• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego

6 - 28 lipca 2024, godz. 8:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Zapraszamy na oprowadzanie z prof. Jackiem Friedrichem po wystawie "Polski Gdańsk 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego".

W Oddziale Zielona Brama prezentujemy prace Jana Gumowskiego, jednego z czołowych grafików polskich I połowy XX wieku, z teki zatytułowanej "Gdańsk". Poza litografiami, przedstawiającymi widoki miasta, na wystawie zobaczycie także oryginalne rysunki ołówkiem stanowiące ich pierwowzór. Te ostatnie Muzeum Narodowe w Gdańsku pozyskało do swoich zbiorów w 2021 r., bezpośrednio od potomków Jana Gumowskiego i prezentowane są publiczności po raz pierwszy.

Nad teką "Gdańsk" Jan Gumowski pracował od czerwca do sierpnia 1928 r. W jej skład wchodziło dwadzieścia wizerunków zabytkowej architektury Gdańska. Zarówno pobyt artysty w mieście, jak i przygotowanie i druk grafik, sfinansowały polskie władze. Teka Gumowskiego zawiera niemal wyłącznie widoki tych zabytków, które można było związać historycznie z polską obecnością w mieście podobizny polskich królów, polskie herby, albo budynki związane z polskim mecenatem, jak Kaplica Królewska, ufundowana po części przez Jana III Sobieskiego. Dzieło to stanowiło więc manifestację polskich roszczeń wobec Gdańska. Propagandowy wymiar dzieła ujawnił się również w tym, że poszczególne prace opatrzone zostały podpisami nie tylko w języku polskim, ale także francuskim i angielskim. Podpisy obcojęzyczne były przy tym nierzadko bardziej rozbudowane niż polskie, po to, by wyjaśnić zagranicznym widzom związki danego motywu z Rzeczpospolitą. Zadbano i o to, by ów przekaz istotnie dotarł do zagranicznego odbiorcy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- kiedy: 01.06.2024 (sobota), godz. 13:00-14:30
- miejsce: Oddział Zielona Brama Muzeum Narodowego w Gdańsku, ul. Długi Targ 24
- oprowadzanie: prof. Jacek Friedrich
- obowiązuje bilet wstępu na wystawę
- nie obowiązują zapisy

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku PGE - Polska Grupa Energetyczna

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Realizacja wystawy czasowej pt. "Polski Gdańsk w roku 1928. Teka graficzna Jana Gumowskiego"

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
  15 zł
 • Bilet ulgowy
  1-8 zł
normalny – 15 zł
ulgowy – 8 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 8 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (karnet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu)
karnet roczny, na okaziciela – 150 zł (karnet uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

Opinie

Sprawdź się

Kolonia Artystów w latach 2015-2018 funkcjonowała pod nazwą: