• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport
stat

Wspólnoty pracy i wiary. Cechy w miastach Prus Królewskich

Wystawa przybliża historię korporacji, które przez prawie tysiąc lat odgrywały pierwszoplanową rolę w europejskiej gospodarce i życiu społecznym. Wspólnoty te miały zapewniać bezpieczeństwo pracy i wzajemną pomoc, a ich znaczenie wykraczało daleko poza sferę zawodową, obejmując wiele codziennych spraw, takich jak opieka nad chorymi, sierotami i wdowami czy wspólna modlitwa. Łącząc pracę, życie rodzinne i społeczne, wiarę i politykę, cechy wywierały ogromny wpływ na funkcjonowanie dawnych społeczności.

Historia tych instytucji, pozornie oderwana od współczesnych realiów, daje okazję do refleksji na temat wielu istotnych dziś tematów, takich jak: wartość pracy ludzkich rąk, doskonalenie umiejętności czy wartość materiału i przedmiotu tak istotne w czasach, gdy świat zalewany jest nietrwałymi, masowo porzucanymi rzeczami. Skłania też do refleksji nad ponadczasowym uwikłaniem człowieka w systemy gospodarcze i społeczne, które choć ulegają zmianie, borykają się ze wciąż powracającymi problemami przywilejów, nierówności, chęci zysku czy potrzebą bezpieczeństwa.

Przestrzeń ekspozycji podzielona będzie na dziesięć części. W pierwszej zaprezentujemy ramy prawne regulujące życie cechów. Kolejne dotyczyć będą możliwych ścieżek kariery w cechach, różnorodnego statusu członków tych korporacji, konfliktów oraz relacji pomiędzy nimi. Jeszcze innym zagadnieniem są organizacje cechowe działające w mniejszych miastach, w których to pozycja rzemieślników stanowiących większość członków cechów była znacznie lepsza niż w wielkich miastach zdominowanych przez kupiectwo. Ważną kwestią są też zwyczaje panujące w cechach i związane z nimi przedmioty. Kolejnym wątkiem jest życie religijne i upamiętnienie zmarłych. Na zakończenie zaprezentujemy dwa specyficzne obszary, także regulowane przez cechy: handel, zwłaszcza związany z jakże ważnymi w Prusach szlakami wodnymi oraz sztukę w średniowieczu i czasach nowożytnych, również często zaliczaną do rzemiosł.

Historię cechów opowiemy przede wszystkim za pomocą przedmiotów i dokumentów będących świadectwem życia ludzi i wydarzeń, w których uczestniczyli. Wiele z nich nie było dotąd przedmiotem bliższego zainteresowania, często ze względu na ich skromną formę. Jednak nawet najbardziej niepozorne przedmioty opowiadają historię o ludziach i świecie, w którym żyli, o wyzwaniach, przed jakimi stawali i wyborach, których dokonywali. Naszym celem jest również przywrócenie wartości tym przedmiotom poprzez osadzenie ich w zapomnianych dziś kontekstach. Narracja będzie uzupełniona infografikami, cytatami z dawnych źródeł oraz ilustracjami.

kurator: dr Franciszek Skibiński

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku PGE - Polska Grupa Energetyczna

Informacja o biletach

 • Bilet normalny
  20 zł
 • Bilet ulgowy
  1-12 zł
normalny – 20 zł
ulgowy – 12 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 15 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (karnet uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu)
karnet roczny, na okaziciela – 150 zł (karnet uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe do każdego oddziału Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

6 - 28 lipca 2024, godz. 8:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

Opinie

Sprawdź się

Który film podczas 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni otrzymał Złote Lwy?