• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie sainer. kolr w j. angielskim

Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie SAINER. KOLR w j. angielskim!  

gru 15

piątek, godz. 16:00

Gdańsk Stare Przedmieście, Toruńska 1, Muzeum Narodowe
bilety 25 zł
Sainer, czyli Przemysław Blejzyk, urodził się w Łodzi w 1988 roku. Międzynarodowy rozgłos zyskał jeszcze przed ukończeniem studiów na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Wraz z Mateuszem Gapskim, Beztem, jako Etam Cru, zrealizował kilkadziesiąt murali na całym świecie. Jego wielkoformatowe obrazy ulokowane w przestrzeniach miast cechują się oryginalnym stylem, czerpiącym z estetyki komiksu, ilustracji, filmów anime i klasycznego malarstwa. Opracowane z dużą szczegółowością postacie, zanurzone w barwnym świecie realizmu magicznego, zyskały popularność i stały się wzorem chętnie naśladowanym w muralizmie. 

W 2016 roku artysta znużony tworzeniem drobiazgowych portretów w poszukiwaniu nowych wyzwań zwrócił się w stronę pejzażu i malarstwa plenerowego. Czerpiąc inspirację z otaczającego go widzialnego świata, skoncentrował się na kompozycji oraz stosunku form i koloru. Stopniowo portret i detal wypierane były przez coraz bardziej syntetycznie ujęte pejzaż i plamę barwną. 

Choć Przemysław Blejzyk postanowił wyznaczyć własną drogę formalnych poszukiwań, silnie inspirują go dokonania polskich kolorystów i mistrzów pejzażu. Przetwarza je twórczo, uwzględniając to, w jaki sposób współcześnie konsumujemy treści wizualne szybko, w dużym natłoku bodźców i obrazów. Zestawia ze sobą różne języki formalne, buduje wielostopniowe kompozycje, eksperymentuje z kolorem, poszukuje relacji między malarstwem a muzyką. Gdy osiągnie zamierzony efekt, wychodzi ze strefy komfortu i rusza dalej. I zabiera nas w tę podróż ze sobą.  

INFORMACJE PRAKTYCZNE: 
- kiedy: 24.09.2023 r.
- czas: od godz. 13.00 do godz. 14.30
- miejsce: Oddział Sztuki Nowoczesnej, ul. Cystersów 18, 80-330 Gdańsk
-prowadzenie: Agata Abramowicz
- koszt: w cenie biletu wstępu
- nie obowiązują zapisy 

Finally! Save the date, because we invite all of our English-speaking Guests for a curatorial tour of the exhibition Sainer. Colour guided by the curator Agata Abramowicz.  

Sainer, i.e. Przemysław Blejzyk, was born in Łódź in 1988. He received international acclaim even before graduating from his studies in the Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź. Together with Mateusz Gapski Bezt with whom he formed a duo called Etam Cru, the artist produced several dozen murals all over the world. His large-format paintings located in urban spaces are marked by an original style inspired by the aesthetics of the comic book, illustration, anime and classical painting. Elaborated with a large dose of detail, the figures immersed in the colourful world of magic realism have gained popularity and become a model willingly copied in muralism. In 2016, tired with the creation of minutely detailed portraits, in search of new challenges, the artist turned towards landscapes and outdoor painting. Taking inspiration from the surrounding visible world, he focused on composition and the relation between form and colour. Gradually, portrait and detail were forced out by the increasingly synthetic landscapes and patches of colour. Although Przemysław Blejzyk decided to delineate his own path of formal searches, he is strongly inspired by the achievements of Polish colourists and master landscapists. He processes them creatively, taking into account the way in which we contemporarily consume visual messages fast, among a barrage of stimuli and images. He puts together different formal languages, constructs multistage compositions, experiments with colour, and searches for relations between painting and music. When reaching his desired effect, he goes beyond his comfort zone and sets off on his journey taking us along with him. 

PRACTICAL INFORMATION: 
- when: 24.09.2023 (Saturday) 
- time: 1 PM 2.30 PM
- where: Modern Art Collection (Abbots Palace), Cystersów 18
- guided by: Agata Abramowicz 
-included in the ticket price  
- no booking

Opinie

Sprawdź się

Pierwszą premierą Teatru Muzycznego (z siedzibą w Gdańsku) był...