• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Paliwa morskie mają być czystsze. Duże statki ograniczą emisję gazów cieplarnianych

Robert Kiewlicz
29 marca 2023, godz. 08:50 
Opinie (82)
Unijne porozumienie w sprawie czystszych paliw morskich zakłada zmniejszenia emisji ze statków o 2 proc. od 2025 r. i o 80 proc. od 2050 r. Unijne porozumienie w sprawie czystszych paliw morskich zakłada zmniejszenia emisji ze statków o 2 proc. od 2025 r. i o 80 proc. od 2050 r.

Parlament Europejski i Rada Europy osiągnęły porozumienie w sprawie czystszych paliw morskich, wzywając do zmniejszenia emisji ze statków o 2 proc. od 2025 r. i o 80 proc. od 2050 r. Duże statki mają stopniowo ograniczać emisję gazów cieplarnianych (GHG). Kontenerowce i statki pasażerskie w głównych portach UE mają korzystać z zasilania z lądu od 2030 r.

Czystsze paliwa dla żeglugi to:

Statki będą musiały stopniowo ograniczać emisję gazów cieplarnianych (GHG) poprzez zmniejszenie ilości GHG w zużywanej przez nie energii (poniżej poziomu z 2020 roku 91,16 gramów CO2 na MJ) o 2 proc. od 2025 roku, 6 proc. od 2030 roku, 14,5 proc. od 2035 roku, 31 proc. od 2040 roku, 62 proc. od 2045 roku i 80 proc. od 2050 roku.

Miałoby to zastosowanie do statków o tonażu powyżej 5 tys., które są zasadniczo odpowiedzialne za 90 proc. emisji CO2 oraz do całej energii zużywanej na pokładzie w portach UE lub pomiędzy nimi, jak również do 50 proc. energii zużywanej podczas rejsów, w których port wyjściowy lub port docelowy znajduje się poza UE lub w najbardziej oddalonych regionach UE.

Posłowie zapewnili również, że komisja dokona przeglądu przepisów do 2028 roku, aby zdecydować, czy rozszerzyć wymagania dotyczące ograniczenia emisji na mniejsze statki lub zwiększyć udział energii wykorzystywanej przez statki pochodzące z krajów spoza UE.Podłączanie statków do zasilania z ląduZgodnie z umową wstępną, od 2030 roku kontenerowce i statki pasażerskie będą zobowiązane do korzystania z przybrzeżnych źródeł zasilania dla wszystkich potrzeb energetycznych podczas cumowania przy nabrzeżu w głównych portach UE. Od 2035 roku będzie to również dotyczyć pozostałych portów UE, o ile porty te będą miały zasilanie z lądu. Powinno to znacznie zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w portach.

Zastosowanie będą miały pewne wyłączenia, takie jak przebywanie w porcie przez mniej niż dwie godziny, stosowanie własnej technologii o zerowej emisji lub zawijanie do portu z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub sytuacji awaryjnych.Transport morski ma być bardziej ekologicznyJak wynika z raportu Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu, żegluga morska i śródlądowa w UE odpowiadała za 13,5 proc. emisji gazów cieplarnianych z transportu w Unii Europejskiej. Transport drogowy odpowiada za 71 proc. emisji, lotnictwo cywilne odpowiada za 14,4 proc., a transport kolejowy za 0,5 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych z sektora transportu.

Transport morski emituje takie substancje jak: tlenki siarki (SOx), tlenki azotu (NOx) czy pył zawieszony (PM), które mogą mieć wpływ na ludzkie zdrowie. W 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadziła przepisy, które ograniczają zawartość siarki w paliwie stosowanym w transporcie morskim. Od stycznia 2020 roku przepisy te obowiązują na całym świecie, co spowodowało spadek emisji siarki.

Opinie wybrane

Wszystkie opinie (82)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Wystawa Truso - legenda Bałtyku

11 zł
wystawa

Z Gdyni w daleki świat. Wystawa modeli statków z II połowy XX w. na Sołdku (1 opinia)

20 zł
wystawa

Sprawdź się

Sprawdź się

Jednym z najstarszych zabytków Gdyni jest Domek Abrahama. Gdzie się znajduje?

 

Najczęściej czytane