• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wokół Wisły / Malarstwo, Muzyka, Archiwalia

Wokół Wisły
Malarstwo, muzyka, archiwalia

W programie:
- Wernisaż wystawy Mirosława Bruckiego Moja Wisła. Ekspozycja Wystawy do 30.08.22.
- Otwarcie wystawy Wisła w dokumencie archiwalnym Archiwum Państwowego w Gdańsku w Izbie Pamięci Wincentego Pola. Ekspozycja wystawy do 30.12022
- Prezentacja Mapy dźwiękowej Wisły na Mazowszu Piotra Dąbrowskiego.

W 2013 i w 2014 roku Mirosław Brucki odbył samotną wyprawę Wisłą małą łodzią żaglową Delfin. Płynął historycznym szlakiem flisaków z Krakowa do Gdańska. Owocem podróży, która odbyła się w dwóch etapach, jest kolekcja trzydziestu obrazów, przedstawiających najpiękniejsze nadwiślańskie pejzaże. Jest tu m.in. zanurzony w wieczornym błękicie Baranów, klasztor w Czerwińsku, drewniany wiatrak w Mięćmierzu. Jest sanktuarium w Gorzędzieju, urokliwa Nieszawa oraz Gdańsk i Tczew dwa ważne dla artysty porty oraz nasza Wyspa Sobieszewska. Między płótnami wkomponowano zapiski z dziennika pokładowego, który jest osią czasu ekspozycji. Dzięki temu bliżej poznacie nie tylko niezwykłe miejsca wokół Wisły, ale też samego artystę.

Mapa dźwiękowa Wisły na Mazowszu dokumentuje to, jak sama Wisła i miejsca nad rzeką brzmią dziś. Jest to dokumentacja subiektywna i taki jest wyłaniający się z niej obraz. Może stanowić punkt wyjścia dla własnych wycieczek dźwiękowymi tropami Wisły, a ta forma specyficznej "turystyki", wymagająca skupienia, drastycznego ograniczenia swojego wpływu na otaczające nas środowisko, niejako stojąca w kontrze do wszechobecnej kultury selfie, może dać wiele satysfakcji, nawet jeśli nie używamy mikrofonu i nie dokonujemy żadnego zapisu.
Na pierwszej mapie dźwiękowej Wisły na Mazowszu, powstałej w ramach projektu Rozśpiewana swoim szumem", znalazło się niespełna 160 minut nagrań sporządzonych w 40 lokalizacjach na mazowieckim odcinku rzeki. Publikacja mapy ma formę dwupłytowego wydawnictwa CD, które jest dostępne nieodpłatnie dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Fundację Nobiscum ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Dokumentację fotograficzną i video do nagrań terenowych Piotra Dąbrowskiego wykonała Gabriela Nowak-Dąbrowska. Zostały one wykonane na przestrzeni kilku miesięcy realizacji projektu, latem i jesienią 2021 roku.

"Wisła w dokumencie archiwalnym" - Na 39 tablicach, podzielonych na 7 zasadniczych działów poprzedzonych krótkim wprowadzeniem, zobaczycie ponad 200 różnorodnych archiwaliów z całej Polski. Wśród nich znajdują się m.in.: jeden z dokumentów II pokoju toruńskiego z 1466 r, zawartego pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim; mapa Księstwa Cieszyńskiego ukazującą bieg Wisły od źródeł do granic z Księstwem Pszczyńskim  i Królestwem Polskim w miejscowości Góra z 1736 r; plan aluwium na Wiśle koło osady Piotrawin z 1897 r czy projekt letniego kąpieliska  nad Wisłą w Płocku z 1903 r.
Wśród prezentowanych materiałów ikonograficznych znajdują się także liczne fotografie z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego obrazujące m.in. gniew Wisły, a także odpoczynek i rozrywkę nad jej brzegami. Ponadto zdjęcia z budowy mostu na Wiśle pod Szczucinem w 1924 r. czy z otwarcia portu morskiego w Tczewie w 1926 r. Wystawa została przygotowana przez Archiwum Państwowe w Gdańsku.

Mirosław Brucki malarz, starszy konserwator w Pracowni konserwacji modeli Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Autor i Współautor makiet znajdujących się na wystawach stałych w oddziałach NMM, konserwator malarstwa sztalugowego, malarz kopista (XIX pejzaż). Za swą działalność zawodową otrzymał: srebrną i złotą odznakę Za opiekę nad zabytkami; odznakę Zasłużony Działacz Kultury; honorową odznakę Zasłużony pracownik morza; srebrny i złoty Krzyż Zasługi za działalność w muzealnictwie; odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej; Złoty Krzyż Honorowy Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej i Brązowy Medal Zasłużony kulturze Gloria Artis.

Piotr Dąbrowski muzyk, producent, realizator dźwięku. Pomysłodawca i kurator cyklu koncertowego Sygnał/Szum. W swojej działalności muzycznej skupiony na eksplorowaniu możliwości systemu modularnego, różnorodnego instrumentarium elektronicznego i elektroakustycznego a także eksperymentujący z taśmą i technikami dubowymi. Tworzy głównie w estetyce ambientowej, nie stroniąc również od trudnych do sklasyfikowania poszukiwań dźwiękowych i field recordingu.

Patronat medialny:
Gdansk.pl, Trójmiasto.pl , Radio Gdańsk.pl
ZAPRASZAMY!

Gdański Archipelag Kultury Wyspa Skarbów
Dom Kultury / Galeria / Muzeum
ul. Turystyczna 3, Gdańsk Sobieszewo
tel. 58 323 91 15, wyspaskarbow.gak.gda.pl

Opinie

Sprawdź się

Gdzie odbyły się I Świętojańskie Noce Muzyki Operowej w Gdańsku?