• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
Aktualnie brak w repertuarze trójmiejskich teatrów

Z jednej bajki

teatr dla dzieci
kasy:
58 351-15-12
data premiery:
18 kwietnia 2023

Teatr Gdynia Główna oraz Miasto Gdynia zaprasza na premierę spektaklu "Z jednej bajki" zrealizowaną w ramach projektu: "Teatr z polsko- ukraińską społecznością szkolną" przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF."Z jednej bajki"

Twórcy:
Tekst: Oliwia Bieszke, Tatiana Shkuratava, Lena Skręta, Maria Tereshchenko, Apollinaria Voloshyna, Nikola Wojsław, Taisia Kakadei, Milena Bąkowska, Alesia Liolia, Oleksandr Dutka
Scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak
Obsada: Anka Bohnak -Fryc, Oleksandra Foboril, Małgorzata Polakowska, Jacek Panek

Na powierzchni wody żył Perun, który był bogiem. Pod wodą zaś żył Weles, on także był bogiem. I płynął boski czas... Słowiański mit o powstaniu świata i aktualna rzeczywistość spotykają się w niezwykłym spektaklu, którego bohaterami są uczniowie polskiej szkoły - Polacy, Ukraińcy i Białorusini. Twórcy Teatru Gdynia Główna zdecydowali, aby przenieść prawdziwe historie na deski teatru, snując piękną opowieść o relacjach międzyludzkich, o tęsknocie, marzeniach i pragnieniach. Aktorzy wcielając się w młodych bohaterów, opowiadają o ich doświadczeniach oraz ludziach, którzy są im szczególnie bliscy. Wspólnie przeżywają trudne chwile, ale także odkrywają nowe przyjaźnie i uczą się wzajemnego wsparcia. Czy dorośli są dla nich autorytetami i opiekunami? Czy potrafią zrozumieć ich potrzeby i marzenia?

Spektakl "Z jednej bajki" to wyjątkowa historia pełna refleksji i nadziei, która przypomina, jak ważne jest bycie razem, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. Prace nad spektaklem rozpoczęły się już w 2022 roku, kiedy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gdyni, przeprowadziliśmy zajęcia warsztatowe. Inspiracją do powstania scenariusza były opowieści uczestników zebrane podczas pogłębionych wywiadów. Celem projektu jest zwrócenie uwagi na to, co jest wspólne wśród rówieśników z Polski, Ukrainy i Białorusi. Uświadomienie, że zaistniała sytuacja może być z początku niekomfortowa dla obu stron, ale kluczem jest rozmowa, komunikacja i wsparcie. Poprzez wspólny odbiór spektaklu, mamy nadzieję wspomóc proces integracji uczniów. Zrealizowano w ramach projektu "Teatr z polsko-ukraińską społecznością szkolną" finansowanego ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.


ПРЕМ'ЄРА: З однієї казки
текст: Олівія Бєшке, Тетяна Шкуратова, Лєна Скрента, Марія Терещенко, Аполінарія
Волошина, Ніколя Войслав, Таісія Какадей, Мілена Бонковська, Олеся Льоля, Олександр
Дутка. ​
Сценарій і режисура: Ева Ігначак
музика: Анка Богнак-Фриц та Ігор Охмян
У ролях: Анка Бохнак-Фриц, Олександра Фоборіль, Малгожата Поляковська, Яцек
Панек.
На поверхні води жив Перун, який був богом. Велес жив під водою, він також був
богом. І час божественний плине... Слов'янський міф про створення світу і нинішня
дійсність зустрічаються в незвичайному видовищі, героями якого є учні польської

школи - поляки, українці та білоруси. Творці Gdynia Główna Theatre вирішили
перенести реальні історії на театральну сцену, розповідаючи прекрасну історію про
міжособистісні стосунки, про тугу, мрії та бажання. Актори, які втілюють юних героїв,
розповідають про свій досвід і про людей, які їм особливо близькі. Разом вони
переживають важкі часи, але також знаходять нових друзів і вчаться підтримувати один
одного.
Чи дорослі - їхні авторитети та опікуни? Чи можуть вони зрозуміти їх потреби та мрії?
Вистава <<з>> - унікальна історія, сповнена роздумів і надії, яка нагадує нам,
як важливо бути разом, особливо у складних ситуаціях.
Робота над виставою розпочалася у 2022 році, коли ми провели майстер-класи в
Комплексі школи та дитячого садка №3 у Ґдині. Натхненням для створення сценарію
стали історії учасників, зібрані під час глибинних інтерв'ю. Мета проекту - привернути
увагу до спільного серед однолітків з Польщі, України та Білорусі. Розуміємо, що
спочатку ситуація може бути незручною для обох сторін, але ключовим є розмова,
спілкування та підтримка. Спільний перегляд вистави, ми сподіваємося, підтримує
процес інтеграції учнів.
Реалізовано в рамках проекту <<театр>> за
фінансування Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

18 квітня (вівторок) о 10:00 - ПРЕМ'ЄРА - шоу закрито

29 квітня (субота) о 19:00 Для безкоштовних квитків. потрібно резервування - 600 306
634, teatr@teatrgdyniaglowna.pl


Opinie

Pod patronatem

Nadchodzące premiery