• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Kaszubska obsesja Michała Szlagi - wernisaż

Wakacje to czas podróży, także po Polsce i jej krainach. Wybierzemy się, więc na wyprawę po tej najbliższej - Kaszubach. Nie będzie to jednak podróż jedynie krajoznawcza. Będzie to spotkanie z osobistymi Kaszubami pewnego artysty. Na kilka letnich tygodni oddamy Centrum św. Jana wspomnieniom, osobistym emocjom i prywatnym przemyśleniom Michała Szlagi - fotografa i dokumentalisty, uznanego w Polsce i na świecie fotoreportera.

Pierwszoplanowymi bohaterami tej wystawy staną się obiekty, multimedia i przedmioty - pamięć, obsesje, artystyczne początki, korzenie artysty. Do odbioru tej ekspozycji zaangażujemy nasze zmysły: wzrok, słuch, węch
i dotyk.

"Wystawa opowiada o Kaszubach i obsesjach, tak gęstych, że stają się konkretnymi rzeczami. Michał Szlaga wielokrotnie odwoływał się w pracach do swojej kaszubskiej tożsamości. Szeroko znany jest jednak z uniwersalnych fotograficznych projektów, mówiących o Polsce i jej społecznej historii, szczególnie tej związanej z Gdańskiem. Tym razem kopie (dosłownie) w ziemi, z której pochodzi. Zawartość pokazu sięga po najwcześniejsze wspomnienia artysty. Osobiste emocje i biograficzną archeologię Szlaga traktuje jako swoiste studium przypadku, pyta: co sprawia, że powołujemy do życia mityczne obrazy i trwamy przy nich? Skąd bierze się i jak działa ich moc? Jacy aktorzy występują i wpływają na nasz odbiór tej sceny i działania, które decydujemy się podjąć, stojąc na niej? Dokąd sięga nasza odpowiedzialność? W jakich warunkach osobiste fiksacje na momentach, widokach, czy przedmiotach składają się na kulturową przestrzeń wspólną?

To pierwsza prezentacja znanego gdańskiego dokumentalisty, która zdecydowanie odchodzi od fotografii. Jej pierwszoplanowymi bohater/k/ami będą obiekty, przedmioty znalezione, a nawet fizyczne wycinki jego prywatnego, kaszubskiego krajobrazu. Pokaz ma wprawdzie swoje istotne źródła w spojrzeniu fotograficznym i jego mitologizującym wypłaszczeniu, pojawią się też wielkoformatowe fotograficzne i filmowe obrazy, zdjęcia te jednak oddalają się od dokumentalnej funkcji przypisywanej fotografii. Nie są zapisem konkretnych miejsc, krajobrazów, sytuacji. Pojawiają się na nich sentymentalne i mityczne motywy, czerpiące zarówno z osobistego, lokalnego, jak i szerszego kulturowego imaginarium. Skojarzenia z nastrojowym malarstwem romantycznym są tu raczej jednak nie tyle przypadkowe, ile wyrachowane. Szlaga to świadomy historii medium realista. Mocno odczuwa związek obrazu z jego emocjonalnym i symbolicznym oddziaływaniem.

Wystawa operuje pełnym sensorium, od obrazu, dźwięku, ruchu, po zapach, dotyk i zanurzeniowe odczucie obecności w konkretnym punkcie wobec wszystkich tych doznań. Wchodząc w nią i przyjmując kolejne perspektywy, uczestniczyć będzie można w zaprojektowanym przez autora intersubiektywnym misterium. Podążyć za ścieżką wyznaczoną przez sugestywne wskazówki artysty lub pozostać na własnych torach".

komentarz Anna Mituś

Na wystawie zobaczymy obiekty, prace wideo, instalacje oraz fotografie.
Wernisaż: 30 VI 2023, godz. 19.00
Termin: 1 VII-13 VIII 2023

Godziny otwarcia:
poniedziałek-sobota godz. 10-18
niedziela 14.00-18.00

Wstęp: bezpłatny
Udogodnienia: pętla indukcyjna

Opinie

Sprawdź się

Jedynym w Polsce przeglądem spektakli musicalowych w Polsce jest...?