• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Stereotypy. Czego się boimy?

Czym właściwie są stereotypy? Jakie są najważniejsze mity związane z migracjami? Dlaczego w polskim społeczeństwie silnie doświadczonym przez migracje lęk przed imigrantami i imigrantkami jest tak silny? Jak media, w tym media społecznościowe, kształtują, ugruntowują bądź przełamują stereotypy wobec migrantów i migrantek?

w każdy czwartek (do 17.11), godz. 18:00

Wstęp wolny
paź 7

piątek, godz. 19:00 - 21:30

bilety 16 zł
Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat STEREOTYPÓW ich powstawania i oddziaływania, metodach rozpowszechniania i strategiach ich wykorzystywania.

Naszymi gośćmi będą specjaliści koncentrujący się w pracy zawodowej na problematyce cywilizacyjnej oraz zjawisku migracji: 
- Edwin Bendyk publicysta, pisarz, prezes Fundacji im. Stefana Batorego oraz 
- prof. Paweł Kaczmarczyk - Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi dr Rafał Raczyński Główny Specjalista ds. Badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni oraz redaktor naczelny Polskiego Przeglądu Migracyjnego / The Polski Migration Review.

Miejsce spotkania: sala kinowa

Rozmowa tłumaczona będzie na polski język migowy (PJM) przez Aleksandrę Szalek-Palmowską z Fundacji Katarynka.

Spotkanie będzie transmitowane na kanale YouTube Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wydarzenie jest zapowiedzią tegorocznego programu realizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni, w którym będziemy koncentrować się na zagadnieniu STEREOTYPÓW. Kryzys migracyjny trwający od września 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy i związany z nim kryzys humanitarny odzwierciedlają obecny stan społecznej i politycznej kondycji, pokazują obraz nastawienia wobec przybywających z zagranicy migrantek i migrantów. We współczesnej rzeczywistości przybyszom towarzyszy nie tylko niepokój związany z opuszczeniem swojej ojczyzny, ale także z przyszłością w świecie pełnym stereotypowych wyobrażeń o migrantach i migrantkach. Dlatego w tegorocznej działalności Muzeum postanowiliśmy przyjrzeć się stereotypom. Podczas badań, wystaw i spotkań będziemy analizować stereotypy nie tylko w procesach migracyjnych, ale również w sposobach ich reprezentacji, w toczących się wokół nich narracjach i perspektywach, z pozycji których te narracje się tworzy.

Najnowszy, siódmy numer dwujęzycznego czasopisma Polski Przegląd Migracyjny / The Polski Migration Review jest dostępny w wersji papierowej w salonach EMPIK i na stronie empik.com oraz w wersji online na stronach publio.pl oraz virtualo.pl

Edwin Bendyk - prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, dziennikarz, pisarz, publicysta tygodnika Polityka. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Autor wielu książek, w tym Zatrutej studni nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. W 2020 r. wydał W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata. Członek Polskiego PEN-Clubu. Prowadzi blog Antymatrix.

dr hab. Paweł Kaczmarczyk  - profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności. Zajmuje się szeroko pojętą ekonomią migracji, w szczególności przyczynami i konsekwencjami międzynarodowych migracji zarobkowych, zależnościami między mobilnością a rynkiem pracy oraz polityką migracyjną. Jest członek bądź współpracownikiem m.in.  Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE (International Migration Research Network), Banku Światowego, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

dr Rafał Raczyński  - Główny Specjalista ds. Badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni, wykładowca akademicki, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce o specjalności stosunki międzynarodowe. Naukowo zajmuje się kwestiami migracyjnymi, problematyką diasporalną oraz zagadnieniami funkcjonowania małych państw. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tej tematyki. Redaktor naczelny w czasopiśmie Polski Przegląd Migracyjny / The Polski Migration Review.

Informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane (zapis foto) dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Organizatora. Udział w wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażaniem przez uczestnika zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, koniecznie zgłoś się do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

Opinie

Sprawdź się

Jakim tytułem zainaugurował swoją działalność Teatr Miejski w Gdyni?