Impreza już się odbyła
PATRONAT

Vilna/Wilno/Vilnius i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka (1 opinia)

Zapraszamy do Gdańskiej Galerii Fotografii na wystawę "Vilna/Wilno/Vilnius i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka".

13 sierpnia - 30 września 2021, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny

24 - 30 września 2021

Gdańsk,
Wstęp wolny
Czynne w terminie: 09.05.2014 - 18.07.2014
Wernisaż 8.06. godz. 19:00.

Godziny otwarcia:
wtorek - piątek: 11.00-18.00 (przerwa 13.00 - 14.00)
sobota - niedziela: 11.00-16.00
czwartek (01.06-31.08): 12.00-19.00

Jan Bułhak jest uznany za jednego z najwybitniejszych fotografów oraz animatorów życia artystycznego działających w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Jako wielki miłośnik polskiego krajobrazu wysmakowanymi kadrami rejestrował piękno Wilna 
i Wileńszczyzny oraz polskich miast. Utrwalone widoki miast i krajobrazy zapisały się 
w świadomości następnych pokoleń dzięki licznym reprodukcjom fotografii w postaci odbitek, kart pocztowych, diapozytywów oraz upowszechnianiu ich w prasie, katalogach i książkach.

Prezentowana w Gdańskiej Galerii Fotografii wystawa zawiera wykonane w technice bromowej fotografie, karty pocztowe oraz multimedialne wizerunki szklanych diapozytywów autorstwa Jana Bułhaka znajdujące się w Kolekcji Fotografii Kresowej Działu Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Wszystkie prace pochodzą z lat 1910-1934. Z bogatego zbioru fotografii Jana Bułhaka zostały wybrane te, które dotyczą Wilna i Wileńszczyzny i ukazują piękno podwileńskich krajobrazów oraz architekturę miasta, zwłaszcza okolic Ostrej Bramy. Na wystawie zaprezentowane zostały w formie prezentacji multimedialnej wizerunki 40 szklanych diapozytywów z lat 1910-1920. Diapozytywy przedstawiają widoki okolic podwileńskich (jezioro Zielone, Zamek w Trokach) oraz fasady i wnętrza kościołów z ukazanymi detalami architektonicznymi. W zbiorze diapozytywów Jana Bułhaka znajdują się również wizerunki Ostrej Bramy, Pałacu Biskupiego, Uniwersytetu Stefana Batorego z przyległym dziedzińcem Piotra Skargi i Marcina Poczobutta oraz widok Sali Smuglewicza, w której znajdowały się uniwersyteckie czytelnia oraz biblioteka.

Wystawa jest wzbogacona publikacjami autorstwa Jana Bułhaka, takimi jak: Wędrówki fotografa w słowie i obrazie (1935), Fotografia ojczysta (1951) oraz oryginalnym maszynopisem wspomnień Jana Bułhaka pt. Kraj lat dziecinnych, którego jeden z siedmiu egzemplarzy posiada Dział Fotografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.
Jan Bułhak to wybitny teoretyk i pedagog, który wniósł ogromny wkład w organizację polskiego życia artystycznego skupionego na medium fotograficznym. Jest uznawany za jednego 
z czołowych polskich piktoralistów i twórcę polskiej fotografii artystycznej. Dzięki jego kontaktom 
z głównymi przedstawicielami piktoralizmu, zrzeszonymi w Foto-Klubie w Paryżu, Polska zyskała pierwsze teoretyczne rozprawy poświęcone fotografii. W 1929 roku artysta ogłosił termin "fotografika", który uznano za równoznaczny z pojęciem fotografii artystycznej. Użyte w tytule wystawy sformułowanie "obrazy fotograficzne" sugeruje malarskość prezentowanych fotografii, które są niczym malowane obrazy, z doskonałą kompozycją kadru i mistrzowskim warsztatem. Tymi walorami Bułhak wprowadził fotografię w obszar sztuk pięknych.

Wystawa polskiego artysty ma wartość dokumentalną, historyczną i sentymentalną. Fotograficzne obrazy Jana Bułhaka zarejestrowały Kresy, tereny terytorialnie należące do Polski 
w czasach II RP (1918-1945), a które po II wojnie wcielone zostały do ZSRR jako część republik Ukrainy, Białorusi i Litwy. Po zakończeniu II wojny światowej wiele polskich rodzin opuściło Wileńszczyznę i zamieszkało w Polsce. Wraz z nimi m.in. na terenie Trójmiasta znalazły się pamiątki rodzinne, albumy z fotografiami. Wiele z tych fotografii zostało podarowanych Gdańskiej Galerii Fotografii, stąd powstała specjalna Kolekcja Fotografii Kresowej, służąca opracowaniu 
i upowszechnianiu tej tematyki.
Wystawa "Vilna/Wilno/Vilnius i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka" gościła w 2013 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Była to pierwsza prezentacja tego niezwykle cennego fragmentu kolekcji Gdańskiej Galerii Fotografii za granicą.

-----
Jan Bułhak (1876-1950) urodził się w Ostaszynie koło Nowogródka, na terenie dzisiejszej Białorusi. W 1897 r. ukończył gimnazjum klasyczne w Wilnie. Studiował literaturę i historię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, z powodów rodzinnych nie ukończył studiów. W 1905 r. wykonał swoje pierwsze zdjęcia, wkrótce założył w domu własną profesjonalną ciemnię fotograficzną. W 1908 r. po raz pierwszy wziął udział w konkursie fotograficznym ogłoszonym przez "Życie ilustrowane". W 1909 r. artysta nawiązał kontakt listowny z głównymi przedstawicielami piktoralizmu, zrzeszonymi w Foto-Klubie w Paryżu, m.in. z Konstantym Puyo, Robertem de Sizeranne i Leonardem Missone. W 1912 r. artysta doskonalił warsztat fotograficzny 
u portrecisty Hugona Erfurtha, odwiedził ośrodki artystyczne Niemiec, m.in. Drezno, Monachium. W tym samym roku przeniósł się do Wilna i wspólnie z Ferdynandem Ruszczycem otworzyli pracownię fotografii artystycznej. Bułhak na zamówienie Zarządu Miasta Wilna podjął się inwentaryzacji zabytków i stworzył obszerną dokumentację najciekawszych obiektów architektonicznych miasta. Podczas I wojny światowej pełnił stanowisko miejskiego fotografa dzięki czemu mógł wykonać kilkaset zdjęć Wilna, głównie kościołów i ich wnętrz. W 1919 r. Jan Bułhak objął stanowisko kierownika Zakładu Fotografii Artystycznej Uniwersytetu Stefana Batorego na Wydziale Sztuk Pięknych. W 1928 r. stworzył oparty na zasadach Foto-Klubu Paryskiego, Fotoklub Wileński, którego został prezesem. W 1929 r. na III Zjeździe Związku Polskich Towarzystw Fotograficznych powierzono mu zadanie stworzenia Fotoklubu Polskiego. 
W 1946 r. powstał Polski Związek Artystów Fotografów, którego prezesem został Jan Bułhak. 
W tym samym roku wraz z Leonardem Sempolińskim powołał Polskie Towarzystwo Fotograficzne, które później zostało przekształcone w Związek Polskich Artystów Fotografików. Artysta publikował swoje artykuły dotyczące fotografii w najważniejszych czasopismach okresu międzywojennego, takich jak: "Fotograf polski", "Fotograf warszawski", "Nowości Fotograficzne", "Polski Przegląd Fotografii". Jest również jednym z pierwszych autorów polskich książek dotyczących teorii fotografii i technik fotograficznych, m.in. Fotografika (1931), Technika bromowa (1933), Bromografika (1934) i Estetyka światła (1935), Wędrówki fotografa w słowie 
i obrazie (1935) oraz Fotografia Ojczysta (1951).

Wybrane wystawy: "I Salon Fotografii Artystycznej", Warszawa (1916); "Wystawa Sztuki Polskiej w Grand Palais", Paryż (1921); "Międzynarodowy Salon fotografii", Paryż (1923); "XX Salon International d'Art Photographique de Paris", Paryż (1925), "X Wystawa Fotografii Artystycznej", Lwów (1926), "Pierwszy Międzynarodowy Salon fotografii Artystycznej", Warszawa (1927), 
"II International Salon of Japan", Osaka (1928), "IV Międzynarodowy Salon Fotografiki", Wilno (1930); "I Wystawa Fotografii Ojczystej", Warszawa (1938); "Polska fotografia artystyczna do roku 1939", Muzeum Narodowe, Wrocław (1977); "Fotografia polska 1839-1979", Nowy Jork (1979); "Photographie Polonaise 1900-1981", Centre Georges Pompidou, Paryż (1981); "Jan Bułhak. Fotografik", Muzeum Narodowe, Warszawa (2007); "Vilna/Wilno/Vilnius i Wileńszczyzna w obrazach fotograficznych Jana Bułhaka", Biblioteka Polska w Paryżu (2013). Prace artysty znajdują się m.in. kolekcjach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego 
w Warszawie i we Wrocławiu , Muzeum Historii Fotografii w Krakowie , Muzeum Sztuki w Łodzi 
i w Bibliotece Narodowej w Warszawie , w zbiorach Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, w Zamku Królewskim na Wawelu oraz w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Gdańska Galeria Fotografii
Grobla I 8/11, Gdańsk

Opinie (1)

  • Błąd

    Ostaszyn i Nowogródek leżą na terenie dzisiejszej Białorusi, nie Litwy.

    Odpowiedź redakcji:

    Dziękujemy za sugestię. Treść została poprawiona.

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

Teatr zlokalizowany w podziemiach głównego dworca kolejowego w Gdyni nosi nazwę: