• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Metropolitanka 2024 w GGM2

Metropolitanka 2024 - 11. edycja wizualno-artystycznego projektu, który w latach 2012-2019 był częścią programu Wstępu do Intermediów prowadzonego przez prof. drę hab. Bognę Burską a od 2020 r. jest realizowany we współpracy między pracowniami Intermediów I-go stopnia ASP w Gdańsku. Na obecną wystawę składają się prace osób studenckich biorących udział w projekcie w latach 2023 i 2024, oraz osób prowadzących tegoroczną edycję: dry Martyny Jastrzębskiej i Zuzanny Malinowskiej, dry Anki Leśniak i dry Anny Włodarskiej-Zamiary; prezentowane plakaty powstały pod opieką dry hab. Ani Witkowskiej.

14 kwietnia - 12 maja 2024, godz. 10:00

Gdańsk,
Wstęp wolny

17 kwietnia - 8 maja 2024, godz. 18:00

Wstęp wolny
Wernisaż: 16.02.2024 g. 18:00
Czas trwania wystawy: 16-25.02.2024
Godziny: 12:00 - 18:00
Miejsce: GGM2, ul. Powroźnicza 13/15
Wstęp nieodpłatny

Obszar tematyczny wystawy "Metropolitanka 2024" jest rozległy, tak jak rozległe jest pojmowanie troski, opieki i siły, ale też wykluczenia, zależności czy strachu. W prezentowanych realizacjach odbija się doświadczenie świata rozpisanego najczęściej według hierarchicznego, binarnego, czarno-białego porządku. Jego kwestionowanie wymaga odwagi i narzędzi. Przyglądamy się więc relacjom, tym wspierającym oraz tym, gdzie pojawia się nadużycie. Zadajemy stare pytanie - jak być bezpieczną_nym? Jak sprostać oczekiwaniom własnym i innych? I ile to kosztuje? Celem nie jest zaprezentowanie odpowiedzi ale samo zmaganie z pytaniem. Powstałe narracje są różnorodne, świadczą o wrażliwości i czujności, szukaniu wspólnoty i akceptacji. Świadczą o głębokiej świadomości potrzeby zmiany.

Inspiracją dla wizualno-artystycznej Metropolitanki był i wciąż pozostaje herstoryczny projekt społeczny Metropolitanka realizowany przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Strona projektu społecznego:
http://metropolitanka.ikm.gda.pl/

Wydarzenia towarzyszące:

23.02.2024 g. 10:00, Co to znaczy być ze świata? Myślenie relacyjne
- działanie relacyjne w świetle feministycznych nowych materializmów, wykład otwarty dry Moniki Rogowskiej Stangret (Uniwersytet w Białymstoku), audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wstęp wolny

23.02.2024 g. 12:30, Znikając nad Wisłą, wykład otwarty prof. dry hab. Elżbiety Jabłońskiej (UMK w Toruniu), audytorium Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, wstęp wolny

Opinie

Sprawdź się

Jak nazywał się zorganizowany w 1984 roku przegląd filmowy organizowany przez klub Żak, podczas którego zaistniał dziś znany reżyser Krzysztof Krauze?