• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego

6 - 28 lipca 2024, godz. 8:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

13 września - 24 listopada 2024, godz. 10:00 - 17:00

Gdańsk,
bilety 20 zł
ulgowy 1-12 zł
Zapraszamy na oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego". W Oddziale Zielona Brama prezentujemy prace Jana Gumowskiego, jednego z czołowych grafików polskich I połowy XX wieku, z teki zatytułowanej Gdańsk. Poza litografiami, przedstawiającymi widoki miasta, na wystawie znajdziecie także oryginalne rysunki ołówkiem stanowiące ich pierwowzór. Te ostatnie Muzeum Narodowe w Gdańsku pozyskało do swoich zbiorów w 2021 r., bezpośrednio od potomków Jana Gumowskiego i prezentowane są publiczności po raz pierwszy.

Nad teką "Gdańsk" Jan Gumowski pracował od czerwca do sierpnia 1928 r. W jej skład wchodziło dwadzieścia wizerunków zabytkowej architektury Gdańska. Zarówno pobyt artysty w mieście, jak i przygotowanie i druk grafik, sfinansowały polskie władze. Teka Gumowskiego zawiera niemal wyłącznie widoki tych zabytków, które można było związać historycznie z polską obecnością w mieście podobizny polskich królów, polskie herby, albo budynki związane z polskim mecenatem, jak Kaplica Królewska, ufundowana po części przez Jana III Sobieskiego. Dzieło to stanowiło więc manifestację polskich roszczeń wobec Gdańska. Propagandowy wymiar dzieła ujawnił się również w tym, że poszczególne prace opatrzone zostały podpisami nie tylko w języku polskim, ale także francuskim i angielskim. Podpisy obcojęzyczne były przy tym nierzadko bardziej rozbudowane niż polskie, po to, by wyjaśnić zagranicznym widzom związki danego motywu z Rzeczpospolitą. Zadbano i o to, by ów przekaz istotnie dotarł do zagranicznego odbiorcy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- kiedy: 07.07.2024 (niedziela), godz. 13:00-14:00
- miejsce: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Długi Targ 24
- oprowadzanie: Marta Boleska-Romanek
- obowiązuje bilet wstępu w wysokości 1 zł
- nie obowiązują zapisy

Opinie

Sprawdź się

Sołdek jako statek-muzeum zacumowany jest na stałe...?