• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wykład Sztuka perswazji. O polskiej fotografii reklamowej w dobie PRL-u

Zapraszamy na wykład prof. Macieja Szymanowicza, kuratora wystawy Wdzięk i fantazja. Moda i reklama w twórczości fotograficznej Zbigniewa Wołyńskiego, którą obecnie można zwiedzać w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Celem wykładu Sztuka perswazji. O polskiej fotografii reklamowej w dobie PRL-u jest prezentacja jednego z najbardziej zapomnianych i pomijanych w refleksji nad dwudziestowiecznymi dziejami polskiej fotografii wątku, dotyczącego zainteresowania polskich twórców fotografią reklamową. W odniesieniu do tego problemu mamy do czynienia wręcz ze swoistą amnezją polskich badaczy, którzy konsekwentnie pomijają utylitarne zastosowania fotografii w refleksji nad jej dziejami. Stan ten jest pokłosiem logiki rozwoju fotografii reklamowej w Polsce, której tematyka była stosunkowo rzadko poruszana w wypowiedziach teoretycznych polskich twórców. Na nikłe zainteresowanie tą tematyką złożył się szereg przyczyn, od tych czysto ekonomiczno-rynkowych po estetyczne. Szczególnie niesprzyjający praktyce reklamowej polskich fotografów był okres pomiędzy 1945, a 1989 rokiem, bowiem w warunkach odgórnie sterowanej gospodarki socjalistycznej reklama nie odgrywała większej roli i nierzadko przyjmowała hybrydyczne formy. Już sam sposób w jaki ją ówcześnie definiowano wskazuje na odmienność jej celów wobec reklamy występującej w gospodarkach wolnorynkowych. Reklama traktowana instrumentalnie i pozostająca w gestii przedsiębiorstw państwowych nie była w stanie stać się ważną dziedziną rynkową, siłą rzeczy zarówno fotografie powstające w tym sektorze oraz towarzysząca im refleksja posiadały charakter marginalny.

Podczas wykładu omówiony zostanie zarówno kontekst polityczno-ekonomiczny, w którym przyszło tworzyć fotografom reklamowym, jak i najbardziej charakterystyczne dla tego czasu postawy i realizacje.

Prof. Maciej Szymanowicz
jest także autorem książki towarzyszącej wystawie, którą będzie można zakupić podczas spotkania. Publikacja, poświęcona twórczości Zbigniewa K. Wołyńskiego, powstała z przekonania o konieczności przypomnienia dorobku tego wybitnego twórcy, który na wielu poziomach wykraczał poza utarte schematy funkcjonowania fotografów w dobie PRL-u i jak nikt inny potrafił łączyć świat sztuki i komercji, wnosząc niepodważalny wkład w rozwój polskiej fotografii mody i reklamy. Książka ukazuje twórczość artysty w kontekście społeczno-politycznym oraz ówczesnych przemian w sztuce. Dużo uwagi poświęcono również polskiej modzie drugiej połowy lat pięćdziesiątych, temacie uwiecznianym przez Wołyńskiego, a także zagadnieniu reklamy w PRL-u. Znaczenie jego prac wybiega bowiem poza samą fotografię, a zdjęcia stanowią także unikalny materiał dla badaczy historii polskiej mody oraz reklamy czasów PRL-u.

Więcej informacji o książce: https://bit.ly/3xkT5Hg.

Opinie

Sprawdź się

Ze spektaklem "Brzydkie kaczątko" Teatr Miniatura poleciał za granicę. Na Harmony World Puppet Carnival uznano go za najlepszy zespół teatru lalkowego. W jakim mieście został wystawiony?

 

Najczęściej czytane