• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Muzealne Spotkania Naukowe

Startujemy z cyklem spotkań popularnonaukowych poświęconych tematyce migracyjnej. Spotykamy się przy muzealnym Wspólnym Stole, który przez cały rok 2023 gościł uczestników warsztatów i spotkań w ramach cyklu wydarzeń Codzienna Gościnność. Tym razem zgromadzą się wokół niego naukowcy, studenci oraz żądni wiedzy słuchacze. Cykl powstał we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas comiesięcznych sesji zaproszeni Prelegenci będą prezentować publiczności wyniki swoich badań oraz refleksje naukowe związane z migracją w różnorodnych kontekstach i ujęciach metodologicznych. Prezentacja w formie mini wykładu będzie przyczynkiem do inspirującej dyskusji ze słuchaczami wszystko oczywiście przy muzealnym Wspólnym Stole, który symbolizuje bezpieczną przestrzeń wymiany poglądów.

Spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych, w szczególności młodzież licealną i studentów, nauczycieli oraz badaczy.

13.11.2024 (środa), godz. 18.00
Goście, goście dyskusje wokół kryzysu migracyjnego w wyniku wojny rosyjsko ukraińskiej (dr hab. Valentyna Hodlevska, prof. UG)

Kryzys migracyjny wywołany wojną rosyjsko-ukraińską okazał się największym kryzysem uchodźczym w Europie od lat 40. XX wieku. W jego wyniku ponad 8 milionów ludzi opuściło Ukrainę, ponad 5 milionów zmuszonych zostało zaś do tzw. przesiedleń wewnętrznych. Pełnoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku wywołała ogólnoeuropejską dyskusję nad koniecznością dostosowania krajowych i unijnych przepisów prawa do nowej sytuacji, w której zmuszonym do opuszczenia kraju migrantom trzeba codziennie ułatwiać uczestnictwo w diasporze, a także zapewniać dostęp do potrzebnych informacji i wsparcie na rynku pracy. W trakcie spotkania weźmiemy pod lupę różne kwestie związane z integracją obywateli Ukrainy z polskim społeczeństwem i problemy, które napotykają oni w codziennej rzeczywistości. Z naszymi gośćmi porozmawiamy także o postawie społeczeństwa polskiego wobec migrantów z Ukrainy oraz o tym, jak ulegała ona zmianie na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Opinie

Sprawdź się

Który słynny polski reżyser rozpoczynał karierę teatralną w Teatrze Wybrzeże?