• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Europejskie Dni Archeologii 2024: Archeologia Westerplatte. Od badań do muzeum

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku po raz kolejny włącza się w organizację Europejskich Dni Archeologii, które ponownie zawitają na Westerplatte. Wydarzenie pod nazwą: Archeologia Westerplatte. Od badań do muzeum odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2024 roku, w ramach szóstej edycji Europejskich Dni Archeologii, koordynowanych przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Przygotowaliśmy szereg bezpłatnych aktywności! Zarówno dla osób odwiedzających Westerplatte jak i zorganizowanych grup szkolnych udostępnione zostaną trzy obszary aktualnie objęte badaniami archeologicznymi:
 - sondażowe wykopy archeologiczne wytyczone w ramach poszukiwań miejsca śmierci obrońcy Wojskowej Składnicy Tranzytowej legionisty Mieczysława Krzaka (rejon placówki Fort strzelnica broni małokalibrowej WST, wykop przy zabytkowym falochronie);
 - wykopy archeologiczne w miejscu planowanej drogi przeciwpożarowej powstającej w ramach budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 (możliwość obejrzenia reliktów architektonicznych);
 - wykop archeologiczny wytyczony w ramach poszukiwań stanowiska polskiej armaty polowej 76,2 mm.

Ponadto w zabytkowym budynku dawnej Elektrowni WST odbędą się prezentacje metod stosowanych podczas procesu konserwacji artefaktów. Zajęcia, w których będą mogli czynnie uczestniczyć odwiedzający, mają na celu uświadomienie jak wieloetapowy i pracochłonny jest łańcuch działań muzealników o różnych specjalizacjach.

Dodatkowo na terenie zaplecza biurowo-socjalnego Elektrowni pracownicy Działu Edukacyjnego Muzeum przeprowadzą edukacyjne lekcje archeologiczne. Uczestniczyć w nich będą zaproszone klasy ze szkół podstawowych. W ramach lekcji zaprezentowane zostaną także zakonserwowane zabytki odnajdywane w trakcie badań wykopaliskowych prowadzonych na Westerplatte.

Celem wydarzenia jest promocja i prezentacja bogactwa dziedzictwa archeologicznego oraz przybliżenie historii Westerplatte poprzez zaprezentowanie przebiegu i wyników badań wykopaliskowych oraz zabytków pozyskiwanych w ich trakcie na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Dzięki udostępnieniu zamkniętej na co dzień przestrzeni wykopów archeologicznych chcemy przyciągnąć nowych odbiorców i uświadomić potrzebę dbania o wspólne dziedzictwo kulturowe. Wyjaśniona zostanie także specyfika pracy archeologów oraz innych specjalistów zespołu badawczego (np. antropologa czy dokumentalistów archeologicznych). Uczestnicy wydarzenia zostaną także poinformowani o trwającej na terenie półwyspu inwestycji - budowie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, której nieodzownym elementem są badania i nadzory archeologiczne.

Opinie

Sprawdź się

W 2018 roku powołano Pomorską Nagrodę Literacką dla twórców związanych czynnie z Pomorzem oraz tych, którzy piszą o naszym regionie. Jaką nazwę nosi ta nagroda?