• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Zmierzch Antropocenu. Wystawa

Wystawa ZMIERZCH ANTROPOCENU kieruje naszą uwagę na dynamikę zmian w relacji człowiek- artysta / nie-ludzki / środowisko. Niestabilność ustanowionych podziałów, instrumentalna teoria technologii wywiedziona od ludzkiej supremacyjnej aktywności przesłania nam pojawiające się nowe sytuacje twórczo naruszające diadę podmiot-przedmiot splatając je w hybrydyczny nieprzewidywalny stan współzależności. Ponownie powinniśmy przemyśleć status zarówno tego co biologiczne-cielesne oraz tego co informacyjne- technologiczne.

27 kwietnia - 19 maja 2024, godz. 12:00 - 18:00

Wstęp wolny
Biomedia kierują nas na pozycje nieredukowalnej obecności technologii i bytów biologicznych, ta oparta na niekonfrontacyjnej postawie koncepcja otwiera nas na zdarzenia etyczne i estetyczne bez uprzedzającej kulturowej i humanistycznej matrycy. Gest (kreacji) wolnego podmiotu jest gestem mediacji ale w sieci zróżnicowanych bytów. Jednocześnie wątpliwy jako gest osadzony w tradycji sztuki utrwalający repetetywne opresyjne reprezentacje. Bliższe naszej perspektywie są procesy zachodzące w obszarze sztuki generatywnej przepracowującej odejście od zbiorów reguł i algorytmów do wielokrotnie złożonych zmiennych form i nieprzewidywalnych procesów zbliżonych w swej konstrukcji do procesów zachodzących w naturalnym środowisku. Zjawiska te przemieszczają sprawczość i kreatywność w postludzką technosferę zdejmując z niej demoniczną złowrogą kurtynę. Synergia tych obszarów uwalnia kreatywne sprzężenie pomiędzy ludzką wyobraźnią a samodoskonalącą się strukturą maszynową nabywającą swoistą ewolucyjną adaptywność.

Interesuje nas , w jaki sposób intuicja artysty może wpływać na formowanie problemów, w które
wsłuchać i wpatrzyć powinni się naukowcy. Poszukujemy zarówno sztuki, która prezentuje dane
empiryczne w sposób angażujący publiczność, jak i takiej, która wyławia pytania oraz hipotezy
warte naukowego zbadania. - Jim Cummings

"Dzisiejsza sztuka, rozwijając bliskie strukturalne związki ze współczesnymi technologiami
medialnymi i paradygmatami naukowymi, stwarza przedmioty doświadczenia artystycznego
w całkowicie inny sposób, niż tradycyjne środki wyrazu artystycznego. - Ryszard Kluszczyński

Powinowactwa mechanizmów generatywnych, Artificial Life i estetyki obliczeniowej mieszczą się w tak zwanej Trzeciej Kulturze integrując je w transdyscyplinarnym polu. Jeśli porzucimy te relacje i zawrócimy z drogi dążenia do współegzystencji bytów nieludzkich, środowiska, sztucznej inteligencji i ludzi nasza jedyna ostoja Natura pozbawi nas oparcia, Antropocen stanie się naszym
ostatnim rozdziałem.

Opinie

Sprawdź się

Bałtyckie Spotkania Ilustratorów organizowane są przez: