• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wystawa Korzenie

Od 8 stycznia zapraszamy do oglądania wystawy "Korzenie" w Sopotece, której pomysłodawczynią jest Alicja Kajtanowska. Wystawę otworzy wernisaż, który odbędzie się o 17:30 w Sopotece. Podczas wydarzenia odbędzie się prelekcja Adama Janka - filozofa, nauczyciela, prezesa zarządu Fundacji Humanity Plus Philosophy.

7 czerwca - 21 września 2024, godz. 18.00

Gdańsk,
Wstęp wolny

15 lutego - 31 grudnia 2024, godz. 9:00

Gdańsk,
Wstęp wolny
Tematem wystawy zbiorowej "Korzenie" jest zagadnienie źródeł, tradycji, pochodzenia oraz rodowodu. Wielu myślicieli twierdzi, że tradycja jest przejawem społecznej organizacji, nie będącą przejawem uwięzienia w przeszłości, lecz jest wynikiem odnoszenia się do transcendencji, czegoś co wykracza poza jednostkowy wymiar. Dlatego uczestnicy wystawy eksplorować będą tematykę dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa symbolicznego, które kształtuje nie tylko naszą tożsamość indywidualną, ale pozwala osiągnąć świadomość wspólnotową.

Тема колективної виставки "Коріння" - це дослідження питань витоків , традицій, походження і родоводу. Традиція, за визначенням польського словника, означає "сукупність звичаїв, норм, поглядів, поведінки й т.д., властивих певній соціальній групі, що передаються з покоління в покоління; також: послідовність цих звичаїв, норм, поглядів або поведінки". Здається , що знання традицій суспільства дозволяє краще розуміти фактори, що формують його ідентичність , і, отже, розуміти обрій сучасності і культурні коди, якими воно користується в нинішній час .

Artyści, których prace będzie można oglądać to: Małgorzata Limon-Wyrzykowska, Karolina Belczyk-Behrendt, Rudolf Faja, Klaudyna Hady, Małgorzata Lengiewicz, Anna Kluza, Setareh Goodarzi, Olena Mishina, Aleksandra Młynarska, Kateryna Ocheredko, Tetiana Ocheredko, Julia Spiwakowa, Mariia Kowtunovych, Zofia Słupczyńska, Dominika Andrzejewska, Agata Perzyńska, Maciej Wichnowski, Małgorzata Zembko, Maria Szachnowska oraz Alicja Kajtanowska.

Tłumaczenie na język ukraiński: Kateryna Ocheredko

Opinie

Sprawdź się

Jaki musical nigdy nie był wystawiony w Teatrze Muzycznym w Gdyni?