• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Nie wchodzić. Trwa przesłuchanie | Analiza graffiti rosyjskich okupantów w Ukrainie

4 marca o 18.00 przy ul. Długiej 35 w siedzibie Gdańsk Miasto Literatury będzie miało miejsce spotkanie wokół archiwum Wall Evidence dowody zbrodni na ścianach z udziałem Anastasii Oleksii i Roksolany Makar z instytucji Mizhvuhamy oraz prof. Tomasza Majewkiego. Rozmowę poprowadzi Anna Łazar.

Rozmowa odbędzie się w języku ukraińskim z tłumaczeniem na język polski.
Wall Evidence to archiwum graffiti zostawionych przez rosyjskie wojsko w Ukrainie. Archiwum buduje zespół Instytucji kultury "Mizhvukhamy" (ukr. między uszami), który gromadzi materiały, jeżdżąc na wyzwolone terytoria oraz monitorując otwarte źródła. Prace rozpoczęto w kwietniu 2022 roku. Projekt ma na celu zebranie dowodów rosyjskich zbrodni wojennych i pokazanie ich światu.

Rosyjscy żołnierze często piszą po ścianach. Ich napisy poczynając od znaków Z po przechwałki, mają najczęściej charakter gróźb wymierzonych w Ukraińców i Ukrainki. Przykłady obejmują takie frazy, jak: To nie jest zbrodnia wojenna, jeśli miałaś ubaw, Nakarmimy kogoś kośćmi twoich dzieci, Twój dom jest naszym domem, czy Z radosnym uśmiechem będę palić cudze wsie.

Mizhvukhamy (ukr. między uszami) to niezależna instytucja kultury. Zespół Mizhvuhamy pracuje w oparciu o własną ideę transformacji systemu kultury. Zgodnie z tą ideą kultura jest najważniejsza, ponieważ determinuje ludzkie myślenie i zachowanie. Znaczenia, które pojawiają się w środowisku kulturowym, są warunkiem wstępnym tworzenia innowacji, które z kolei napędzają gospodarkę i czynią ją konkurencyjną. Motorem zmian w kulturze jest twórca, który mnoży znaczenia. Dlatego Mizhvuhamy przekształca ukraiński system kulturowy tak, aby działał na rzecz pełnej realizacji twórcy. W tym celu zespół instytucji buduje i wzmacnia więzi między uczestnikami systemu, równoważy ich interesy oraz tworzy nowe elementy i podsystemy.

Założycielem instytutu jest Pavlo Gaidai, przedsiębiorca, architekt strategiczny, wykładowca kmbs i LvBS oraz autor hipotezy transformacji systemu kultury. Naszymi gośćmi są z Mizhvykhamy są Anastasiia Oleksii i Roksolana Makar oraz prof. Tomasz Majewski ­ kulturoznawca i filmoznawca, związany z Katedrą Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Majewski wykłada historię filmu animowanego w Szkole Filmowej w Łodzi oraz historię kultury na Uniwersytecie Łódzkim.

Opinie

Sprawdź się

Najwięcej scen teatralnych w Trójmieście posiada...