• Kino
 • Mapa
 • Ogłoszenia
 • Forum
 • Komunikacja
 • Raport

Zasady kwarantanny od stycznia 2022. Ile trwa kwarantanna dla zaszczepionych?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19.
Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na COVID-19. mat. prasowe

Wraz z przyrostem liczby osób zakażonych koronawirusem zwiększa się liczba tych, którzy są zmuszeni poddać się obowiązkowej kwarantannie. Ile trwa kwarantanna? Kogo obowiązuje kwarantanna? Jakie zasady kwarantanny na wypadek koronawirusa obowiązują? Kiedy zostanie zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Od kiedy nie będzie obowiązywała kwarantanna i izolacja?Od 28 marca znika w Polsce obowiązek noszenia maseczek(Aktualizacja 25.03.2022) Od 28 marca 2022 zostaje zniesiony obowiązek noszenia maseczek. Ale to zniesienie nie dotyczy podmiotów leczniczych. Zniesiona zostaje izolacja domowa oraz kwarantanna domowa dla współdomowników oraz wszystkich kwarantann związanych z wjazdem do Polski.
Pacjenci z pozytywnym wynikiem testu będą otrzymywali zwolnienia lekarskie i będą sami musieli izolować się w domu.

Nie będzie już obowiązkowych maseczek, izolacji i kwarantanny
Zasady izolacji i kwarantanny w Polsce od 15 lutego 2022(Aktualizacja 09.02.2022) Jak poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski - od 15 lutego 2022 zmieniaja się zasady dotyczące izolacji i kwarantanny w Polsce:
 • 7-dniowa izolacja, zamiast 10-dniowej,
 • kwarantanna naliczana dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji członka rodziny,
 • zostanie zlikwidowana instytucja tzw. kwarantanny z kontaktu.

Od 11 lutego zniesiona zostaje kwarantanna przyjazdowa.

Minister zdrowia: Od 1 marca znosimy większość restrykcji
Ile trwa kwarantanna z powodu COVID 19?


Od 25 stycznia 2022 kwarantanna zgodnie z przepisami zostaje skrócona do 7 dni (wcześniej trwała 10 dni). Jak podało Ministerstwo Zdrowia skrócenie czasu kwarantanny do 7 dni ma związek z szybszym przebiegiem zachorowań na COVID-19 wywołanych wariantem Omikron.

Jeżeli więc - zostałeś skierowany na kwarantannę w dniu:
 • 24 stycznia lub wcześniej - kwarantanna trwa 10 dni;
 • 25 stycznia lub później: kwarantanna trwa 7 dni (jeżeli miałeś kontakt z osobą zakażoną, i masz wystawione skierowanie na test), kwarantanna trwa 10 dni (jeśli wracasz z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji), kwarantanna trwa 14 dni (jeśli wracasz z spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji).


Od 2 lutego 2022 zmienią się zasady izolacji i kwarantanny dla medyków i mundurowych. Izolacja zakażonych wirusem SARS-CoV-2 medyków i funkcjonariuszy służb mundurowych będzie trwała 7 dni, a kwarantanna 5 dni. W przypadku izolacji po 5 dniach będzie można wykonać test, a ujemny wynik będzie zwalniał z izolacji.


COVID-19. Kwarantanna uczniówKogo dotyczy kwarantanna?Kwarantanna dotyczy osób, które:
 • miały kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem,
 • mieszkające z osobą zakażoną (izolowaną),
 • zostały skierowane na test w kierunku COVID-19 przez lekarza podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej.
 • przekraczają granicę Polski stanowiącą zewnętrzną granicę Unii Europejskiej,
 • przekraczają granicę Polski ze strefy Schengen.


Czym się różni kwarantanna od izolacji?Osoby, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19, zostają skierowane na izolację. O jej długości powiadamia sanepid. Domownicy i osoby, które miały kontakt z zakażonym odbywają siedmiodniową kwarantannę.

 • Kwarantanna, to odosobnienie osoby zdrowej, z powodu narażenia na zagrożenie.
 • Izolacja, to odosobnienie osoby (lub grupy osób chorych na SARS-CoV-2) potwierdzone wynikiem testu diagnostycznego, w celu uniemożliwienia zarażenia innych osób.


Testy na Covid 19 - prywatnie i na NFZKwarantanna - jakie zasady obowiązują?Kwarantannę odbywa się w miejscu zamieszkania. Nie musi być to adres, pod którym jesteśmy zameldowani. O tym, gdzie będziemy przebywać podczas kwarantanny, musimy poinformować sanepid - np. przez Internetowe Konta Pacjenta (IKP). Co ważne, po rozpoczęciu kwarantanny nie mamy możliwości zmiany miejsca jej odbywania.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są np. spacery z psem czy wyjście do sklepu.

Kwarantanna dla domowników. Kiedy się zaczyna, a kiedy kończy?Jeżeli mieszkasz z osobą, która znajduje się w izolacji (u której test na obecność koronawirusa był pozytywny) podlegasz kwarantannie. W tym przypadku kwarantanna trwa przez czas izolacji osoby zakażonej oraz dodatkowo siedem dni po jej zakończeniu.

Kwarantanna dla zaszczepionych przeciw koronawirusowiOd 15 grudnia 2021 współdomownicy osób chorych na COVID19 obowiązkowo muszą wykonać test na koronawirusa, niezależnie od posiadanego certyfikatu.

W pełni zaszczepiony domownik może zostać zwolniony z kwarantanny jeżeli uzyska negatywny wynik testu. Informacja o zakończeniu kwarantanny pojawia się na Internetowym Koncie Pacjenta.

Ekspert: "Trzecia dawka szczepienia przeciw COVID-19 jest kluczowa przy wariancie omikron"Kwarantanna po kontakcie z osobą zakażoną - kiedy jest nakładana?Kwarantanna nakładana jest także na osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną. Jak podaje Ministerstwo Zdrowia i NFZ bliski kontakt z osobą chorą na koronawirusa oznacza:
 • przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m,
 • bezpośredni kontakt fizyczny z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, np. podanie ręki,
 • bezpośredni kontakt bez środków ochronnych z wydzielinami osoby z COVID-19, np. dotykanie zużytej chusteczki higienicznej, narażenie na kaszel osoby chorej,
 • przebywanie w tym samym pomieszczeniu, co chory z COVID-19, np. w mieszkaniu, w klasie, poczekalni szpitala/przychodni, sali konferencyjnej,
 • kontakt na pokładzie samolotu lub innych środków transportu zbiorowego obejmujący osoby zajmujące dwa miejsca (w każdym kierunku) od osoby z COVID-19, osoby towarzyszące w podróży lub sprawujące opiekę nad osobą z COVID-19, członkowie załogi obsługujący sekcję, w której znajduje się chory.
Jeśli wiesz, że nastąpił bliski kontakt, wyślij zgłoszenie do sanepidu. Dotyczy to kontaktu z osobą, która uzyskała potwierdzony, pozytywny wynik testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Zgłoszenie do objęcia przez sanepid kwarantanną można wysłać przez formularz online: Zgłoś kwarantannę.

Kwarantanna - kogo nie obowiązuje?Zasady określające, kto kwarantannie nie podlega znajdziemy w rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczące odbywania kwarantanny w Polsce. Na bieżąco aktualizowane ważne informacje, zasady i zalecenia dotyczące koronawirusa są dostępne na stronie rządowej.

 • Kwarantannie nie podlegamy, jeżeli mieszkamy z osobą, która została na nią skierowana, ale test nie był u niej pozytywny. Dotyczy to np. rodziców dziecka, które jest na kwarantannie w związku z zakażeniem innego ucznia z klasy.
 • Kwarantanna nie obejmuje osób, które zakończyły hospitalizację lub izolację z powodu zakażenia koronawirusem.
 • Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby, które świadczą opiekę zdrowotną chorym na COVID-19. Muszą jednak codziennie wykonywać test antygenowy przed rozpoczęciem pracy - przez co najmniej siedem dni od styczności z wirusem.


Kwarantanna - kto informuje o jej nałożeniu?Kwarantanna zostaje nałożona automatycznie na osoby, które zostaną skierowane na test w kierunku zakażenia się koronawirusem SARS-CoV-2, zanim otrzymają wynik (w przypadku testu PCR czeka się około doby, przy teście antygenowym - kilkanaście minut).

Inspekcja sanitarna przekazuje informacje dotyczące nałożenia kwarantanny za pomocą automatycznych powiadomień. Komunikat nadawany jest z numeru +48 22 10 43 705. Informacje dotyczące nałożonej na nas kwarantanny możemy sprawdzić również na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

Kwarantanna domowa - obowiązkowa aplikacjaPełnoletnie osoby skierowane na kwarantannę muszą na swoich telefonach zainstalować specjalną aplikację o nazwie "Kwarantanna domowa". Pobrać ją można w sklepie App Store, lub Google Play. Zwolnione z tego obowiązku są tylko osoby niewidzące lub niedowidzące oraz ci, którzy złożyli odpowiednim służbom oświadczenie, że nie są abonentami bądź użytkownikami sieci komórkowej lub nie posiadają sprzętu, który by pozwalał na obsługę aplikacji.

Korzystanie z aplikacji nie dotyczy osób, które przebywają na izolacji.

Jaka kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?Na osobę, która nie przestrzega zasad kwarantanny, może zostać nałożona kara w wysokości do 30 tysięcy złotych. Wysokość kary rozpatrywana jest indywidualnie.

Wynagrodzenie lub zasiłek na kwarantannieŚwiadczenie pieniężne przysługuje osobie skierowanej na kwarantannę w związku z podleganiem pod ubezpieczenie chorobowe. Osoba poddana kwarantannie ma prawo do wypłaty wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego. Informacja o tym, że musieliśmy się jej poddać, jest przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnia zgromadzone dane pracodawcom na profilu PUE ZUS. Informacja o przebytej przez nas kwarantannie, która zostanie wprowadzona do systemu, jest podstawą do wypłaty świadczenia za okres, w którym nie mogliśmy być w pracy.

W przypadku gdy kwarantannę odbywaliśmy z powodu uzyskania pozytywnego testu przez osobę, z którą razem mieszkamy, trzeba złożyć w ZUS specjalne oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny.

Oświadczenie powinno zawierać:
 • imię i nazwisko ubezpieczonego, numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada,
 • informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,
 • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia,
 • podpis ubezpieczonego.


Aby uzyskać bezpośrednie informacje dotyczące kwarantanny należy skontaktować się z całodobową infolinią inspekcji sanitarnej - +48 22 25 00 115.

Opinie (4)

 • Po co te szczepienia (2)

  Rok temu gdy nie było szczepionki mieliśmy izolację i policja była 3x bo synek był negatywny i kwarantanna trwała u niego dłużej. Teraz (luty 22r) syn poraz kolejny negatywny i wogole nie ma kwarantanny. Tak pisemne na ikp ,że trwała tylko 1dzien. Żona zaszczepiona a ma covida i izolację 10dni ja czekam na wynik i też zaszczepiony jestem.

  • 4 0

  • Szczepienia

   Po co te szczepienia

   • 0 0

  • Bo szczepienia nie chronią przed zarażeniem

   Bo szczepienia nie chronią przed zarażeniem a media od początku kampanii "okłamywały" społeczeństwo hasłami typu "zaszczep się, chroń swoich dziadków" itp.
   Szczepionki nie chronią przed zarażeniami lub przenoszeniem wirusa i zarażaniem innych.
   Jedynie (lub "aż") przed czym chronią to przed ciężkim przebiegiem choroby.
   Moim zdaniem społeczeństwo zostało "okłamane" a większość osób po zaszczepieniu myślała, że już nic im ani im bliskim z ich strony nie grozi. Tym samym poczuła się pewnie, straciła czujność i przestała zachowywać dystans i zasady bezpieczeństwa.
   Efekt taki, że wszyscy zdziwieni, zaskoczeni i chorzy, a pandemia ma się świetnie.

   • 1 1

 • Trwa tyle, ile się chce

  wystarczy nie odbierać telefonów i nie otwierać policji (jeśli w ogóle ktoś ją wyśle) i można mieć całkowity spokój - sprawdzone trzykrotnie (policja pojawiła się przed domem tylko raz)

  • 5 10

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Wydarzenia

Do DNA

wystawa

Pobożni i cnotliwi. Dawni gdańszczanie w zwierciadle sztuki

wystawa

Kolekcja w działaniu

wystawa

Sprawdź się

Sprawdź się

Jaki trójmiejski teatr dysponuje Nową Sceną?

 

Najczęściej czytane