• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wykład i promocja książki Wacław Nowak. Polaroid fotografia z importu

Zapraszamy 27 stycznia o godz. 17:00 na spotkanie promujące najnowszą książkę Witolda Kanickiego pt. Wacław Nowak. Polaroid fotografia z importu.

Spotkanie poprowadzi prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska.

Dr Witold Kanicki od lat bada nierozpoznane dotąd historie fotografii barwnej w Polsce. Jest autorem esejów na ten temat, tworzy wystawy i pisze książki, ostatnio o fotografii natychmiastowej. Spotkanie promujące jego najnowszą książkę będzie okazją do prezentacji nieznanych faktów z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i innych krajach byłego bloku komunistycznego. W czasach Zimnej Wojny materiały natychmiastowe produkowane przez amerykańską korporację używane były jako narzędzie kulturowej rywalizacji i kolonizacji. W ramach spotkania zostanie przybliżona niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś fotografa Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak podjął współpracę z amerykańską korporacją uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w połowie lat 70.

Prócz spotkania z autorem uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z pięknie zaprojektowaną przez Łukasza Palucha książką, która jest nie tylko pierwszą monografią krakowskiego artysty, ale i pierwszą polską książką na temat fotografii polaroidowych.

Witold Kanicki jest w trakcie pracy nad kolejną publikacją poszerzająca ten temat, tym razem dla Muzeum Narodowego w Gdańsku, poświęconą historii polskiej fotografii polaroidowej.

Witold Kanicki
Zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo. Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych Instant Curiosities (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz Archiwa błyskawiczne (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego fotografa Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej. Ponadto Kanicki jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach Kwartalnika Fotografia, Artluka, Exitu. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

Organizatorzy:
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku | Zakład Historii i Teorii Sztuki | Wydział Rzeźby i Intermediów / Kierunek Fotografia.
Muzeum Narodowe w Gdańsku / Gdańska Galeria Fotografii.
Koordynacja: dr Agnieszka Babińska, dr Małgorzata Jankowska, Małgorzata Taraszkiewicz-Zwolicka.

Opinie

Sprawdź się

Gdzie słynny pisarz Günter Grass, laureat literackiej Nagrody Nobla, ma w Gdańsku swój pomnik razem z Oskarem - bohaterem "Blaszanego bębenka"?