stat
Impreza już się odbyła

Promocja periodyku Wojna i Pamięć.

Pierwszy numer periodyku Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie zaprezentowany już 5 marca (czwartek). Początek promocji rocznika o godz. 17.30 w Kinie Muzeum (poziom -3).

cze 4

czwartek, godz. 10:00

bilety 259 zł
przedsprzedaż 199 zł
Periodyk Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku został założony w 2018 r. Celem muzealnego rocznika jest publikowanie wyników badań dotyczących różnych aspektów genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Jego łamy są również otwarte na teksty poświęcone naukowej refleksji nad pamięcią o tym z największych konfliktów w dziejach oraz prace dotykające problematyki istoty funkcjonowania systemów totalitarnych.

Wojna i Pamięć jako czasopismo wydawane przez instytucję muzealną jest również otwarte na naukowe publikacje z zakresu gromadzenia i ochrony: zabytków, zbiorów i materiałów dokumentacyjnych związanych z historią II wojny światowej, w tym zwłaszcza z wrześniem 1939 r. Ważnym elementem treści periodyku mają być także artykuły źródłowe i naukowo opracowane relacje świadków.
 
Przy redakcji czasopisma Wojna i Pamięć działa rada naukowa, będąca organem opiniodawczo-doradczym redaktora naczelnego.

W jej skład wchodzą:
prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),
prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski (Uniwersytet Gdański),
prof. dr hab. Albert Kotowski (Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy),
dr Wojciech Kozłowski (Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego w Warszawie),
prof. dr hab. Natalja Lebiediewa (Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie),
dr Witold Medykowski (Yad Vashem w Jerozolimie),
dr Violetta Rezler-Wasielewska (Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu),
dr Igor Shschupak (Muzeum Pamięci o Narodzie Żydowskim i Holocauście na Ukrainie w Dnieprze),
prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie),
prof. dr hab. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni w Poznaniu).

Opinie

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Sprawdź się

Prawa licencyjne do jakiego głośnego musicalu Amerykanie sami zaproponowali Teatrowi Muzycznemu w Gdyni?