• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Fantine Andrès | Francisco Peró Domeyko | Anna Kędziora | oprowadzanie po wystawie

Fantine Andrès | Francisco Peró Domeyko | Anna Kędziora | oprowadzanie po wystawie

Termin oprowadzania: sobota 4 lutego 2023, godzina 14.00
Prowadzące: Fantine Andrès, Anna Kędziora
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, ul. Jaskółcza 1
Czas trwania wystawy: 3.02-26.03.2023

Zapraszamy na oprowadzanie po trzech wystawach skupionych wokół tematu środowiska i zmian krajobrazu autorstwa Fantine Andrès, Francisco Peró Domeyko i Anny Kędziory. Chilijski artysta w swojej pracy video opowie o pustyni Atacama w Chile i skutkach działań człowieka na jej marsjański krajobraz. Fantine Andrès zaprezentuje rysunki poruszające temat zmian klimatycznych zaobserwowanych w rodzimym Strasburgu oraz podczas pobytu w Gdańsku. Pracom towarzyszyć będą obiekty naukowe dr Aleksandry Zgrundo oraz dr Ilony Złoch z Uniwersytetu Gdańskiego. Polska artystka Anna Kędziora pokaże fotografie oraz obiekty związane z jej poszukiwaniami skupionymi na rzece Ren rzece pracującej, jednej z najbardziej ruchliwych dróg wodnych w Europie, powstałe w wyniku pobytu rezydencyjnego jesienią 2022 roku.

Wystawa Francisco Peró Domeyko Silent Nature stanowi część cyklu Cities on the Edge CSW ŁAŹNIA. Punktem wyjścia projektu chilijskiego artysty jest kronika napisana przez Ignacego Domeyko o miejscu na pustyni Atakama w Chile, znanym dziś jako Pasmo Domeyki. W pracy Silent Nature teksty geologa skonfrontowane zostaną z sytuacją obecną, ukazując zmiany, jakie zaszły w krajobrazie. Projekt dotyka zagadnień ekologii, zmian klimatu oraz niszczenia natury poprzez przemysłową działalność człowieka.

Puszki coca-coli, niedopałki papierosów, włosy, muszle wyrzucone na brzeg morza jakby w efekcie dziwnego kataklizmu. Fantine Andrès w swoich rysunkach nawiązujących do elementów krajobrazu i ekosystemu Morza Bałtyckiego przekształca rzeczywistość, kreuje fantastyczne historie, używając do tego dobrze nam znanych i rozpoznawanych obiektów wykreowanych przez człowieka w zestawieniu z elementami natury. Tworzy nowe narracje i konfrontuje widza z alternatywną wersją swoich obserwacji co stanowi punkt wyjścia do głębszej refleksji dotyczącej katastrofy ekologicznej oraz wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Monochromatyczne martwe natury, z jednej strony zadziwiają, a z drugiej obrzydzają. Zestawiają ze sobą to, co piękne z tym, co jest powszechnie uważane za brzydkie, odrażające, odrzucane.

Model pracy Fantine Andrès jest metodologiczny i zorganizowany, swój proces rozpoczyna od dokumentacji wybranych obiektów, które następnie fotografuje, podkreślając ich fakturę, barwę i światło. Tworzy bibliotekę obrazów. Oprócz rysunków Fantine Andrès na wystawie znajdą się naukowe zbiory dr Aleksandry Zgrundo oraz Ilony Złoch z Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, z którymi artystka nawiązała współpracę podczas swojego pobytu rezydencyjnego w Gdańsku.

Projekt The Riverbeds_working River/Rzeka pracująca Anny Kędziory wpisuje się w obszar jej wieloletnich poszukiwań skupionych na krajobrazie w kontekście władzy, traumy czy straty. Przedstawione fotografie i obiekty stanowią część złożonego procesu budowania jej relacji z rzeką. Rzeką Ren, rzeką pracującą, rzeką silną, życiodajną, ale też zagrożoną. Rzeką, która jest jedną z najciężej pracujących na świecie, a tym samym tak ważną z ekonomicznego punktu widzenia. Anna Kędziora opowiada o planach związanych z Renem i tym, co bezpowrotnie znika. Prace nawiązują do naszej antropopresji i niemożności wycofania i zweryfikowania celów. Artystka analizuje sferę językową związaną z wodą, rozszyfrowuje pojęcia, interpretuje określenia odzwierciedlające ludzkie relacje z rzekami, poszukuje znaczeń i kontekstów.

Wystawa Fantine Andrès i Anny Kędziory powstała w efekcie 3-miesięcznych rezydencji odbytych jesienią 2022, w ramach prowadzonego od 2011 roku projektu wymian rezydencji artystycznych przez stowarzyszenie Apollonia European Art Exchanges ze Strasbourga, Miasto Strasbourg, Miasto Gdańsk oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA. W dotychczasowych edycjach udział wzięli: Ahmet Dogan, Patrick Bogner, Jia Qiu, Dorothee Haller, Yiumsiri Vantanapindu, Stéphane Clor, Hélène Thiennot, Elise Alloin, Aurélie Pertusot, Laurent Odelain. Wśród polskich artystów znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch, Grzegorz Stefański, Urszula Kozak, Eliza Proszczuk, Julita Wójcik, Patrycja Orzechowska oraz Barbara Gryka

Opinie

Sprawdź się

Tryptyk "Sąd Ostateczny" Hansa Memlinga można zobaczyć w: