• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Aurélie Pertusot Duch-ostalgie | wernisaż wystawa

Wernisaż: 2 czerwca 2023 o godz. 19.00
Gdzie: Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 1, Dolne Miasto, Gdańsk
Czas trwania wystawy: 02-30.06.2023

Krajobraz wokół nas podlega ciągłej ewolucji, przekształca się. Zmiany rodzą nowe sytuacje. Coś się pojawia, coś znika. Procesy te wiążą się z pamięcią, emocjami i przestrzenią. Czy należy walczyć o to zachowanie tego, co znika z miejsc, w których żyjemy? A jeśli tak, to jak i dlaczego?

Trwająca rewitalizacja dzielnicy Dolne Miasto jest niezwykle szybka i spektakularna. Proces ten powoduje zmiany w przyzwyczajeniach mieszkańców: niektórych zmusza do przenosin w inne miejsce, innych do odnalezienia się wśród nowych sąsiadów. Wpływ rewitalizacji na lokalną faunę i florę jest oczywistością.

Artystka w swoich Duch-ostalgiach śledzi związki pomiędzy krajobrazem, emocjami i pamięcią. Prezentowane prace ukazują procesy znikania i pojawiania się, aby zatrzymać to, co niewidzialne. Analizując indywidualną i emocjonalną pamięć, Aurélie Pertusot odsłoni miejskie ciche momenty: duchy i nostalgie otoczenia. Postara się uchwycić pustkę, którą spostrzegła podczas swoich pobytów rezydencyjnych w Gdańsku w latach 2020-2021.

Aurélie Pertusot o swoim doświadczeniu rezydencji w Gdańsku:

Podczas mojej rezydencji obserwowałam miejski i naturalny krajobraz przemodelowany pod dyktando codziennej modernizacji. Skupiłam się na silnej architektonicznej obecności niektórych budynków: jedno- i wielorodzinnych domów wciąż nie zrekultywowanych stanowiących miejskie punkty orientacyjne, fizyczne świadectwa historii i pamięci. Poruszyła mnie relacja między mieszkańcami a ich otoczeniem. Ta obserwacja ukierunkowała moje badania na emocjonalny związek, jaki można mieć z określonym obszarem oraz na możliwe powiązania między miejscem zamieszkania, emocjami i pamięcią. Prezentowane prace powstają z pomocą fotografii zebranych podczas mojej rezydencji. Tworzą one rodzaj małej i subiektywnej ikonografii dzielnicy Dolne Miasto. Moim zamiarem jest przywołanie miejskiego krajobrazu, który znika i gwałtownie się przekształca, zaproponowanie percepcji przestrzennej opartej na wrażliwości i pozostawienie subiektywnego śladu.

Wystawa Aurélie Pertusot odbywa się w ramach w ramach prowadzonego od 2011 roku projektu wymian rezydencji artystycznych przez stowarzyszenie Apollonia European Art Exchanges ze Strasbourga, Miasto Strasbourg, Miasto Gdańsk oraz Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA.

W dotychczasowych edycjach udział wzięli: Ahmet Dogan, Patrick Bogner, Jia Qiu, Dorothee Haller, Yiumsiri Vantanapindu, Stéphane Clor, Hélène Thiennot, Elise Alloin, Aurélie Pertusot, Laurent Odelain, Fantine Andrès. Wśród polskich artystów znaleźli się: Dominika Skutnik, Dorota Walentynowicz, Michał Pecko, Angelika Fojtuch, Grzegorz Stefański, Urszula Kozak, Eliza Proszczuk, Julita Wójcik, Patrycja Orzechowska, Barbara Gryka, i Anna Kedziora. W 2023 roku w wymianie wezmą udział Hanna Szumska i duet Zisswiller-Lefebvre.

Opinie

Sprawdź się

Która edycja Festiwalu Literatury dla Dzieci odbyła się w 2022r. Gdańsku?