• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Muzealne Spotkania Naukowe

Startujemy z cyklem spotkań popularnonaukowych poświęconych tematyce migracyjnej. Spotykamy się przy muzealnym Wspólnym Stole, który przez cały rok 2023 gościł uczestników warsztatów i spotkań w ramach cyklu wydarzeń Codzienna Gościnność. Tym razem zgromadzą się wokół niego naukowcy, studenci oraz żądni wiedzy słuchacze. Cykl powstał we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas comiesięcznych sesji zaproszeni Prelegenci będą prezentować publiczności wyniki swoich badań oraz refleksje naukowe związane z migracją w różnorodnych kontekstach i ujęciach metodologicznych. Prezentacja w formie mini wykładu będzie przyczynkiem do inspirującej dyskusji ze słuchaczami wszystko oczywiście przy muzealnym Wspólnym Stole, który symbolizuje bezpieczną przestrzeń wymiany poglądów.

Spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne.
Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych, w szczególności młodzież licealną i studentów, nauczycieli oraz badaczy.

11.12.2024 (środa), godz. 18.00 Wygnanie, pamięć i pieśń
Dyskusje wokół pamięci o stalinowskich deportacjach 1944 roku w czeczeńskich narracjach kulturowych (dr Kamila Filipczyk, Muzeum Emigracji w Gdyni)

Nie zapłaczemy! Nie osłabniemy! Nie zapomnimy! Głosił napis na pomniku odsłoniętym w 1994 roku w Groznym przez prezydenta niezależnej Czeczenii Dżochara Dudajewa. Upamiętniał on ofiary sowieckiej operacji Soczewica z 1944 roku deportacji całego narodu czeczeńskiego z Kaukazu do krajów Azji Centralnej. W pamięci zbiorowej Czeczenów wydarzenie to zapisało się jako największa katastrofa narodowa: eksterminacja w wymiarze fizycznym, kulturowym i duchowym. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku pamięć o deportacjach okazała się ważną częścią polityki historycznej niezależnej Czeczenii i jednym z fundamentów mentalnościowych czeczeńskiej irredenty niepodległościowej. Odzwierciedla to czeczeńska pieśń i poezja. Podczas grudniowego spotkania w trzydziestą rocznicę agresji Rosji na Czeczenię porozmawiamy o traumie i tożsamości, walce i pamięci oraz posłuchamy utworów czeczeńskich  bardów.
sie 26

poniedziałek, godz. 16:00

Wstęp wolny

Opinie

Sprawdź się

Który z ważnych polityków epoki PRL wstrzymał w latach 50. odbudowę Teatru Wybrzeże w Gdańsku?