• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Mównica L - audiosfery: Glinka-Hebel, Michalska, Michnik, Podpora, Szałasek

ML5 audiosfery to już piąte spotkanie w ramach cyklu Mównica L prezentującego trójmiejską scenę literacką i kulturalną. Tym razem oddalimy się nieco od świata słowa pisanego (nie tracąc z nim jednak łączności!) i będziemy eksplorować przestrzenie dźwiękowe. W poszukiwaniach naszymi przewodnikami będą Natalia Glinka-Hebel, Marta Michalska, Antoni Michnik, Katarzyna Podpora i Filip Szałasek. Rozmowę poprowadzi Magda Świerczyńska-Dolot.

Nasi goście to teoretycy i praktycy sztuki dźwięku. Potrafią słuchać i słyszeć, odtwarzać i tworzyć oraz o tym pisać. Swobodnie poruszają się w rozbudowanych audialnych krajobrazach, ale potrafią również dostrzec lekceważone odgłosy rzeczywistości i docenić ciszę oraz uważnie czytać audiosferę w tekstach literackich. Wspólnie z bohaterkami i bohaterami najbliższej Mównicy będziemy spacerować po dźwiękowych pejzażach, nieco pomijanej części naszego nadawczo-odbiorczego bycia w świecie, dotykać słyszalnej warstwy miasta i odkrywać to, co w niej wspólne i tożsamościowe, poznawać przez słuchanie, a nawet słyszenie i zastanawiać się, jak o tym wszystkim dobrze pisać.

Natalia Glinka-Hebel urodzona w 1989 r. na Warmii, od 2008 r. związana z Trójmiastem. Ukończyła szkołę muzyczną w klasie gitary. Absolwentka studiów magisterskich z filologii angielskiej (tytuł uzyskała, pisząc pracę o karnawalizacji w literaturze brytyjskiej) oraz przetwarzania języka naturalnego na Uniwersytecie Gdańskim, a także studiów podyplomowych Muzyka w mediach na Collegium Civitas (2020). Współpracuje m.in. z magazynem Glissando i portalem Soundrive, przygotowując relacje z festiwali, recenzując płyty i przeprowadzając wywiady z artystami, tłumaczy również teksty związane z szeroko pojętą muzyką współczesną oraz audiosferą. Na co dzień pracuje w branży IT, po pracy szukając związków między przetwarzaniem języka a muzyką.

Marta Michalska doktora historii; bada dźwięki w przeszłości, pisze, tłumaczy, czasem śpiewa. Interesuje się historią społeczną i kulturową, metodologią badania przeszłości, filozofią i psychologią. Obecnie pracuje w Centrum Archiwistyki Społecznej, gdzie komunikuje i promuje działania oddolnych inicjatyw zorientowanych na zapisywanie przeszłości. Jest członkinią międzynarodowej sieci badawczej Song Studies Network. Jest także laureatką nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej MONOGRAFIE FNP i stypendium Thomas Edison Fellowship w British Library. Na początku 2024 roku ukaże się jej książka pt. "Dźwięki, ludzie i nasłuchiwanie miasta. Wybrane elementy fonosfery Warszawy na przełomie XIX i XX wieku". Nie ma swojego ulubionego dźwięku, ale lubi, kiedy inni odkrywają swoje własne.

Antoni Michnik historyk kultury, performer, kurator. Doktor nauk humanistycznych (doktorat w Instytucie Sztuki PAN). Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC, współpracownik Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Od jesieni 2013 roku w redakcji magazynu Glissando. Publikował m.in. w Dialogu, Dwutygodniku, Kontekstach, Kulturze Popularnej, Kulturze Współczesnej, Kwartalniku Filmowym, Ruchu Muzycznym, Szumie, Zeszytach Literackich. Współredaktor książek Fluxus w trzech aktach. Narracje estetyki geografie Grupy ETC (Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014) oraz Poza Rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim (Fundacja Nowoczesna Polska, 2015). Obecnie zajmuje się przede wszystkim tematyką sound studies (zwłaszcza historycznych), z performatyką dźwięku na czele.

Katarzyna Podpora artystka multimedialna, urodzona w Kołobrzegu, mieszka i pracuje w Gdańsku. Związana z morzem jego przestrzenią audialną, ruchem, wpływem na twardą materię; doktor sztuki absolwentka Wydziału Rzeźby i Intermediów ASP w Gdańsku [studia magisterskie, następnie doktoranckie pod kier. prof. Katarzyny Józefowicz]; freelancerka aktywna w polu sztuki wizualnej i dźwiękowej; tłumaczka tekstów na język angielski. Skupiona na nasłuchiwaniu przestrzeni rzeczywistej, emocjonalnej, językowej biografiach rzeczy, fenomenie zapisu dokonywanego za pośrednictwem różnych mediów; w swojej pracy porusza kwestie uwrażliwienia na niestabilne procesy pamięci, budowania narracji i postrzegania otoczenia w relacji z jego materialnością. Twórczyni i performerka muzyki eksperymentalnej, improwizowanej, gra w duecie PODPORA/KOHYT; używa zmiennego instrumentarium, na które składają się liczne obiekty znalezione, zdezelowane instrumenty, płyty gramofonowe preparowane przy pomocy kości zwierzęcych i suchych liści, taśmy z nagraniami terenowymi.

Filip Szałasek literaturoznawca, krytyk muzyczny i dźwiękowy. Autor książek Jak pisać o muzyce (2015) i Nagrania terenowe (201oraz wielu artykułów naukowych, pogłębionych recenzji i eseistyki. Współpracuje z Czasem Kultury, prowadzi cykl FieldMeet oraz Instagrama o polskim field recordingu. Jeden z czołowych aktywistów dźwiękowych w Polsce według raportu Central European Network for Sonic Ecologies (CENSE Almanac 2021).

Magda Świerczyńska-Dolot przez kilkanaście lat pracowała w Polskim Radiu. Dziś jest niezależną producentką audio, współpracuje m.in. z Radiem 357 oraz tworzy podcasty i audioprzewodniki dla instytucji kultury. Uwielbia opowiadać dźwiękiem ludzkie historie. Laureatka m.in. Stypendium im. Jacka Stwory przyznawanego przez Polskie Radio, stypendium kulturalnego Miasta Gdańska, nominowana do Prix Europa, Grand Press, nagrodzona Prix Bohemia (wraz z Katarzyną Michalak) za projekt www.nieslysze.pl. Jest Prezeską Fundacji Audionomia, która zrzesza reportażystów (badaczy i praktyków) dźwiękowych z całej Polski. Celem fundacji jest popularyzacja reportażu dźwiękowego i dokumentu artystycznego. Fundacja co roku organizuje Ogólnopolską Konferencję Reportażu Dźwiękowego (edycja 2022 Gdańsk, edycja 2023 Poznań), spotkania z reportażem, czyli cykl Film bez obrazu w Gdańsku i Łodzi, warsztaty uważnego słuchania dla dzieci w przedszkolach i szkołach, a także Konkurs na najlepszy reportaż dźwiękowy w Polsce Audionomia Awards. Prowadzi też portal www.audionomia.pl. Współautorka przewodników dla dzieci i rodziców Zgubnik Pomorski: cz. 1 Kaszuby, cz. 2 Kociewie, Żuławy, Powiśle.

Opinie

Sprawdź się

Gdzie mieści się Teatr BOTO?

 

Najczęściej czytane