• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Baltic Horizons

Kuratorka Mariola Balińska oprowadzi po wystawie Baltic Horizons. Na wystawie podsumowującej 1. edycję konkursu zobaczymy prace 10 artystów i artystek z Polski, Litwy, Łotwy i Finlandii, reprezentujących różne pokolenia i postawy artystyczne, których łączy wrażliwość na tematy związane ekologią i kondycją człowieka w XXI wieku. Na ekspozycji znajdą się zarówno ich projekty konkursowe, jak i wcześniejsze prace - rzeźby, instalacje, prace wideo, a także dokumentacja fotograficzna działań w przestrzeni publicznej realizowanych przez tych artystów.

Mariola Balińska jest absolwentką studiów magisterskich z historii sztuki na wydziale Filologiczno-Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (2003 r.) oraz studiów magisterskich z biologii na wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego (2000 r.). Jest autorka tekstów o sztuce oraz kuratorką ponad 20 wystaw indywidualnych i zbiorowych m.in.: w Kolonii Artystów w Galerii Mm, Kentler Gallery w Nowym Jorku, Gdańskiej Galerii Miejskiej, Zbrojowni Sztuki w Gdańsku, Bibliotece Polskiej w Paryżu, Składnicy Sztuk oraz BWA w Olsztynie, gdzie m.in. zrealizowała wystawę Jacqueline Livingston. W cieniu feminizmu. Na obrzeżach sztuki amerykańskiej lat 60. i 70 XX w., wystawę Hildegard Skowasch Ogród Marty oraz wystawę Gunduli Friese Esej o czasie. Od 2009 r. pracuje w Muzeum Narodowym w Gdańsku, od 2021 r. jest kuratorką w NOMUS Nowym Muzeum Sztuki w Gdańsku, Dziale Muzeum Narodowego.

Wstęp na oprowadzanie w cenie biletu na wystawę.

Opinie

Sprawdź się

Kiedy odbył się pierwszy koncert w Państwowej Operze Bałtyckiej?