• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Cranach i grafika jego czasu. Spotkanie z dr. hab. Jackiem Tylickim, prof. UMK

Prowadzenie: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK
Spotkanie towarzyszy wystawie "Dokładnie! Madonna pod jodłami"

Lucas Cranach starszy, obok twórczości malarskiej, jest autorem wielu prac graficznych wyróżniających się wysokim poziomem artystycznym, w tym stosujących nowatorską wówczas technikę chiaroscuro. Ceniony w epoce również i za ten obszar swojej działalności, jest na pewno jednym z najlepszych rytowników swej epoki, która była świadkiem gwałtownych zmian religijnych. Reformacja odzwierciedla się też w twórczości mistrza, który był jej zdecydowanym zwolennikiem, zaś jego sztuka przyczyniła się na pewno do bujnego rozwoju grafiki niemieckiej w owych latach. Nie zawsze były to dzieła dobrej jakości, odzwierciedlały za to w interesujący sposób ówczesne polemiki konfesyjne i społeczno-polityczne.

O prelegencie: dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK interesuje się badawczo wczesnonowożytnym malarstwem i rysunkiem północnoeuropejskim, ze szczególnym uwzględnieniem ziem pruskich, ale także grafiką i rzemiosłem artystycznym na tym obszarze. Przebywał na licznych związanych z tymi tematami stypendiach naukowych oraz profesurach gościnnych za granicą; jest też autorem ponad dwustu publikacji w czasopismach, leksykonach, katalogach wystaw polskich i obcych oraz w internecie. Opublikował ponadto sześć książek, w tym ostatnio, współpracując z Teresą Tylicką, publikację dotyczącą zbiorów graficznych i rysunkowych XVIII-wiecznego toruńskiego pastora Johanna Jacoba Haselaua (Toruń 2016 i Gdańsk 2022).

INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- czas: 19 maja od godz. 18:00 do godz. 20:00
- miejsce: Oddział Sztuki Dawnej, ul. Toruńska 1, Gdańsk
- koszt: bezpłatnie

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku: Polska Grupa Energetyczna.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania: Organizacja trzech wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Opinie

Sprawdź się

Jaka telewizja nagrała i wyemitowała musical "Lalka" w reż. Wojciecha Kościelniaka?