• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Anaglif i Partykuła

ANAGLIF i PARTYKUŁA
WYSTAWA sztuki współczesnej
Marek Rogulus Rogulski
Instytut Cybernetyki Sztuki, Galeria Spiż 7

4 - 31 grudnia 2023, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny

24 listopada 2023 - 11 lutego 2024, godz. 10:00 - 21:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Ul. Komandorska 26, Gdańsk Osowa
Wernisaż: 16.09.2023, godz. 19:00
W trakcie wernisażu działania perfo-steerage oraz koncert Dobies & Rogulus
Finisaż: 30.09.2023, godz. 19:00
Wstęp wolny / W tygodniu : pon-czwartek i sobota  - wystawa dostępna w godzinach 18-20 po uprzednim kontakcie telefonicznym ICS  - 504659593 / prosimy o kontakt po g.15:00

Wystawę Anaglif i Partykuła zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Stypendium Kulturalnego
Organizuje Fundacja Tysiąc Najjaśniejszych Słońc / TNS

"W ramach rozważań podjęty zostanie namysł teoretyczny nad problem morfometrii w sztuce przy uwzględnieniu kilku założeń przyjętych na użytek opracowania:
1.złożone (ogólne) modele rzeczywistości same w sobie są reprezentacjami mentalnymi. Anaglif rozumiany jest tu jako specyficzna struktura użyta do wyrażenia zestawu reprezentacji mentalnych oraz jako formuła organizacji percepcji przestrzennej poprzedzającej językową artykulację odwołuje się bowiem do procesu widzenia. Istotne znaczenie w tym procesie znajduje funkcja składania obrazów wizualnych w większą całość, która może być poddana interpretacji.
2.Jakość rozumienia jest czymś co wykorzystuje świadomość (pojęciowe i niepojęciowe aspekty procesu twórczego) i może być rozumiana jako swoista pożywka dla realizacji artykułowanej poprzez język (proces tworzenia intelektualnej narracji).
3.Narracja językowa (kulturowa) uzyskuje większe znaczenie w konstruowaniu obrazu świata niż rzeczywistość jako taka.
4.Uwikłanie teoretyczne jest nieodłączną częścią dzieła.
5.Wobec powyższych założeń artystę spełniającego przypisaną mu rolę twórczą
możemy postrzegać jako swoistą postać literacką uwikłaną w szereg paradoksów.

Gdy bowiem zwracamy uwagę na lokalność, to należałoby przyjrzeć się wpierw na czym ona wzrasta, jakie elementy, jakie składniki modyfikują emergentne wypiętrzanie się energii. Inaczej mówiąc przyjrzeć się temu co jest pożywką dla tej energii przez jakiego typu cząstki i składniki toruje sobie drogę i jak owe składniki modyfikują formę jaką przyjmuje owa energia ów smak lokalności.
Lokalizacja budynków wskazuje na środowisko, w którym instalacja powstaje. Może być rozumiana jako tworzywo realizacji, jak też jako jego pożywka.

* Anaglif jeden z typów rysunku lub fotografii steroskopowej dający złudzenie trójwymiaru podczas oglądania za pomocą specjalnych, najczęściej czerwono-cyjanowych (turkusowych), okularów.
*Partykuła niesamodzielny (pozbawiony samodzielnego znaczenia) wyraz lub morfem (tzw. wyrazek), nadający wypowiedzeniom zabarwienie znaczeniowe lub uczuciowe."
Marek Rogulski TNS / ICS / AHE 202

Opinie

Sprawdź się

Na budynku Centrali Grupy ERGO Hestia umieszczono rzeźbę lecących ptaków. Jej autorem jest wybitny współczesny polski rzeźbiarz, wykładowca akademicki. Kto?