• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat

Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego

Widoki Gdańska jako arcydzieło polskiej propagandy wizualnej? Co więcej, zlecone oficjalnie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych? W 1928 roku ukazała się teka graficzna, w której Jan Gumowski przedstawił zabytkową architekturę Gdańska. Zarówno pobyt artysty w mieście, jak i przygotowanie grafik, sfinansowały polskie władze. Same widoki dobrano zaś w taki sposób, by jak najsilniej podkreślić związki dawnego Gdańska z Polską.

Teka Gumowskiego zawiera niemal wyłącznie widoki tych zabytków, które można było związać historycznie z polską obecnością w mieście podobizny polskich królów, polskie herby, albo budynki związane z polskim mecenatem, jak Kaplica Królewska, ufundowana po części przez Jana III Sobieskiego. Teka stanowiła więc manifestację polskich roszczeń wobec Gdańska.

O ile kilkutygodniowy pobyt artysty w Gdańsku opłaciło polskie MSZ, które sfinansowało również druk teki, to litograficzne odbitki prac Gumowskiego zostały wykonane w drukarni Ministerstwa Spraw Wojskowych. Propagandowy wymiar dzieła ujawnił się również w tym, że poszczególne prace opatrzone zostały podpisami nie tylko w języku polskim, ale także francuskim i angielskim. Podpisy obcojęzyczne były przy tym nierzadko bardziej rozbudowane niż polskie, po to, by wyjaśnić zagranicznym widzom związki danego motywu z Rzeczpospolitą. Zadbano i o to, by ów przekaz istotnie dotarł do zagranicznego odbiorcy. Z pomocą Funduszu Kultury Narodowej teka trafiła między innymi do Biblioteki Muzeum Brytyjskiego w Londynie.

Na wystawie w Zielonej Bramie pokazane są zarówno składające się na tekę litografie, jak i oryginalne rysunki ołówkiem stanowiące ich pierwowzór. Każdej parze towarzyszy komentarz historyczny. Rysunki, zachowane niemal w komplecie (18 sztuk), Muzeum Narodowe w Gdańsku pozyskało do swoich zbiorów w 2021 roku. Zostały zaprezentowane publiczności po raz pierwszy.

Wystawie towarzyszy bogaty program wydarzeń edukacyjnych. Oprowadzania, wykłady i spotkania przybliżą sylwetkę artysty, jego działalność twórczą, a także skomplikowane losy Gdańska w okresie międzywojennym. Warsztaty będą okazją do zdobycia wiedzy w dużej mierze praktycznej z różnych dziedzin, w których specjalizował się Gumowski, m.in. w zakresie litografii, rysunku, malarstwa, witrażu i ilustracji. Najmłodsi poznają zaś literacki, bajkowy świat zilustrowany przez samego artystę. Zapraszamy także na oprowadzania w Polskim Języku Migowym, z audiodeskrypcją oraz w języku angielskim.

Kurator: Jacek Friedrich
Koordynacja: Małgorzata Ruszkowska
Identyfikacja graficzna: Dominika Gzowska
Edukacja: Emilia Kalinowska
Promocja: Klaudia Ficak

PROGRAM WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH

MAJ

25.05.2024 (sobota), godz. 11.30-13.30, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Magiczne ślimaki i bezcenne kamyki. Warsztaty ilustratorskie dla dzieci w wieku 5-12 lat

26.05.2024 (niedziela), godz. 13:00-14:00, Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Oprowadzanie w Polskim Języku Migowym po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

CZERWIEC

01.06.2024 (sobota), godz. 13:00-14:30, Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Oprowadzanie kuratorskie z prof. Jackiem Friedrichem po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

02.06.2024 (niedziela), godz. 15:00-16:00, Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Co w lesie huczy? Wspólne czytanie dla rodzin z dziećmi w wieku 4-7 lat

05.06.2024 (środa), godz. 17:30-19:00, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Polski Gdańsk Jana Gumowskiego. Spotkanie z prof. Jackiem Friedrichem

08.06.2024 (sobota), godz. 13:00-15:00, zbiórka: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Miasto spod ręki. Plener rysunkowy dla dorosłych

15 i 16.06.2024 (sobota i niedziela), godz. 11:00-18:00, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, ul. Chlebnicka 13/16
Sztuka na kamieniu. Warsztaty litograficzne dla dorosłych

22.06.2024 (sobota), godz. 11:15-13:15, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Portret na medal. Warsztaty malarskie dla dorosłych

23.06.2024 (niedziela), godz. 11:15-15:15, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Czarno na białym. Warsztaty z linorytem dla dzieci w wieku 7-12 lat

26.06.2024 (środa), godz. 17:30-19:00, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Czym było Wolne Miasto Gdańsk? Czy faktycznie było "wolne"? Spotkanie z Andrzejem Cylwikiem

28.06.2024 (piątek), 17:30-19:00, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Wspomnienia o Janie Gumowskim. Spotkanie z rodziną artysty i dr. hab. Jerzym Żywickim

29 i 30.06.2024 (sobota i niedziela), godz. 11:00-18:00, Pracownia Malarstwa Ściennego i Witrażu Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Plac Wałowy 15
Szklane kompozycje. Warsztaty witrażu dla dorosłych

LIPIEC

03.07.2024 (środa), godz. 17:30-19:00, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Walka obrazów. Sztuka i polityka w nowoczesnym Gdańsku. Spotkanie z prof. Jackiem Friedrichem

06.07.2024 (sobota), godz. 11:15-15:15, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Fotografuj miasto! Warsztaty dla dzieci w wieku 7-12 lat

07.07.2024 (niedziela), godz. 13:00-14:00, Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

07.07.2024 (niedziela), godz. 15:00-16:00, Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

13.07.2024 (sobota), godz. 13:00-15:00, zbiórka: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Długi Targ 24)
Śladami obiektów z teki Gdańsk Jana Gumowskiego. Spacer po mieście

14.07.2024 (niedziela), godz. 11:15-13:15, Oddział Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku (ul. Toruńska 1)
Za milion lat od dziś. Warsztaty ilustratorskie dla dorosłych

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku PGE - Polska Grupa Energetyczna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Realizacja wystawy czasowej pt. "Polski Gdańsk w roku 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
  15 zł
 • Bilet ulgowy
  8 zł
normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 8 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (karnet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu)
karnet roczny, na okaziciela – 150 zł (karnet uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

Opinie

Sprawdź się

Ile lat istniała Sopocka Scena Off de BICZ?