• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
PATRONAT

Wystawa | W ruchu. Maria Targońska

Zapraszamy na wernisaż i wystawę Marii Targońskiej W ruchu.

Osoby artystyczne: Maria Targońska, Zuzanna Dolega, Marta Garbaczewska, Magdalena Kamińska, Barbara Kuchnowska, Agnieszka Nienartowicz, Antoni Walas, Marta Wirtel, Wirginia Wojtania

21.06-18.08.2024
Wernisaż: 21.06.2024, godz. 18:00

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2, ul. Strajku Dokerów 5, Nowy Port Gdańsk

Kuratorki: Jolanta Woszczenko i Maria Targońska
Koordynatorka: Oriana Radziuk
Organizatorzy: CSW Łaźnia, Miasto Gdańsk
Partnerzy: Miasto Sopot, Mieczysław Struk - Marszałek Województwa Pomorskiego
Patroni medialni: Prestiż Magazyn Trójmiejski, Radio Gdańsk, Trójmiasto

Wstęp wolny

Wystawie indywidualnej prof. Marii Targońskiej będzie towarzyszyć aneks w postaci prac jej studentów i absolwentów z Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa. Wezmą w nim udział:
Zuzanna Dolega, Marta Garbaczewska, Magdalena Kamińska, Barbara Kuchnowska, Agnieszka Nienartowicz, Antoni Walas, Marta Wirtel oraz Wirginia Wojtania.
Osoby biorące udział w aneksie stworzyły pod kierunkiem prof. Marii Tragońskiej prace dyplomowe lub aneksy do dyplomu, które prezentują szerokie spektrum możliwości jakie oferuje rysunek hiperrealistyczny, konceptualny, abstrakcyjny, portretowy i pejzażowy.
__________________
Na wystawie w CSW Łaźnia zostaną pokazane prace ukazujące kolejne etapy twórczości artystki oraz cykle, których wspólnym mianownikiem będzie rysunek. Rysunek jest bowiem w twórczości Marii Targońskiej centralnym i jedynym środkiem wyrazu, któremu artystka pozostaje niezmiennie wierna, uważając go za pierwotną formę ekspresji człowieka oraz źródło sztuki. Prace artystki nie są jednak rysunkami ukazującymi w realistyczny sposób materię, ale raczej poetyckim zapisem rzeczywistości przetworzonej przy użyciu wyobraźni. Ich głównym tematem są podróże artystki, zarówno krajowe jak i zagraniczne (m.in. do Chin czy Australii), ale również podróże śladem oddanym w ruchu linii, w świat wyobraźni, emocji i osobistych doświadczeń.
Maria Targońska od początku swojej artystycznej pracy prowadzi dialog pomiędzy rysunkiem a malarstwem, łącząc naturalne pigmenty, takie jak: złoto, srebro, miedź czy grafit, rysując nie tylko na papierze, ale również na płótnie, poszukując i nadając im nową treść malarską.
Co istotne, impulsem do powstania prac jest najczęściej pejzaż, w którym człowiek i jego wizerunek nie są obecne. Tytuł wystawy nawiązuje więc nie tylko do nomadycznej natury artystki, ale także sposobu ekspresji wyrażanym w ruchu ręki oraz poszukiwań w obrębie samego rysunku. Jak sama artystka mówi o swoich pracach:
W swoich rysunkowych kompozycjach staram się operować starannie opracowanym rysunkiem światłocieniowym. Formy kształtuję przez drobny bądź delikatny modelunek. Rysunek jest dla mnie śladem. Śladem drogi przebytej w czasie, drogi myśli, drogi ręki. Jest to zanotowany proces świadomego, bywa że nieświadomego we wstępnej fazie, dążenia za pierwszym impulsem.
Więcej o wystawie na stronie laznia.pl
__________________
Maria Targońska w 1980 obroniła dyplom w PWSSP (obecnie ASP) w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki w pracowni profesora Kazimierza Śramkiewicza. Od 1981 roku pracuje w ASP w Gdańsku, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję Kierownika Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa. Ma w dorobku 35 wystaw indywidualnych i udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą. Jej prace znajdują się w zbiorach polskich oraz zagranicznych, m.in. w USA, Kanadzie, Australii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Belgii, Szwajcarii, Francji, Niemczech, Izraelu, Gruzji i Litwie.

Opinie

Sprawdź się

Hans Castorp, bohater jednej z książek Pawła Huelle, został "pożyczony" z powieści...