Wiadomości

7,5 mln zł od Gdańska na projekty kulturalne

Gwiazdami ostatniej edycji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego byli skrzypaczka Bomsori Kim i pianista Rafal Blechacz. Impreza ta otrzymała wsparcie finansowe do 2022 roku w wysokości ponad 1,6 mln zł.
Gwiazdami ostatniej edycji Gdańskiego Festiwalu Muzycznego byli skrzypaczka Bomsori Kim i pianista Rafal Blechacz. Impreza ta otrzymała wsparcie finansowe do 2022 roku w wysokości ponad 1,6 mln zł. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl

Miasto Gdańsk zakończyło "Otwarty Konkurs na Wydarzenia Kulturalne Realizowane w Latach 2019-2022", w ramach którego dofinansuje projekty w trybie czteroletnim. Na dofinansowanie przeznaczono ponad 7,5 mln zł (o połowę więcej niż na lata 2017-2019), z czego prawie 3,5 mln zł przeznaczone zostanie na festiwal Actus Humanus."Otwarty Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2019-2022" ma wspierać flagowe dla Gdańska wydarzenia cykliczne, o dużej wartości kulturalnej oraz szerokim zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wszystkie dofinansowane projekty realizowane są w Gdańsku co najmniej od 2015 roku, prezentując wysoko ocenianą przez gdańskich włodarzy ofertę kulturalną.

WYNIKI KONKURSU NA WYDARZENIA KULTURALNE 2019-2022 W GDAŃSKU

Do tegorocznego konkursu zgłoszone zostały 22 oferty, spośród których 12 otrzymało dofinansowanie. Miasto Gdańsk na realizację projektów w latach 2019-2022 przeznaczy dokładnie kwotę 7 mln 555 tys. zł. W praktyce oznacza to zabezpieczenie bytu dużych, cyklicznych i ważnych według władz Gdańska imprez, realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Festiwal Actus Humanus jest jednym z największych polskich festiwali muzyki dawnej. W wiosennej edycji wysłuchać można było m.in. "Pasji wg św. Jana" Jana Sebastiana Bacha (na nagraniu). Rekordzista programu grantowego ma prawie 3,5 mln zł na lata 2019-2022.

Najwięcej, bo aż 3 mln 460 tys. zł, przeznaczono dla Fundacji A415 na organizację Actus Humanus, który od lat jest oczkiem w głowie gdańskich włodarzy (w 2017 roku festiwal został dofinansowany kwotą nieznacznie mniejszą - 3 mln 300 tys. zł na lata 2017-2019). Warto dodać, że wnioskowano w tym wypadku aż o 5 mln 806,5 tys. zł (zaś wartość całego projektu do 2022 roku określono na 6 mln 534 tys. zł). Do grona największych beneficjentów konkursu grantów wieloletnich awansował Gdański Festiwal Muzyczny - Fundacja Gdański Festiwal Muzyczny na ten cel otrzymała 1 mln 653 tys. zł (wnioskowano o nieco ponad 1 mln 860 tys. zł). Z kolei Soundrive Fest zanotował największą zwyżkę - dwa i pół roku temu Stowarzyszenie Artystyczne "Legalna Muzyka" na trzy edycje festiwalu otrzymało 300 tys. zł, a teraz do 2022 roku dysponować będzie kwotą 500 tys. zł (wnioskowano o 16 tys. zł więcej).

Wydarzenia w najbliższym czasie


Zbliżonym dofinansowaniem od miasta dysponować będzie Stowarzyszenie SUM, które na organizację dorocznej Parady Niepodległości dostało 270 tys. zł, zaś na cykliczne, dwuczęściowe widowisko plenerowe "Sacrum i Tradycja" (realizowanej w latach 2020-2022 jako spadkobierca Misterium Męki Pańskiej i widowiska "Sąd") aż 275 tys. zł. Do grona wyróżnionych wieloletnim dofinansowaniem z konkursów jednorocznych "awansowały" Festiwal NeoArte - Syntezator Sztuki (edycje IX,X i XI, wniosek Stowarzyszenia NeoArte) oraz Euro Chamber Music Festival Gdańsk (edycje IX, X i XI, wniosek Stowarzyszenia Artystów "Zdolni do wszystkiego") - w obu przypadkach zmiana formy dofinansowania oznaczała solidną podwyżkę dofinansowania - z 50 tys. zł do poziomu 83 tys. na rok, bo obie imprezy mogą liczyć na całkowite dofinansowanie w kwocie 250 tys. zł.

Stałe miejsce w kalendarzu imprez ważnych dla Gdańska jest Parada Niepodległości 11 listopada. Wydarzenie to dostało wsparcie w wysokości 270 tys. zł do 2022 roku.
Stałe miejsce w kalendarzu imprez ważnych dla Gdańska jest Parada Niepodległości 11 listopada. Wydarzenie to dostało wsparcie w wysokości 270 tys. zł do 2022 roku. mat. prasowe
Bardzo zadowoleni muszą być również w Związku Ukraińców w Polsce, Oddział Pomorski, który organizuje JarmaRock FEST, który na najbliższe trzy edycje (44-46) dostanie wsparcie w kwocie 160 tys. zł, czyli przeszło 53 tys. zł na rok (wcześniej impreza dofinansowywana była przez Gdańsk kwotą 20 tys. zł rocznie). W podobnej sytuacji jest Fundacja Silva Rerum - jej CAPPELLA ANGELICA - Muzyka Aniołów Mariackich otrzymała od Gdańska wsparcie do 2022 roku na poziomie 123 tys. zł (ponad dwukrotnie więcej niż wychodziło z ostatnich dofinansowań w trybie rocznym).

Listę beneficjentów wieloletniego grantu zamykają Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych w Gdańsku (wniosek Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa na najbliższe trzy edycje) - 83 tys. zł oraz cztery koncerty noworoczne (lata 2019-2022) Orkiestry Vita Activa, prowadzonej przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku (grant w wysokości blisko 63 tys. zł). Wśród 11 odrzuconych wniosków znalazł się wniosek fundacji Interference na Interference Festival, który trzy lata temu otrzymał 280 tys. zł dofinansowania (został odrzucony, bo we wniosku nie przedstawiono działań w 2019 roku - chociaż również tegoroczną edycję, która odbędzie się w listopadzie dofinansowano środkami miejskimi w poprzednim rozdaniu grantów wieloletnich).

Soundrive Fest (na zdjęciu koncert z tegorocznej odsłony imprezy) dofinansowano kwotą 500 tys. zł.
Soundrive Fest (na zdjęciu koncert z tegorocznej odsłony imprezy) dofinansowano kwotą 500 tys. zł. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl
Doszło więc do ciekawego paradoksu, że projekty wieloletnie, dofinansowane na lata 2017-2019 pozyskiwały dofinansowanie również na 2019 rok (wraz z kolejnymi trzema latami). Nie uwzględnienie we wniosku działań na obecny rok (nawet jeśli środki przyznane zostały wcześniej) wyklucza z grantu na lata kolejne. O wyjaśnienie tej sytuacji poprosiliśmy Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

- Zgodnie z treścią pkt. 6 szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert 2019 - 2022, będących załącznikiem do ww. Zarządzenia "Oferta realizacji zadania powinna zawierać minimum programowe: harmonogram oraz kalkulację kosztów na 2019 rok w złożonej ofercie (wymagane jest rozpoczęcie realizacji zadania i poniesienie wydatków w 2019 r.), na kolejne lata, tj.: 2020, 2021 i 2022 - w formie załączników do oferty w systemie Witkac". Oferent (fundacja Interferece - przyp. red.) składając ofertę na realizację zadania w ramach niniejszego konkursu nie spełnił przytoczonego wyżej wymogu, tj. nie przedstawił harmonogramu oraz kalkulacji kosztów na 2019 r. I z tego też powodu komisja odstąpiła od oceny oferty. Realizacja przez Oferenta umowy na lata 2017-2019 dotyczącej organizacji festiwalu Interference nie kolidowała z możliwością podjęcia działań w 2019 r. (zgodnie z ww. przytoczonymi warunkami otwartego konkursu ofert 2019 - 2022) zmierzających do realizacji przedsięwzięcia w roku 2020 i w latach następnych. Otwarty konkurs ofert 2019-2022 jest konkursem wieloletnim, w tym przypadku czteroletnim. Nie ma przeciwskazań formalno-prawnych do organizowania kilku konkursów w danym roku czy latach - wyjaśnia Olimpia Schneider z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Pisaliśmy o grantach na kulturę 2019


Konkurs wieloletni jest piątym zakończonym przez Miasto Gdańsk konkursem na realizację zadań z zakresu kultury w 2019 roku. Od stycznia br. przeprowadzono "Otwarty Konkurs Ofert na Wydarzenia Kulturalne 2019", "Konkurs na Działania Kulturalne Na Rzecz Integracji Społecznej, Wyrównywania Szans i Praw Człowieka" oraz dwie edycje "Konkursu na Działania Kulturalne 2019". Trwają prace Komisji Konkursowej nad ostatnią, trzecią edycją "Konkursu na Działania Kulturalne 2019".

Do 8 października br. Miasto Gdańsk rozdysponowało również pulę środków w wysokości prawie 250 tys. zł w tzw. "Małych Grantach", czyli dofinansowaniu ofert na wydarzenia w kwocie do 10 tys. zł, w trybie pozakonkursowym.

14

sierpnia

Kino Letnie w Orłowie - 10.... Gdynia, Scena Letnia w Orłowie

14

sierpnia

Jarmark św. Dominika 2020 Gdańsk, Targ Węglowy

21

sierpnia

Muzyczne Lato Vol. 5 - Faza... Gdańsk, Stary Maneż

Rozrywka

Trójmiejskie klubokawiarnie z duszą
Trójmiejskie klubokawiarnie z duszą
Jemy na mieście: Mnie to rybka w Brzeźnie
Jemy na mieście: Mnie to rybka w Brzeźnie

Kulinaria

Trójmiejskie klubokawiarnie z duszą
Trójmiejskie klubokawiarnie z duszą
Jemy na mieście: Mnie to rybka w Brzeźnie
Jemy na mieście: Mnie to rybka w Brzeźnie

Sprawdź się

Czy wartownia nr 1 na Westerplatte posiadałą kiedyś toaletę?