• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa prof. Teresy Miszkin - Laureatki Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego 2020

Rektor ASP w Gdańsku prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski oraz Prezes ZPAP Bartłomiej Błażejowski zapraszają na wystawę twórczości laureatki 20. edycji Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego za rok 2020 - Teresy Miszkin oraz na wystawę towarzyszącą, czyli wystawę laureatów Nagrody 2001-2019.

kurator wystawy: Ryszard Kowalewski
współkurator: Bartłomiej Błażejowski

Teresa Miszin - ur. 20 października 1947 w Gdańsku
Malarka, pedagog. W 1966 r. ukończyła gdańskie Technikum Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej i przez rok pracowała w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku. W 1968 r. rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a od 1969 r. kontynuowała naukę na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. W 1973 r. uzyskała dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Władysława Jackiewicza i specjalizację - malarstwo ścienne u prof. Kazimierza Ostrowskiego. W tym samym roku rozpoczęła pracę asystenta w Katedrze Kształcenia Podstawowego prowadzonej w gdańskiej Uczelni przez prof. Bogdana Borowskiego. W l. 1974-1976 była asystentem w Pracowni Malarstwa i Rysunku prowadzonej przez prof. Władysława Jackiewicza. W 1976 r. objęła stanowisko starszego asystenta w Katedrze Malarstwa u prof. Kazimierza Ostrowskiego. W 1979 r. została adiunktem. Od 1982 r. prowadziła samodzielnie Pracownię Rysunku i Malarstwa. W 1989 r. została docentem. W 1993 r. otrzymała nadzwyczajny tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Od 2003 r. jest profesorem zwyczajnym. W Uczelni pełniła różne funkcje, była m.in. Kierownikiem Katedry Kształcenia Podstawowego (1992-1998), Prodziekanem (1999-2002) i Dziekanem (2002-2008) Wydziału Malarstwa i Grafiki. W Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pracowała do 2018 r.

Należy do ZPAP. Otrzymała liczne stypendia artystyczne, m.in.: Stypendium artystyczne Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1974), Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki (1976, 1977, 1984-1985), Stypendium artystyczne miasta Mannheim (1982, Niemcy), Stypendium Fundacji Pollock-Krasner (1998, USA), Stypendium Adolph and Esther Gottlieb Foundation (2004, USA), Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego (2005).

Jej obrazy znajdują się w zbiorach muzealnych, m.in. Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Muzeum Okręgowym w Toruniu, Muzeum Okręgowym w Chełmie, Muzeum Okręgowym w Słupsku, a także w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

NAGRODA IM. KAZIMIERZA OSTROWSKIEGO
Okręg Gdański Związku Polskich Artystów Plastyków w 2002 roku powołał do życia Nagrodę im. Kazimierza Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa, nagrodę, która promuje polską sztukę współczesną. Pomysłodawcą Nagrody w roku 1999 był Krzysztof Gliszczyński, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, student Kazimierza Ostrowskiego, obecnie profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. W roku 2002 projekt wprowadził na stałe do kalendarza wydarzeń Okręgu Krzysztof Izdebski - Prezes Okręgu Gdańskiego ZPAP w latach 1999-2006. Wybór patrona nagrody nie był przypadkowy. Dla Związku Polskich Artystów Plastyków w Gdańsku oraz dla wielu pokoleń trójmiejskich artystów zmarły w 1999 roku Profesor był symbolem wybitnego malarza i wielkiego patrioty. Urodzony w 1917 r. w Berlinie wrócił wraz z rodziną do Polski tuż po odzyskaniu przez kraj niepodległości. W roku 1934 przeniósł się z Poznania do Gdyni, miasta w którym spędził resztę swego długiego życia. W roku 1945 rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie. Po ich ukończeniu, dzięki stypendium Rządu Francuskiego, w roku 1949 wyjechał do Paryża by rozwijać swój talent malarski w pracowni Fernanda Légera. Mając możliwość pozostania we Francji w 1950 r. zdecydował się na powrót do Polski. W roku 1964 został zatrudniony w macierzystej Uczelni, w której pracował aż do przejścia na emeryturę. Pod jego kierunkiem dyplom zrobiło wielu malarzy uznanych dzisiaj w Polsce i za granicą, i mimo upływu lat, mit jego pracowni ciągle pozostaje żywy. Do końca życia związany z Okręgiem Gdańskim ZPAP. Nagroda jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co roku. Kapitułę Nagrody powołuje Zarząd i jest ona złożona z wybitnych przedstawicieli instytucji kultury, cenionych i znanych artystów, historyków i krytyków sztuki oraz członków honorowych: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiciela sponsora aktualnej edycji oraz inicjatora Nagrody.

Laureatami Nagrody zostali:
Teresa Pągowska, Warszawa (2002); Kiejstut Bereźnicki, Sopot (2003);

Jacek Sempoliński, Warszawa, (2004); Stefan Gierowski, Warszawa (2005);

Maciej Świeszewski, Gdańsk (2006); Władysław Jackiewicz, Gdańsk, (2007);

Janina Kraupe, Kraków, (2008); Aldona Mickiewicz, Kraków, (2009);

Tadeusz Dominik, Warszawa, (2010); Stanisław Rodziński, Kraków, (2011);

Zbigniew Makowski, Warszawa, (2012); Stanisław Fijałkowski, Łódź, (2013);

Jarosław Modzelewski, Warszawa (2014); Stanisław Białogłowicz, Rzeszów, (2015);

Janusz Lewandowski, Warszawa (2016); Lech Majewski, Katowice (2017);

Leszek Mądzik, Lublin (2018); Henryk Cześnik, Sopot (2019);

Stanisław Baj, Dołhobrody (2020); Teresa Miszkin, Gdańsk (2021)

Patronat honorowy: MKiDN

Współorganizator: ASP w Gdańsku

Dofinansowano ze środków: MKiDN, Województwo Pomorskie, Miasta Gdańsk

Patronat medialny: Radio Gdańsk, Rzeczpospolita, artinfo.pl, Prestiż. Magazyn Trójmiejski, Kwartalnik Linia

Opinie

Sprawdź się

Gdzie odbyły się I Świętojańskie Noce Muzyki Operowej w Gdańsku?