• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Sztuki Aborygeńskiej

Stowarzyszenie Invisibilia, podmiot ekonomii społecznej ma zaszczyt zaprosić na wystawę Sztuki Aborygeńskiej. Po raz pierwszy osoby niewidome mogą dotknąć obrazu sztuki aborygeńskiej.

13 lipca - 9 grudnia 2023, godz. 11:15

Gdańsk,
bilety 20 zł
ulgowy 1 - 12 zł

28 kwietnia 2023 - 25 lutego 2024, godz. 11:00 - 15:00

bilety 10 zł
ulgowy 8 zł

Serdecznie zapraszamy na wernisaż Barbary Borowieckiej oraz artystów aborygeńskich. Będzie to okazja, by porozmawiać z autorką oraz osobami niewidomymi o doznaniach, towarzyszących emocjach podczas poznawania twórczości aborygeńskiej.

Rdzenni, czyli najstarsi mieszkańcy Australii swoją sztukę tworzą od stuleci. Ich dzieła mówią nam wiele o starożytnych wierzeniach, opowiadają historie o ich przodkach, zwierzętach i życiu plemion. Aborygeni często sięgają też po formy abstrakcyjne, w których nie starają się odzwierciedlać natury, wykorzystują natomiast wzory, figury geometryczne czy zakrzywione linie. Jednym z charakterystycznych elementów sztuki aborygeńskiej jest technika malowania kropkami. Te prace z założenia nie mają głębi, a zastosowane wzory, w tym wypadku kolorowe kropki mają układać się w większą całość, tworząc barwną kompozycie.

Celem Naszego Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracji i reintegracja osób z niepełnosprawnością. Wyjątkowa wystawa dzieł sztuki jaka od 17 czerwca 2022r odwiedzi mury naszej Galerii daje możliwość oglądania poprzez dotyk. Coraz częściej kultura i sztuka staje się dostępna dla osób z niepełnoprawnością. W murach Naszej Galerii przełamujemy tabu, iż sztukę wizualną można odbierać tylko przez zmysł wzroku. Fascynacja współpracowników Australią znalazła odzwierciedlenie w wystawie która zaszczyci Naszą Galerię. Jest to pierwsza taka wystaw podczas której prezentowane dzieła będą dostępne poprzez dotyk dla osób niewidomych. Zapraszamy Naszych gości do odwiedzenia naszej nowej wystawy " Nie ma Pieśni Nie ma Reguł" autor Barbara Borowiecka oraz artyści aborygeńscy.

Poznaj malarstwo poprzez dotyk - dotknij sztuki.

Opinie

Sprawdź się

Najbardziej prestiżowa i najwyższa nagroda dla dramatopisarzy przyznawana jest w: