• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Fotomorgana - wystawa prac i obiektów sztuki parafotograficznej

Fotomorgana, to tytuł wydarzenia i pojęcie dedykowane dla pewnego zbioru obiektów sztuki, które w pierwszym momencie wydają się klasyczną lub udziwnioną fotografią, a tak naprawdę są tylko skomplikowanym zabiegiem artystycznym, doprowadzającym do takiego wrażenia. Zapraszamy od 27 maja.

To zjawisko pozornego powstania obrazu (w tym przypadku fotograficznego) mimo zastosowania odległych technik i form wypowiedzi artystycznych tj: scenografia, instalacja artystyczna, obiekt, rekonstrukcja, assamblage czy performance.

Obiektów tych nie można w pierwszym momencie sklasyfikować i przypisać im jakiejś jednoznacznej formy. Są wypadkową szeroko pojętej nauki, nowoczesnych technik i nowo powstałych metod ekspozycyjnych, dzięki którym procesy wzrokowe będą redefiniowane niemal przy każdej pracy. Głównym założeniem pokazu jest specjalny dobór prac i efektywne ich zestawienie, w sposób niemożliwy do rozpoznania tak, że nie chodzi tu głównie o techniki fotograficzne, a jedynie o omylność naszego narządu wzroku.

Celem takiego zabiegu artystycznego jest ukazanie delikatnej granicy między posiadanymi umiejętnościami spostrzegania świata, a ich desygnatem. Zebrane prace w specjalnie zaaranżowanym pokazie, pozwalają na lepsze zrozumienie tego fenomenu, zjawiska powstawania pozornego obrazu za pomocą wymuszonego nastawienia odbiorcy. Wystawa jest wynikiem wielu spotkań z samymi artystami, kolekcjonerami i osobami zajmującymi się peryferiami fotografii.

Kurator wystawy: Robert Kuśmirowski
Artyści: Mikołaj Długosz, Przemysław Duda, Magdalena Franczuk, Weronika Gęsicka, Florian Green, Wiesław Jarmułowicz, Kacper Kowalski, Robert Kuśmirowski, Kobas Laksa, Iza Magnuszewska, Marek Mazanowski, Irena Nawrot, Łukasz Owczarzak, Karol Palczak, Urszula Pieregończuk, Jacek Piotrowicz, Rudi Rapf, Andrzej Sobiepan, Patrycja Sobiepan, Jacx Staniszewski, Grzegorz Wójcik, Marek Wrzesiński, Anna Wypych.

W trakcie trwania wystawy powstanie publikacja zawierająca reprodukcje prac z wystawy oraz tekstami: Adama Mazura, Roberta Kuśmirowskiego i Marty Zgierskiej. Znajdzie się w niej wywiad z Artystą przeprowadzony przez Monikę Kozień oraz eseje artystów biorących udział w wystawie.

Na wystawie pokazane zostaną prace z kolekcji: Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie, Fundacji Kolekcji PKO Banku Polskiego, Galerii Labirynt w Lublinie, Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, Galerii Ciasnej, Moniki Kozień, Kingi Trochim oraz Artystów.

Współpraca przy realizacji wystawy: Michał Stachyra/ Fundacja KZMRZ, B&B (Becia i Bolo), Monika i Tomasz Bielakowie/ OMIT Rozdroża w Lublinie

Przeczytaj także

Informacja o biletach

  • Bilet normalny
    1-18 zł

Opinie

Sprawdź się

Jaką funkcję pełniła Łaźnia Miejska na Dolnym Mieście w Gdańsku w okresie II wojny światowej?