• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Performing Data - Monika Fleishmann & Wolfgang Strauss (1 opinia)

kwi 28

niedziela, godz. 10:30

bilety 40 zł
Kup bilet

5 stycznia 2023 - 31 grudnia 2024, godz. 10:00 - 17:00

Wstęp wolny
Wystawa Performing Data prezentuje przegląd twórczości Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa: prace od Virtual reality (Home of the Brain) po Mixed Reality (Murmuring Fields), od Fluid Interface (Info-Jukebox) po Floating Interface (Medienfluss). Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss pokazują sprzęgnięcie ciała z bezcielesnością informacji cyfrowej. Zanurzenie się w strumieniu informacji wywołuje twórcze momenty zakłócenia i bezruchu - a tym samym uczucia fizycznej obecności.

Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss są nie tylko twórcami dzieł sztuki, zaś swoje prace prezentują nie tylko w muzeach ale także podczas konferencji naukowych. Jako artyści sztuki mediów pojmują laboratorium badawcze jako przestrzeń sztuki, nauki i percepcji. Wykorzystują je do badań nad estetyką mediów jak również do produkcji artystycznej. Wystawa obejmująca prace powstające od wczesnych lat dziewięćdziesiątych przedstawia praktykę artystyczną Media Arts Research Studies (MARS), zainicjowaną przez artystów i kontynuowaną po dziś dzień, m.in. w projektach zrealizowanych dla kolektywu Art+Com w Berlinie (1987), w centrum badawczym GMD Forschungszentrum Informationstechnik (1997) oraz w Fraunhofer-Institut w Sankt Augustin (2001).

Sztuka mediów eksperymentuje z technologiami, eksploruje granice ich możliwości i tworzy własne narzędzia. U Moniki Fleischmann i Wolfgang Straussa są to tzw. Knowledge Discovery Tools - interfejsy, które jako swego rodzaju sposób prezentacji danych służą do kształtowania wiedzy. Zamierzeniem artystów jest wywołanie zakłóceń w percepcji, zakładają oni aktywne współuczestnictwo widza i traktują ciało jako formę oporu. W Liquid Views widz ogląda odbicie swojej twarzy na ekranie komputera, następnie obraz pod wpływem dotyku rozmywa się niczym poruszona tafla wody. Odbicie własnego wizerunku w wodzie stanowi nie tylko poetyckie odzwierciedlenie pamięci i zapomnienia. Jest również wywołanym za pośrednictwem techniki doświadczeniem siły wyobraźni ciała, doświadczeniem pola widzenia (Mark B. N. Hansen).

Wyobrażenie archiwum jako żywej bazy danych (netzspannung.org), dokonywane przy pomocy semantycznej mapy wiedzy, jest narzędziem poznania i stanowi sztukę wiedzy (Semantic Map). Dzięki połączeniu obrazu i tekstu swobodnie przemieszczających się jednym strumieniem medialnym (Medienfluss), widz zyskuje plastyczne wyobrażenie o całości archiwum, jak i o jego poszczególnych dokumentach. Inscenizacja codziennych wiadomości w formie performatywnego czytania w przestrzeni miejskiej konfrontuje przechodniów z fragmentami opinii medialnych i indywidualnych (Energie Passagen).

Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss
Niemieccy artyści i naukowcy, Monika Fleischmann i Wolfgang Strauss, uchodzą za pionierów interaktywnej sztuki mediów. Od samego początku swojej artystyczno-naukowej działalności posługują się komputerem jako narzędziem i jako medium. Ich eksperymentalne badania koncentrują się na interaktywności w sztuce i szeroko rozumianej nauce oraz na poszerzonej i sieciowej przestrzeni rozumianej jako interfejs. Uczyć się nowego ze starego - to jedna z metod pracy z nowymi mediami, którą opracowali na własny użytek. Ich koncepcje dotyczące wizualizacji informacji oraz skomputeryzowane modele nawigacji i dialogu kształtują już od dwudziestu lat rozwój nowej kultury technicznej w odniesieniu do interaktywności. Twórczość Moniki Fleischmann i Wolfganga Straussa została uhonorowana nagrodą "Złotej Nike" czyli Prix Ars Electronica oraz wieloma innymi wyróżnieniami i jest archiwizowana w ZKM | Zentrum für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe.
https://fleischmann-strauss.de/monika-fleischmann
https://fleischmann-strauss.de/wolfgang-strauss

Wystawa zostanie pokazana w ramach projektu ART & SCIENCE MEETING.
Spotkanie sztuki z nauką dokonuje się i dokonywało się od stuleci poprzez wzajemny wpływ idei, koncepcji, metod badawczych i postaw twórczych. Symbolem tych związków do dziś pozostaje Leonardo da Vinci. Współcześni artyści angażują się jednak we współpracę z naukowcami w pełnym tego słowa znaczeniu - już nie tylko dialogując z ich koncepcjami, ale tworząc zwarte zespoły. Wkraczają swobodnie do laboratoriów badawczych, zaś naukowcy przyczyniają się do tworzenia dzieł sztuki. Twórcza symbioza sztuki z genetyką, biotechnologią, robotyką czy badaniami nad sztuczną inteligencją dała początek bezprecedensowym zjawiskom bio-artu, nano-artu, sztuki robotycznej etc.

Nie tylko jednak sztuka flirtuje z nauką. Również w obrębie samej nauki zachodzą przemiany i przewartościowania, które skłaniają naukowców do wyjścia poza zamknięty świat laboratorium. Nauka przestała być bowiem postrzegana jako jedyny obszar praktyk społecznych, w których produkuje się wiedzę. Dwudziestowieczni jej teoretycy - Ernest Nagel, Karl Popper, Thomas Kuhn, czy Paul Feyerabend poddali krytyce neopozytywistyczną wizję postępu nauki jako kumulacji faktów i opisów. Udowodnili, jak istotne w naukowej pracy są czynniki natchnienia i intuicji. Wykazali jednocześnie, że poznanie naukowe ma znacznie bardziej względną wartość, niż się wcześniej wydawało.

Projekt Art & Science Meeting to efekt współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Narodowego Centrum Kultury, Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Historycznego Miasta Gdańska oraz Europejskiej Stolicy Kultury Gdańsk 2016 - kandydat - i obejmuje wystawy i debaty teoretyczne.

Dyrektor artystyczny projektu: prof. dr hab. Ryszard W. Kluszczyński, Kierownik Katedry Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego.
Koordynator projektu: Krzysztof Miękus


Opinie (1)

  • świeta wystawa!

    • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Sprawdź się

W piwnicy którego ze słynnych gdańskich budynków Jan Heweliusz składował produkowane przez siebie piwo?