• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wystawa Marzyciele epoki industrialnej. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku

Tego lata zapraszamy Was na prawdziwe święto sztuki. Nasza wystawa powstała z marzeń, które grupa pasjonatów zaczęła snuć prawie dwieście lat temu.

For English scroll down / Україномовна версія нижче

XIX wiek, epoka industrialna, to czas gwałtownych zmian, postępu i wynalazków takich jak maszyna parowa czy rower. Fascynował i pozwolił wierzyć w nieograniczone możliwości człowieka. Z drugiej strony budziły się obawy o zagubienie tradycji, duchowości i pamięci o przeszłości. Stąd też pojawiła się dbałość o zachowanie jej pamiątek i marzenie o stworzeniu świątyni sztuki, które udało się spełnić 150 lat temu, gdy otwarto Muzeum Miejskie w Gdańsku. Podobnie jak to miało miejsce wówczas, zaprezentujemy dzieła wspaniałych artystów, takich jak między innymi Wilhelm von Schadow, Theodor Hildebrandt, Józef Simmler, Wilhelm August Stryowski, Eduard Hildebrandt, ze zbiorów własnych oraz Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Gdańska, Narodowego Muzeum Morskiego. Oprócz malarstwa pokazane zostaną rzeźby, hafty, ceramika i orientalia ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku, większość tych obiektów publiczność zobaczy po raz pierwszy. Aranżacja jest nowoczesną reinterpretacją projektów dawnych wystaw i ogłoszeń prasowych.Do wystawy zostanie wydany przewodnik po wystawie online oraz przewodnik w formie gazety dla najmłodszych zwiedzających, zaplanowano też szereg wydarzeń towarzyszących. Ekspozycji będzie także towarzyszyć publikacja katalogu malarstwa gdańskiego XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego przez Muzeum Narodowe w Gdańsku wraz z Muzeum Gdańska, a dotyczącego sztuki XIX wieku, w ramach którego obie instytucje przygotowały wystawy i zorganizowały wspólnie konferencję na ten temat.

PRZEWODNIK PO WYSTAWIE

Kuratorka: Magdalena Mielnik
Koordynatorka: Gabriela Brdej
Współpraca kuratorska: Lech Łopuski, Maja Mociewicz, Magdalena Podgórzak, Beata Sztyber, Anna Zielińska
Koordynacja prac konserwatorskich: Marzena Kłossowska, Małgorzata Wojewódzka
Konserwacja: Joanna Didik, Anna Górna, Marzena Kłossowska, Anna Pankanin, Beata Ruszczyk, Kamila Ślefarska, Małgorzata Wojewódzka, Anna Żychska
Projekt aranżacji: Biuro Kreacja Dorota Terlecka, Natalia Fierka
Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Ania Witkowska
Redakcja i korekta: Edyta Chrzanowska, Lucyna Jachym / e-DYTOR
Redakcja i korekta tekstów obcojęzycznych: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska, Colin Phillips
Wypożyczenia: Marta Wołyńska
Koordynacja transportów: Anna Wojdat-Zielińska
Koordynacja montażu: Paweł Powirski
Koordynacja promocji: Klaudia Ficak
Edukacja: Kamila Glazer
Współpraca: Daniel Starzyński, Sekcja Stolarnia Działu Infrastruktury Muzealnej

Wydarzenia towarzyszące wystawie

SIERPIEŃ

19.08 (sobota), godz. 11.00-13.15, Muzeum Gdańska + Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Marzyciele w mieście romantyków. Oprowadzanie 2 w 1
23.08 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | dr hab. Jacek Friedrich, Siła wyobraźni. O malarstwie w XIX wieku
26.08 (sobota), godz. 11.15-14.15, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
Dodatek specjalny kronika towarzyska. Warsztaty z tworzenia zinów (16+)

WRZESIEŃ

02.09 (sobota), godz. 12.00-15.00, Mała Sztuka
Towarzyski plener rysunkowy (16+)
06.09 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | dr Magdalena Mielnik, Urocze dzieci, niesforne psy i urzekające widoki kicz, czy recepta na sukces?
08.09 (piątek), godz. 17.30-19.00
Marzyciele i innowatorzy. Spacer miejski śladami XIX-wiecznego Gdańska
09.09 (sobota), godz. 13.00-16.00, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
Dodatek specjalny kolaże. Warsztaty z Mroux (16+)
16.09 (sobota), godz. 13.00-15.15, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk) + Muzeum Gdańska
Marzyciele w mieście romantyków. Oprowadzanie 2 w 1
20.09 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | dr Janusz Dargacz, Prowincjonalny czy nowoczesny? Kilka uwag na temat dziejów Gdańska w XIX wieku
23.09 (sobota), godz. 11.15-14.15, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
Pędzle w ruch! Rodzinne warsztaty malarskie (8+)
30.09 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie z audiodeskrypcją po wystawie Marzyciele epoki industrializmu. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku

PAŹDZIERNIK

01.10 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie Marzyciele epoki industrializmu. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
04.10 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | Magdalena Podgórzak, Souveniry z widokami o XIX-wiecznej ceramice
14.10 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie dla Generacji 60+ po wystawie Marzyciele epoki industrializmu. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
20.10 (piątek), godz. 18.00-20.00, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
Pstrąg i inne pieśni. Koncert muzyki salonowej XIX wieku.
21.10 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Marzyciele epoki industrialnej. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
25.10 (środa), godz. 18.03-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | Alicja Andrzejewska-Zając, Ostatni z marzycieli. Johann Carl Schultz
28.10 (sobota), godz. 11.00-12.30, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Skąd wzięło się muzeum? Warsztaty rodzinne (5+)

LISTOPAD

05.11 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie w języku angielskim po wystawie Marzyciele epoki industrializmu. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
08.11 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | dr hab. Rafał Makała,  Natura i wichrzyciele. O kilku obrazach ze zbiorów MNG
15.11 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | Beata Sztyber, Użyteczne i piękne. Tekstylne rzemiosło domowe w XIX wieku
18.11 (sobota), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Marzyciele epoki industrialnej. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
19.11 (niedziela), godz. 13.00-14.00, Oddział Zielona Brama (ul. Długi Targ 24 Gdańsk)
Oprowadzanie w Polskim Języku Migowym po wystawie Marzyciele epoki industrializmu. Malarstwo w Gdańsku w XIX wieku
22.11 (środa), godz. 18.30-19.30, Oddział Sztuki Dawnej (ul. Toruńska 1, Gdańsk)
W dobrym Towarzystwie. Cykl spotkań o kulturze XIX-wiecznego Gdańska | Małgorzata Paszylka-Glaza, Nie masz zupełnie talentu, czyli zwyczajna historia o niezwykle utalentowanej artystce. Elizabeth Jerichau-Baumann

Mecenas Muzeum Narodowego w Gdańsku: Polska Grupa Energetyczna.

Dotacja celowa w kwocie 670 000 zł na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach realizacji zadania: Organizacja trzech wystaw czasowych w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dreamers of the Industrial Age. Painting in Gdańsk in the 19th Century

This summer, we invite you to a bona fide celebration of art. Our exhibition was created from the dreams that arose among a group of enthusiasts almost two hundred years ago.


The 19th century, the industrial age, was a time of rapid change, progress and inventions such as the steam engine and the bicycle. It fascinated and allowed people to believe in the unlimited possibilities of man. On the other hand, there were concerns about losing tradition, spirituality and memory of the past. Hence the care for preserving memorabilia and the dream of creating a temple of art, fulfilled 150 years ago when the City Museum in Gdańsk opened. As it was then, we will present works by great artists, such as Wilhelm von Schadow, Theodor Hildebrandt, Józef Simmler, Wilhelm August Stryowski, Eduard Hildebrandt, from our collection and those of the National Museum in Warsaw, National Museum in Poznań, National Museum in Wrocław, Art Museum in Łódź, Gdańsk Museum and the National Maritime Museum. Besides painting, we will show sculptures, embroidery, ceramics and oriental-style items from the National Museum in Gdańsks collection. Most of these objects will be seen by the public for the first time. The arrangement is a modern reinterpretation of the designs of former exhibitions and press advertisements.

An online exhibition guide and a newspaper guide for the youngest visitors will be published to accompany the exhibition, and several accompanying events are planned. The publication of a catalogue of 19th-century Gdańsk paintings from the collection of the National Museum in Gdańsk will also accompany the exhibition.

The event is part of a project carried out by the National Museum in Gdańsk and the Gdańsk Museum concerning the art of the 19th century, under which both institutions prepared exhibitions and organised a joint conference on the subject.

EXHIBITION GUIDE

Curator: Magdalena Mielnik
Coordinator: Gabriela Brdej
Curatorial collaboration: Lech Łopuski, Maja Mociewicz, Magdalena Podgórzak, Beata Sztyber, Anna Zielińska
Coordination of conservation works: Marzena Kłossowska, Małgorzata Wojewódzka
Conservation: Joanna Didik, Anna Górna, Marzena Kłossowska, Anna Pankanin, Beata Ruszczyk, Kamila Ślefarska, Małgorzata Wojewódzka, Anna Żychska
Arrangement design: Biuro Kreacja Dorota Terlecka, Natalia Fierka
Visual identification and graphics: Ania Witkowska
Edition and proofreading: Edyta Chrzanowska, Lucyna Jachym / e-DYTOR
Edition and proofreading of texts in non-Polish language versions: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska, Colin Phillips
Loans: Marta Wołyńska
Coordination of transport: Anna Wojdat-Zielińska
Coordination of installation: Paweł Powirski
Coordination of promotion: Klaudia Ficak
Education: Kamila Glazer
Collaboration: Woodwork Unit of Museum Infrastructure Department

Patron of the National Museum in Gdańsk: Polska Grupa Energetyczna.
 
Мрійники індустріальної епохи. Образотворче мистецтво в Ґданську в XIX столітті

Цього літа ми запрошуємо Вас на справжнє свято мистецтва. Наша виставка була створена з мрій, які група пасіонерів почала просувати майже двісті років тому
.

XIX століття, індустріальна епоха, час різких змін, розвитку і винаходів, таких як парова машина чи велосипед. Захоплювало  і дозволило вірити в необмежені можливості людини.  to czas gwałtownych zmian, postępu i wynalazków takich jak maszyna parowa czy rower. З другої сторони, зʼявлялися опасіння згубити традиції, духовності і памʼяті про минуле. Звідти теж зʼявилася дбайливість щодо збереження її памʼяток і мрія створити святиню мистецтва, яку вдалося втілити 150 років тому, коли відкрито Міський Музей в Ґданську. Подібно до того, як це відбувалося в ті  часи,  ми покажемо роботи прекрасних художників, таких як Вільгельм фон Шадов, Теодор Гілдебрандт, Юзеф Сіммлер, Вільгельм Август Стрийовскі, Едуард Гілдебрандт, з приватних колекцій, а також Національного Музею в Варшаві, Національного Музею в Познані, Національного Музею у Вроцлаві, Музею Мистецтва в Лодзі, Музею Ґданська, Національного Морського Музею. Крім образотворчого мистецтва будуть представлені скульптури, вишивки, кераміка і орієнталії із зібрань Національного Музею в Ґданську, більшість цих обʼєктів публіка побачить вперше. Форма це сучасна реінтерпретація проектів давніх виставок і оголошень в пресі.

Разом із виставкою буде виданий онлайн  гід по виставці і гід у вигляді газети для наймолодших відвідувачів, заплановані також певна кількість супутніх подій. Разом з експозицією буде виданий каталог гданського образотворчого мистецтва  XIX століття із зібрань Національного Музею в Ґданську.

Подія є частиною проекту, реалізованого Національним Музеєм в Ґданську, що стосується мистецтва XIX століття, в рамках якого обидві інституції підготували виставки і організували спільними силами конференцію на цю тему.

Кураторка: Magdalena Mielnik
Координаторка: Gabriela Brdej
Кураторська співпраця: Lech Łopuski, Maja Mociewicz, Magdalena Podgórzak, Beata Sztyber, Anna Zielińska
Координування консерваційних робіт: Marzena Kłossowska, Małgorzata Wojewódzka
Консервація: Joanna Didik, Anna Górna, Marzena Kłossowska, Anna Pankanin, Beata Ruszczyk, Kamila Ślefarska, Małgorzata Wojewódzka, Anna Żychska
Проект аранжування: Biuro Kreacja Dorota Terlecka, Natalia Fierka
Візуальна ідентифікація і графічне опрацювання: Ania Witkowska
Редагування і коректа: Edyta Chrzanowska, Lucyna Jachym / e-DYTOR
Редагування і коректа іншомовних версій тексту: Kateryna Brodovska, Anna Moroz-Darska, Colin Phillips
Позичення: Marta Wołyńska
Координування транспорту: Anna Wojdat-Zielińska
Координування монтажних робіт: Paweł Powirski
Координування реклами: Klaudia Ficak
Освіта: Kamila Glazer
Співпраця: Daniel Starzyński, Sekcja Stolarnia Działu Infrastruktury Muzealnej | Woodwork Unit of Museum Infrastructure Department | Секція Столярний цех Відділу Музейної Інфраструктури

Меценат Націонаьного Музею в Ґданську: Polska Grupa Energetyczna.

Przeczytaj także

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    1-20 zł
normalny – 20 zł
ulgowy – 12 zł
uczniowie i studenci 7 – 26 lat – 1 zł
bilet rodzinny, do 2 osób dorosłych (rodzice, opiekunowie) i dzieci do 18 lat – 30 zł
bilet grupowy (grupy liczące 10 i więcej osób), cena za 1 os. – 15 zł
karnet 30-dniowy – 40 zł (uprawnia do jednorazowego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego miesiąca od dnia zakupu)
karnet roczny, na okaziciela – 150,00 zł (uprawnia do nielimitowanego wstępu na wystawy stałe i czasowe w Muzeum w okresie jednego roku od dnia zakupu)

Opinie

Sprawdź się

Czy wartownia nr 1 na Westerplatte posiadałą kiedyś toaletę?