• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Muzealne Spotkania Naukowe

Startujemy z cyklem spotkań popularnonaukowych poświęconych tematyce migracyjnej. Spotykamy się przy muzealnym Wspólnym Stole, który przez cały rok 2023 gościł uczestników warsztatów i spotkań w ramach cyklu wydarzeń Codzienna Gościnność. Tym razem zgromadzą się wokół niego naukowcy, studenci oraz żądni wiedzy słuchacze. Cykl powstał we współpracy z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas comiesięcznych sesji zaproszeni Prelegenci będą prezentować publiczności wyniki swoich badań oraz refleksje naukowe związane z migracją w różnorodnych kontekstach i ujęciach metodologicznych. Prezentacja w formie mini wykładu będzie przyczynkiem do inspirującej dyskusji ze słuchaczami wszystko oczywiście przy muzealnym Wspólnym Stole, który symbolizuje bezpieczną przestrzeń wymiany poglądów.

Spotkania mają charakter otwarty i są bezpłatne. Zapraszamy na nie wszystkich zainteresowanych, w szczególności młodzież licealną i studentów, nauczycieli oraz badaczy.

3.10.2024 (czwartek), godz. 18.00
Chaczkary, Ararat i kawa po polsku dyskusje wokół ormiańskiej imigracji do Polski i Europy (dr Paweł Nieczuja-Ostrowski, Uniwersytet Gdański)

W latach 90. XX wieku do Polski szczególnie licznie zaczęła napływać ludność ormiańska. Niektóre źródła podają liczbę nawet 100 tysięcy imigrantów, którzy w tamtym okresie przybyli do kraju nad Wisłą. Ormianie są stale obecni na obszarze Polski już od średniowiecza, a ich potomkowie do dziś pielęgnują elementy ormiańskiej tożsamości. Współcześnie obydwie grupy utworzyły społeczności zwane umownie starą i nową emigracją. W czasie październikowego spotkania będziemy dyskutować o ich adaptacji i integracji, o doświadczeniach imigranckich, relacji z Polakami, a także o dialogu między obiema społecznościami zamieszkujących Polskę Ormian.

Opinie

Sprawdź się

Pochodząca z Gdańska aktorka i malarka Beata Poźniak od lat mieszka poza granicami kraju. Jest inicjatorką wprowadzenia w USA oficjalnych obchodów: