• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Tajemnice dawnego Gdańska na rycinach z kolekcji pastora Haselaua

18 stycznia o godzinie 17.00 w Filii Gdańskiej WiMBP (ul. Mariacka 42) odbędzie się promocja książki Dawny Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Johanna Jacoba Haselaua autorstwa Teresy Tylickiej i prof. Jacka Tylickiego. Spotkanie poprowadzi dr Franciszek Skibiński. Publikację wydało Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Pastor Johann Jacob Haselau przyszedł na świat w Gdańsku w 1736 roku. Przez całe życie kolekcjonował ryciny związane z topografią miasta, w którym się narodził i spędził młodość. Są to przede wszystkim plany, panoramy i weduty. Zebrał pokaźną kolekcję rycin Matthäusa Deischa, stworzonych według rysunków Friedricha Antona Augusta Lohrmanna, który od XVIII wieku stanowi obiekt zainteresowania badaczy i historyków sztuki.

Największymi znawcami tego fragmentu zbiorów Haselaua pomieszczonych przez niego samego w czterotomowym atlasie topograficznym z lat 1761-1765, obecnie przechowywanym w Archiwum Państwowym w Toruniu są pani Teresa Tylicka i prof. Jacek Tylicki. Autorzy opowiedzą o sekretach dawnego Gdańska, które można odkryć dzięki rycinom i akwafortom z atlasu, a także naniesionym na nich własnoręcznym komentarzom Haselaua.

Ze wstępu prof. Jacka Friedricha: Rysunki Lohrmanna, powielone następnie w formie graficznej przez Deischa [w atlasie Haselaua], ukazują Gdańsk w wyjątkowym momencie dziejowym. W połowie XVIII wieku, gdy powstawały, miasto prezentowało się niejako w dopełnione formie. Otoczone zieloną wstęgą nowożytnych wałów, mieściło w sobie skarby architektury tworzone przez pięć wcześniejszych stuleci.

Książka jest kontynuacją wcześniejszych publikacji i badań naukowych autorów a także elementem towarzyszącym wystawie Powrót do domu. Gdańsk w rycinach z kolekcji pastora Jana Haselaua, prezentowanej w Muzeum Narodowym w Gdańsku w 2022 roku.

Organizatorem spotkania jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Więcej informacji o publikacji: tutaj.

Opinie

Sprawdź się

Jaki musical nigdy nie był wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni?