• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

Wernisaż wystawy "Masa Krytyczna #1 "

Wystawa młodej generacji artystek i artystów mających krytyczne spojrzenie na rzeczywistość w wieloaspektowym i szerokim ujęciu, będzie realizowana corocznie. Postawy zaangażowane w sztuce wymagają odwagi i determinacji są niejednokrotnie kosztowne społecznie dla twórców, muszą bowiem liczyć się z cenzurą wszelkiej maści z wielu stron sceny politycznej.

Sztuka krytyczna nie wybiera jednej opcji politycznej i jednej skali wartości moralnych czy religijnych zatem jest skierowana na każdy aspekt otaczającej nas rzeczywistości. Jest bezcennym narzędziem aktywnego udziału w życiu społecznym i współtworzeniu otwartego na nią spojrzenia, wymaga też odwagi tych, którzy ja wspierają i prezentują oraz tych, którzy w niej świadomie pragną uczestniczyć. Jest poszerzaniem pola kultury, języka form wyrazu artystycznego i budowy tolerancji. Status sztuki krytycznej pozwala jej przekraczać lub co najmniej naruszać granice przyzwyczajeń, norm estetycznych i formalnych ograniczeń tak zwanego dzieła sztuki, jednocześnie kierując wysiłek w stronę potencjalnego odbiorcy, przekonania go do współuczestnictwa w doświadczaniu nowego. Wyzwaniem tego projektu jest również zbudowanie zaufania do radykalnego gestu artystycznego przygotowanie odbiorcy do zrozumienia intencji twórcy i funkcji sztuki współczesnej w kształtowaniu naszej świadomości i naszego życia.

ORGANIZATORZY
Fundacja Wyspa Progress i wszystkie prowadzone przez nią przez ostatnie 36 lat miejsca sztuki w Gdańsku takie jak: Galeria Wyspa, Baraki, Dawna Łaźnia Miejska, Modelarnia, B 90-Festiwal Alternativa , Instytut Sztuki Wyspa i ART Lab Wyspa współtworzyły nurt nazwany sztuką krytyczną w Polsce. Fundacja zajmuje się w swojej praktyce i konceptualizacjach relacjami władzy, wiedzy, sztuki i technologii a także biopolityką i strategiami posthumanistycznymi z krytyką antropocenu i
kapitałocenu.

Wystawie MASA KRYTYCZNA partneruje projekt eUterus mający pierwszą odsłonę jako inicjatywa, która powzięła sobie za cel wspieranie sztuki zaangażowanej, ze szczególnym uwzględnieniem tej: dotykającej problemów tożsamościowych, skupionej na najistotniejszych prądach intelektualnych, dostrzegającej istotne dyskursy światopoglądowe i polityczne, niejednokrotnie wywierającej bezpośredni wpływ na rzeczywistość.

Wystawa jest dofinansowana ze środków Miasta Gdańska.

Kurator Grzegorz Klaman
Współpraca kuratorska Piotr T. Mosur

Wernisaż 27 maja 2023 g.18.00

Opinie

Sprawdź się

Która edycja Festiwalu Szekspirowskiego odbyła się w 2022r.?