• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Muzyka chóralna - Akademicki Chór PG

Zapraszamy na koncert muzyki chóralnej w wykonaniu Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej pod batutą Mariusza Mroza.

Historia Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej
W 2015 roku Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej obchodził swoje 50-lecie istnienia. Wydawałoby się więc, że to właśnie te pół wieku wcześniej powstała idea, a za ideą działanie, które doprowadziło do utworzenia chóru. Jednak sam pomysł i pierwsze próby utworzenia zespołu pojawiły się jeszcze 7 lat wcześniej, w roku 1958, i wiążą się z osobami Leona i Ireneusza Łukaszewskich.

muzyka chóralna - koncerty w Trójmieście


Trzon zespołu tworzą studenci i absolwenci Politechniki Gdańskiej. Chór działa według formuły otwartej, przyjmując corocznie uzdolnioną muzycznie młodzież. Kariera chórzysty często kończy się wraz z obroną pracy magisterskiej, stąd zespół podlega ciągłym transformacjom. Sukcesy osiągane przez zespół w takich warunkach potwierdzają nie tylko jego dobrą kondycję wokalną, o którą dbają od lat korepetytorzy chóru (m.in. Beata Koska 1996-2006, Anna Fabrello 2006-2009, Magdalena Lewandowska od 2009), ale świadczą także o wielkiej pracowitości i prawdziwym umiłowaniu śpiewu chóralnego tak przez dyrygenta, jak i przez samych chórzystów.

Kierownictwo artystyczne Chóru sprawują kolejno Dyrygenci: Andrzej Lewandowski (1965-1980), Jan Łukaszewski (1980-1992). Od października 1992 roku zespół prowadzi Mariusz Mróz, absolwent Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Opinie

Sprawdź się

W piwnicy którego ze słynnych gdańskich budynków Jan Heweliusz składował produkowane przez siebie piwo?