• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Pokaz filmu Genesis 2.0 oraz spotkanie z prof. Ewą Bartnik

[lead]Genesis 2.0/ Genesis 2.0
reż. Christian Frei, Maxim Arbugaev
Szwajcaria / 2018/ 113 min.

Uwaga! Pokaz filmu wyjątkowo odbędzie się w piątek 14 kwietnia.

Po filmie spotkanie z prof. Ewą Bartnik poprowadzi Agnieszka Rek-Gornowicz, zastępczyni dyrektorki #Goyki3.

Czy wskrzeszenie mamuta jest dziś możliwe? Jak co roku na odległych Wyspach Nowosyberyjskich na Oceanie Atlantyckim zespół zapaleńców poszukuje w wiecznej zmarzlinie kłów mamutów. Wśród nich jest łowca kłów Peter Grigorjew oraz jego brat Siemion, pracownik naukowy i dyrektor Muzeum Mamutów w Jakucku na Syberii. W powietrzu czuć gorączkę złota. Cena białego złota nigdy nie była tak wysoka, szczególnie na luksusowym chińskim rynku. Poza tym takie znaleziska są magnesem dla zaawansowanych technologicznie pionierskich genetyków i naukowców, którzy balansują na granicy genetyki i biologii syntetycznej, marząc o przywróceniu do życia wymarłego dawno temu mamuta. Chcą go sklonować z zamrożonego materiału genetycznego z prawie nienaruszonym DNA, który pozyskany został z syberyjskiego lodowca.
Próba wskrzeszenia mamuta jest pierwszym zwiastunem wielkiej rewolucji technologicznej, w wyniku której człowiek stanie się stwórcą, autorem nowego Genesis 2.0. Już dzisiaj, z pomocą chińskiego Narodowego Banku Genów, ludzie Zachodu za 100 000 dolarów są w stanie sklonować swoje zmarłe psy.

Najnowszy film nominowanego do Oscara reżysera (Fotograf wojenny, 2001) opowiada o tajemnicach ukrytych w naturze, fundamencie stworzenia świata i nowej roli, jaką może odegrać w tym procesie człowiek. Bada nie tylko granice pomiędzy nauką a mitem lecz również skutki przejęcia przez człowieka kontroli nad ewolucją. I choć ten obszar badań znajduje się dopiero na wczesnym etapie, to jego efekty mogą za kilka lat zmienić nie do poznania nas samych i świat wokół.

prof. dr hab. Ewa Bartnik Genetyk, profesor w Instytucie Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwer-sytetu Warszawskiego i Instytutucie Bioche-mii i Biofizyki PAN. Zajmuje się badaniami chorób mitochondrialnych. Popularyzator nauki (nagroda Polskiego Towarzystwa Ge-netycznego i nagroda Polskiego Stowarzy-szenia Dziennikarzy Naukowych). Stypendystka Fundacji Alexander von Hum-boldt w Kolonii w latach 1986-1988. W la-tach 2006-2009 Członek Science Expert Grup PISA, 2010-2017 członek Międzynaro-dowego Komitetu Bioetycznego UNESCO, od 2015 r. Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN. Autorka ponad 100 publikacji naukowych.

Agnieszka Rek Gornowicz - Od 20 lat pracująca w kulturze mama Julki i Stasia. Stara się łączyć zamiłowanie do natury z życiem zawodowym managera kultury.

Partnerem cyklu kino na Goyki 2023 jest AQUA-Sopot #sopockiewodociągi.

Bilety: https://goyki3.pl/produkt/pokaz-filmu-genesis-2-0-14-kwietnia-godz-1800/

Opinie

Sprawdź się

Który z trójmiejskich pisarzy jako jedyny mieszkający w Trójmieście wygrał Nagrodę Literacką Gdynia?