• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wystawa Pierścienie czasu / Z domu

Nauka i Sztuka w murach Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku na wystawie PIERŚCIENIE CZASU/ Z DOMU. Kuratorem wydarzenia jest prof. Zbigniew Gorlak. Tematem wystawy jest przedstawienie problematyki CZASU/ PRZEMIJANIA przenikającego się w wielu płaszczyznach naukowych i artystycznych. Do projektu zaproszono naukowców, z dziedziny historii, fizyki kwantowej, medycyny, filozofii, ekonomii reprezentujący Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademię Sztuk Pięknych oraz 33 artystów krajowych i zagranicznych reprezentantów większości ośrodków Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, a także artyści z Danii i Niemiec.

21 kwietnia - 1 października 2023

Gdańsk,
bilety 22 zł
ulgowy 15 zł

2 - 31 października 2023, godz. 18:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Projekt badawczy łączy dwie dziedziny: naukę i sztukę. Artysta w swojej pracy twórczej zajmuje się tematyką czasu, formułuje treści w materii artystycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, multimedia) budując narracje o przemijaniu. Założeniem projektu jest przedstawienie problematyki ogólnie rozumianego czasu i przemijania przenikające się w wielu płaszczyznach formalnych, zarówno w warstwie naukowej i artystycznej, korzystając ze współpracy na poziomie międzyuczelnianym i międzynarodowym. Do projektu zaproszono naukowców, z wielu dziedzin (historycy, fizycy, medycy, przemysłowcy, etycy, ekonomiści) reprezentujących Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Akademię Sztuk Pięknych oraz krajowych i zagranicznych artystów. Wśród 33 zaproszonych twórców są reprezentanci wszystkich ośrodków Akademii i Uniwersytetu Artystycznego w Polsce, a także artyści z Danii i Niemiec.

Projekt powstaje dzięki współfinansowaniu przez ZAiKS, Fundację Wspólnota Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz ASP w Gdańsku. Przedsięwzięcie jest pierwszym zamierzeniem edytorskim tego typu, który dla Wydziału obejmuje organizację w zakresie upowszechniania nauki oraz poszerza rozwój i wymianę międzyśrodowiskową i uczelnianą. Promocja wydawnictwa to realizacja edytorska, która zaprezentowana będzie na wernisażu prac artystów biorących udział w projekcie 21 kwietnia 2023 w ASP w Gdańsku.

Uczestnicy projektu PIERSCIENIE CZASU/ Z DOMU:
1. Ignacy Czwartos
2. Jacek Kornacki
3. Marek Sak
4. Elżbieta Banecka
5. Przemysław Łopaciński
6. Stanisław Białogłowicz
7. Sławomir Witkowski
8. Czeslaw Podleśny
9. Grzegorz Radecki
10. Andreas Guskos
11. Vahram Mkhitaryan
12. Sławomir Toman
13. Artur Wyszecki
14. Zbyszek Kosmala
15. Stanisław Baj
16. Błażej Ostoja Lniski
17. Zdzisław Wiatr
18. Anna Szewczyk
19. Ryszard Kowalewski
20. Jacek Rykała
21. Mikołaj Kowalski
22. Zbigniew Romańczuk
23. Roman Gajewski
24. Piotr Sonnewend
25. Jan Rylke
26. Maciej Śmietański
27. Krzysztof Kiwerski
28. Anna Bem Borucka
29. Maciej Klauzner
30. Erazm Wojciech Felcyn
31. Łukasz Butowski
32. Zbigniew Gorlak
33. Michał Wirtel

Naukowcy i zaproszeni goście:
33. Joanna Kamień GU
34. prof. Wiesław Laskowski UG
35. dr hab. Zbigniew Mańkowski ASP
36. dr inż. Grzegorz Szychliński MZ
37. prof. Beata Możejko UG
38. prof. Maciej Śmietański GUM
39. prof. Wojciech Glac UG
40. prof. Stanisław Judycki UG
41. Andrzej Stelmasiewicz ASTE Przedsiębiorca / Fundacja Wspólnota
42. prof. Magdalena Markiewicz

Opinie

Sprawdź się

Co jest najstarszym zabytkiem Sopotu?