• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wystawa Resilience / Odporność

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku, Fundacja World Press Photo, Królestwo Niderlandów i Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo) prezentują wystawę Resilience / Odporność. Są to historie kobiet przedstawionych na fotografiach nagrodzonych w konkursach World Press Photo w latach 2000-2021, które podkreślają odporność i wyzwania kobiet, dziewcząt i społeczności na całym świecie.

16 lutego - 15 marca 2024, godz. 17:00 - 20:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

5 - 30 marca 2024, godz. 10:00 - 18:00

Wstęp wolny
Ta wspólna wystawa pokazuje zaangażowanie Holandii w prawa kobiet, równość płci i sprawiedliwość. Różnorodne głosy, udokumentowane przez 17 fotografów 13 różnych narodowości, oferują wgląd w kwestie takie jak seksizm, przemoc ze względu na płeć, prawa reprodukcyjne i dostęp do równych szans. Wybrane historie eksplorują, w jaki sposób kobiety i kwestie związane z płcią ewoluowały w XXI wieku i jak fotoreportaż rozwinął się w sposobach ich przedstawiania. Fotografie pokazują siłę wizualnego opowiadania historii, aby stworzyć wzajemne zrozumienie i wpłynąć lub zmienić nasze poglądy.
Wystawa prezentowana jest w Galerii Pejotka w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowej, ul. Targ Drzewny 9/11 w Gdańsku w dniach: 17.11-08.12.2023 r.

Wernisaż 17.11.2023, godz. 18.00

Wystawa przygotowana przez Fundację World Press Photo i Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo), przy wsparciu Ambasady Królestwa Niderlandów.

Specjalne podziękowania dla Martijna van Dijka, attaché kulturalnego Ambasady Królestwa Niderlandów.

Resilience - Stories of women inspiring change / Odporność - historie kobiet inspirujące do zmian
The Polish-Japanese Academy of Information Technology in Gdansk, the World Press Photo Foundation, the Kingdom of the Netherlands and the Museum of Photography in Krakow (MuFo) present the exhibition Resilience. These are stories of women awarded in World Press Photo competitions between 2000 and 2021, highlighting the resilience and challenges of women, girls and communities around the world.

This joint exhibition conveys the commitment of the Netherlands to women's rights and gender equality and justice. Multiple voices, documented by 17 photographers of 13 different nationalities, offer insights into issues including sexism, gender-based violence, reproductive rights, and access to equal opportunities. The selection of stories explores how women and gender issues have evolved in the 21st century and how photojournalism has developed in the ways of portraying them. The photographs show the power of visual storytelling to create mutual understanding and to influence or change our views.

The exhibition is presented at the Pejotka Gallery at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, 9/11 Targ Drzewny St., Gdansk, Poland, from 17.11 to 08.12.2023.
Vernissage: 17.11.2023, 6 PM

Exhibition prepared by the World Press Photo Foundation, the Museum of Photography in Krakow (MuFo) with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.
Special thanks to Martijn van Dijk, Cultural Attaché of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

Opinie

Sprawdź się

W 2017 roku brytyjski książę William i księżna Kate odwiedzili:

 

Najczęściej czytane