Impreza już się odbyła

Ogólnopolska wystawa sztuki współczesnej pt: Władcy Czasu

Zapraszamy na wystawę sztuki współćzesnej "Władcy Czasu". Otwarcie wystawy już w piątek - dzień przed Nocą Muzeów - 17go maja o 19:00.

Godziny otwarcia w Noc Muzeów - 18 maja oraz 19 maja
SOBOTA i NIEDZIELA: 16:00 - 20:00

Na otwarciu koncert współczesnej muzyki improwizowanej | concert of contemporary improvised music: Marcin Bożek, Jowan Czerkas, Piotr Pawlak + Rogulus
performansy / koncert | performances / concert: Piotr Weychert Jakub Bielawski; Jowan Czerkas & Marek Rogulski

Artyści | Artists:
Agata Augustynowicz, Andrzej Awsiej, Jakub Bielawski, Paulina Bernacka, Marcin Bożek, Jowan Czerkas, Jakub Depka, Leszek Golec i Tatiana Czekalska, Ines Jabłońska, Maria Krupa, OBPW, Patrycja Orzechowska, Piotr Pawlak, Mateusz Pęk, Jan Przyłuski, Marek Rogulski, Paweł Sasin, Tomasz Skórka, Arkadiusz Sylwestrowicz, Marek Targoński, Marta Tobolska _Sylvia & Magic's Stuff, Mariusz Waras, Piotr Weychert.

Kurator | Curator: Marek Rogulski
Współpraca kuratorska| Cooperation: Dorota Grubba -Thiede
Współpraca | Cooperation: Pracownia Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych ASP Gdańsk: Arkadiusz Sylwestrowicz; asystent: Mateusz Pęk; Katedra Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej: Krzysztof Wróblewski; współprowadzący: Kacper Radziszewski, Paweł Sasin.


Wystawę dofinansowano ze środków Miasta Gdańsk.
The exhibition was co-financed from the budget of the City of Gdańsk.
Organizuje: Fundacja TNS,
wstęp wolny

Partnerzy / Współpraca: ASP Gdańsk, PG Gdańsk, CSW ŁAŹNIA.


Władcy czasu

Wystawa Władcy czasu odnosi się do problematyki czasu w kulturze oraz rozumienia znaczeń i percepcji dzieła sztuki. Problem czasu ściśle łączy się z ideą możliwości mierzenia upływu czasu a tym samym ze specyficznym jego rozumieniem (czas linearny, historyczny: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość).

Wystawa nawiązuje do historii miejsca sztuki w którym jest realizowana - w Gdańsku Osowie, w dawnym urzędzie Miar i Wag. Artyści, poprzez dzieła sztuki poddają propozycje interpretacji rzeczywistości. Z jednej strony są niejako władcami czasu i wyobraźni społecznej. Posiadają moc kreowania sposobów postrzegania rzeczywistości. Z drugiej strony nie mogą uciec od konieczności funkcjonowania w ramach porządku społecznego, który stymuluje ich starania.1

W jaki sposób się to odbywa, jaki rodzaj refleksji skłania artystów do wyboru takich a nie innych propozycji w zakresie podejmowanej aktywności? Co urzeczywistniają swymi wyborami? Jakie granice wyobraźni wyrażane są świadomie lub bezwiednie w snutych opowieściach i artystycznych propozycjach? Co mówią one o tożsamości kulturowej w kontekście istnienia reguł społecznych jak i w kontekście przemian współczesnego świata?

Czas w antropologii to kluczowa wartość tożsamości kulturowej. Problem czasu to zarazem problem rozumienia dzieła sztuki. Czy czas i dzieło sztuki to wartości wtórne? Oba pojęcia są w istocie problemami o charakterze filozoficznym. Już w czasach starożytnych rozwinięto różne koncepcje czasu. Heraklit ujmował czas poprzez fenomen zachodzenia przemian w świecie. Dla Parnimedesa czas miał charakter "pełny", całościowy. Różne społeczeństwa kładą nacisk na różne rozumienie czasu i różne funkcje jakie te propozycje intelektualne mogą pełnić. Mamy zatem różne typologie czasu: na przykład rozróżnienie na czas linearny i czas rytualny oraz wizję czasu w kulturze rozumianego jako wartość wtórna2.

Złożoność współczesnego świata oraz nowe środowisko technologiczne sprawiają zarazem, iż rozwiązania sprawdzone w "przeszłości" mogą nie być adekwatne do wyzwań jakie niesie z sobą przyszłość.3 Złożona kultura rodzi bowiem nowe uwarunkowania i nowe możliwości - popyt na normy)4. (James S. Coleman) Intelektualne i artystyczne dociekania w tym zakresie natrafiają na społecznie ważną potrzebę "redukowania ryzyka w świecie wypełnionym przygodnością i niepewnością."5 (Niklas Luhmann)

Potrzeba prowadzenia badań naukowych i interwencji artystycznych mierzy się zatem z koniecznością istnienia porządku "reguł funkcjonalnych" w społeczeństwie.6
Marek Rogulski ICS/ TNS

W dniu 6 czerwca, w kontekście wystawy Władcy Czasu dr. hab. Dorota Grubba -Thiede wygłosi wykład na konferencji AICA w Warszawie, pt: Bezinteresowność radykalna [wobec posthumanizmu]. O horyzontalnych narracjach krytycznych w Instytucie Cybernetyki Sztuki w Gdańsku; AICA: Krytyka sztuki dzisiaj: język, ekonomia, polityka | On the 6 June, in the context of the exhibition The Lord's of Time, dr. hab. Dorota Grubba -Thiede will give a lecture at the AICA conference in Warsaw, called: Radical disinterestedness [towards posthumanism].The critical narratives at the Institute of Cybernetic's of Art in Gdańsk; AICA: Criticism of art today: language, economy, politics

1. "Ryzyko wzmaga niechęć do strat, czyli skłonność aktorów do koncentrowania się raczej na niedopuszczaniu do utraty tego co dotychczas uzyskali." Za: Linda Molm, w: Johnatan W. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa, 2014.
2. "W chwili, w której czas powstał przez poszerzenie świadomości (wyjście poza zwierzęce, nieświadome siebie istnienie w stanie pre-temporalnym) i jako nowa forma zaprzeczenia śmierci, kultura była tym, co człowiek zrobi z czasem. Są one od siebie całkowicie zależne, dlatego można powiedzieć, że kultura jest sposobem na poradzenie sobie ze śmiercią." Za: Ken Wilber, Eksplozja świadomości, Wydawnictwo Abraxas, Warszawa, 1997.
3. "Stworzenie permanentnej, statycznej, stałej istoty, a w szczególności statycznego "ja" opiera się na lęku przed przemianą, ruchem, dynamiką, i ciągle żywą rzeczywistością." Za: Ken Wilber, Eksplozja świadomości, Wydawnictwo Abraxas, Warszawa, 1997.
4. James S. Coleman, Teoria solidarności grupowej, w: Johnatan W. Turner, Struktura teorii socjologicznej, PWN, Warszawa, 2014.
5. Niklas Luhmann: Risk. A Sociological Theory, Przeł, R. Barrett, New Brunswick, 2005.
6. "Przymus sensu, wywierany na wszystkie procesy systemów psychicznych i społecznych, posiada także konsekwencje dla stosunku między systemem a środowiskiem. Nie wszystkie systemy przetwarzają złożoność i autoreferencję w formie sensu: nie mniej te, które to czynią, mają tylko jedną możliwość. Dla nich sens staje się formą świata, a zatem przekracza różnicę między systemem a środowiskiem." Za: Niklas Luhmann, Systemy społeczne. Zarys ogólnej teorii, Przeł. Michał Kaczmarczyk, Wydawnictwo Nomos, Warszawa, 2007.
 

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Który z czołowych polskich raperów na Fecie w 2009 roku oglądał bajki Teatru Klapa, czyli Koperek i Kminek?