• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat

Todd Forsgren. Postindustrialny Eden

Postindustrialny Eden to pokaz fotografii amerykańskiego artysty Todda Forsgrena, który od dwudziestu lat dokumentuje małe enklawy ogrodnicze m.in. w Stanach Zjednoczonych, Kubie, Mongolii, Japonii, Wielkiej Brytanii, Czechach, Holandii i Polsce. Ekspozycja ukazuje, w jaki sposób w oddalonych od siebie terytoriach praktykowane jest w niewielkiej skali ogrodnictwo uwarunkowane wpływem stref klimatycznych i specyfiką krajobrazu danego regionu geograficznego. Początek XXI wieku to wzrost zainteresowania kulturami ogrodniczymi, który nastąpił równocześnie z zaostrzającymi się na świecie kryzysami politycznymi, ekonomicznymi oraz klimatycznymi. Zwiększona świadomość zachodzących skutków pogłębiających się kryzysów spowodowała, że społeczeństwa musiały zrewidować dotychczasowe podejście do kapitalizmu, globalnych rynków finansowych oraz instytucji publicznych. Rosnące rozczarowania społeczne, pandemia, wojny oraz masowe ruchy migracyjne wywołane skutkami konfliktów zbrojnych w różnych częściach świata, obudziły zainteresowanie naturą i postrzeganie jej jako azylu wobec braku stałości i niepokojów społecznych.  W obliczu tych zmian wiele osób zrewidowało swoje konsumpcyjne nawyki i przyzwyczajenia. Rosnące ceny żywności i niedobory zachęciły mieszkańców, przede wszystkim w krajach rozwiniętych, do zainteresowania samowystarczalnością, żywnością ekologiczną i lokalnością. Małe kultury ogrodnicze zdobywały coraz więcej zwolenników, którzy zaczęli postrzegać je jako miejsca uwolnione od wielkiej polityki i szeroko rozumianej globalizacji.

Ukazane na fotografiach kameralne ogrody często otoczone są oddzielającym je od miejskiej zabudowy płotem. Zamysłem artysty było zbliżenie pozornie wykluczających się przestrzenni i wskazanie kontekstów, które na nowo definiują to, co jest miejskie i wiejskie, publiczne i prywatne, nowoczesne i prymitywne, globalne i lokalne. W prezentowanym na wystawie cyklu fotografii artysta ukazał różnice założeń dokumentowanych ogrodów. Część z nich powstała z praktycznej potrzeby uprawy warzyw, owoców i ziół, której celem jest samowystarczalność, inne są wynikiem filozofii życia, mają charakter estetyczny i wiążą się bardziej z organizowaniem strefy komfortu. Zyskujące na popularności ogrody społeczne powstają w nawiązaniu do wartości takich jak lokalność, idea wspólnotowości, kolektywne działanie i wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego. Ogrody te stają się nie tylko miejscem praktykowania ogrodnictwa, ale również są wspólnotowym miejscem spotkań. Artysta dostrzega i przywołuje różne idee kształtujące te kameralne miejsca, postrzega je jako Edeny naszych czasów.

Todd Forsgren - studiował biologię i sztuki wizualne w Bowdoin College oraz ukończył studia magisterskie z fotografii na Uniwersytecie J.E. Purkyne. W swojej praktyce artystycznej nawiązuje do zagadnień związanych z ekologią i krajobrazem oraz zmianami klimatycznymi. Jego fotografie publikowane były w National Geographic, Slate, Wired, The Guardian, Nature, New Scientist, TIME's Lightbox. Artysta brał udział w licznych wystawach, m.in. w Cleveland Museum of Art, Noorderlicht Photography Festival, Academy Art Museum, Rotterdam Photo Festival, Indian Photography Festival, Koenig & Clinton, Carroll & Sons, Heiner Contemporary i Jen Bekman Gallery. Jest autorem książek artystycznych m.in: Driving into the Sunset (2022), Old Pictures from Paradise (201, A Constant Wind Between a Breeze and a Gale (2016), Ornithological Photographs Daylight Books (2015). Wykłada fotografię w Rocky Mountain College, jest również dyrektorem Galerii Ryniker-Morrison. Mieszka i pracuje w Billings w stanie Montana w Stanach Zjednoczonych.

Kuratorka: Mariola Balińska

11 - 28 lipca 2024, godz. 19:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

Opinie

Sprawdź się

Kto jest dyrektorem Teatru Wybrzeże?