• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Krytyka dźwiękowa - warsztat #2: Ekologia akustyczna

paź 2

poniedziałek, godz. 19:00 - 21:00

Gdańsk, Grzegorza Piramowicza 1/2
Wstęp wolny
lis 5

niedziela, godz. 10:00

Gdańsk,
bilety 200 zł
przedsprzedaż 160 zł
Krytyka dźwiękowa to projekt egzystencjalno-publicystyczny polegający na uważnym wsłuchiwaniu się w wybrane miejsca i sytuacje w celu opisania oraz oceny ich audiosfery z uwzględnieniem między innymi stopnia ekologiczności akustycznej, wpływu na dobrostan człowieka czy korespondencję z rozwiązaniami architektonicznymi. Projekt krytyki dźwiękowej ma znaczenie społeczne jako metoda podnoszenia świadomości akustycznej, kształtowania postaw obywatelskich i aktywizacji odpowiednich służb.
W ramach projektu mieszczą się dziennik zdarzeń dźwiękowych, opinie konsumenckie skupione na audiosferze lokali czy obsługi, a także realizacji własnych nagrań terenowych. Zwieńczeniem warsztatów będą teksty autorstwa uczestników i uczestniczek tworzone z myślą o publikacji w mediach kulturalnych i branżowych ("Glissando", "Czas Kultury", "Dialog", "Szum" i podobne).
Krytyka dźwiękowa to w istocie trening tego, co Jonathan Sterne, redaktor "The Sound Studies Reader", nazywa "myśleniem sonicznym". Zgodnie z tą koncepcją badania nad zjawiskami dźwiękowymi są kluczem do refleksji nad kulturą i jej przemianami, dostarczają wskazówek metodologicznych umożliwiających udział w środowisku akustycznym i jego współtworzenie. Ważną inspirację stanowi rozwijana przez Brunona Latoura teoria aktora-sieci, która pozwala na potraktowanie dźwięków jako pełnoprawnego elementu zbiorowości odpowiedzialnego za zawiązywanie się relacji między ludźmi i pozaludzkimi czynnikami (rzeczy, rośliny, zwierzęta, pogoda, przestrzenie, ślady pamięci).
Dla kogo: pasjonaci i pasjonatki audiosfery, studenci nauk o człowieku i kierunków artystycznych, twórcy i słuchacze muzyki współczesnej oraz eksperymentalnej, aktywiści miejscy, osoby zainteresowane nowymi kierunkami badań kulturowych i multisensorycznym modelem edukacji.
______________________________
#2: Ekologia akustyczna | Data: 09.06.2023 godzina 18:00 - 21:00
Materiał: omówienie pierwszych notatek z dzienników zdarzeń dźwiękowych; dyskusja o ekologii akustycznej połączona z porównawczym odsłuchem pierwszych nagrań terenowych natury (189i zaawansowanych biomów akustycznych XXI wieku.
Zadanie: odsłuch audycji BBC "Forest 404" z myślą o dyskusji na następnych zajęciach; kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych.
______________________________
#3: Miasto i jego organizm | Data: 07.07.2023 godzina 18:00 - 21:00
Materiał: wspólny odsłuch i dyskusja na temat fragmentów nagrań miejskich: od "Insektów praskich" Marcina Dymitera przez "Zsyp" Jacka Szczepanka po "Piekło kobiet" Tomasza Pozio; wspólna lektura fragmentów "Audiosfery Wrocławia", zwłaszcza ankiet z wypowiedziami mieszkańców miasta - jak mówić o audiosferze? kogo o nią pytać i po co?
Zadanie: kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych i samodzielna realizacja nagrania terenowego dokumentującego wybrane zdarzenie z dziennika dotyczące życia aglomeracji.
______________________________
#4: Galenosfery, czyli strefy ciszy | Data: 11.08.2023 godzina 18:00 - 21:00
Materiał: wspólny odsłuch i omówienie i nagrań zrealizowanych przez uczestników i uczestniczki warsztatu; zapoznanie się z aktami prawnymi regulującymi zanieczyszczenia dźwiękowe; omówienie fragmentu eseju "Kosiarze" i odsłuch fragmentu "Odłowów" Michała Zygmunta; próba sformułowania dobrych praktyk emisji dźwięku w przestrzeniach publicznych i refleksja nad definicją ciszy.
Zadanie: kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych i sformułowanie opinii konsumenckiej/recenzji dotyczącej audiosfery w wybranej przestrzeni publicznej (lokal usługowy, instytucja kultury, urząd lub biuro, przystanek autobusowy etc.).
______________________________
#5: Interwencja | Data: 08.09.2023 godzina 18:00 - 21:00
Materiał: wspólny odsłuch i omówienie nagrań miejskich zrealizowanych przez uczestników i uczestniczki warsztatu; omówienie opinii konsumenckiej i ich publikacja; dyskusja o dźwiękowych wspomnieniach Waltera Benjamina ("Dzieciństwo w Berlinie") i nagrywaniu skamielin dźwiękowych w celu konserwacji audiosfery (ilustracje audio: nagrania Beaty Targosz i Piotra Dąbrowskiego).
Zadanie: kontynuacja dziennika zdarzeń dźwiękowych; redakcja tekstu eseistycznego (ok. 5 000 znaków) w nurcie sound criticism na podstawie dziennika zdarzeń dźwiękowych i wątków poruszonych na warsztatach.
______________________________
#6: Spekulacje | Data: 13.10.2023 godzina 18:00 - 21:00
Materiał: wspólnie omawiamy teksty uczestników i uczestniczek warsztatu z myślą o przekazaniu ich do publikacji; podsumowanie spotkań i dalsze prywatne konsultacje z prowadzącym do momentu sfinalizowania prac redakcyjnych; wspólna lektura fragmentów eseju Krzysztofa Marciniaka O przyszłości słyszenia - w nurcie humanistyki spekulatywnej spróbujemy wyobrazić sobie wersje przyszłości, w których kultura obraca się wokół innego zmysłu niż wzrok. Jak będzie się żyło w realiach powszechnej sonifikacji?
Bilety na pojedyncze warsztaty w cenie 60 złotych.
Karnety na całość w cenie 300 złotych dostępne na portalu https://app.evenea.pl/event/krytykadzwiekowa/

Opinie

Sprawdź się

Kiedy powstała Fundacja Theatrum Gedanense?