• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła
PATRONAT

Wokół fotografii | spotkanie z Krzysztofem Jakubowskim

Wokół fotografii | Krzysztof Jakubowski w rozmowie z Jackiem M. Kozłowskim

6 maja - 26 listopada 2024, godz. 10:00 - 18:30

Wstęp wolny
Krzysztof Jakubowski
Swoją pierwszą indywidualną wystawę fotograficzną zorganizował w 1964 roku, jeszcze jako uczeń Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Orłowie. Od tego czasu brał udział w około 200 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą. Plonem udziału w konkursach były liczne medale, dyplomy i nagrody. Prezentował swoje prace na 16 wystawach indywidualnych. Jest autorem fotografii do trzech książek-albumów.

Pracując w latach 70-tych i 80-tych w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Gdańsku, przygotował kilkadziesiąt wystaw, plenerów, konkursów.

Jest honorowym członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1975 roku członkiem ZPAF, w którym w latach 80-tych przez dwie kadencje sprawował funkcję Prezesa Zarządu Okręgu Gdańskiego. Obecnie jest członkiem Okręgowej Komisji Artystycznej  ZPAF.

Od 1980 r. posiada tytuł Artist FIAP.
W latach 1990-2006 prowadził zajęcia z przedmiotu fotografia artystyczna w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni Orłowie, kierując równocześnie jedynym w  polskim średnim szkolnictwie artystycznym, wydziałem fotografii. Przez 17 lat był komisarzem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Szkół Plastycznych Twórczość Młodych. Przez ponad 20 lat wykładał i prowadził zajęcia praktyczne na Studium Fotografii Artystycznej w Gdańsku i sporadycznie wykłady i zajęcia w Sopockich Szkołach Fotografii.

Tworzy w różnych technikach fotograficznych. Od fotomontażu (początki twórczości), po projekty plakatów z lat 70-tych i 80-tych do fotografii dokumentalnej i reportażowej lat 80-tych i 90-tych, czy twórczości w  technice gumy arabskiej. Jesienią 2012 r. ,po wystawie poświęconej cmentarzom Pomorza, ukazał się drukiem album fotograficzny POMORSKIE CMENTARZE, który jest plonem kilkuletniej współpracy artystycznej z żoną Anną. Obecnie kilka razy do roku wystawia swoje starsze lub najnowsze prace na wystawach zbiorowych.

Za działalność artystyczną, społeczną i dydaktyczną odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi, odznakami Zasłużony Działacz Kultury oraz Zasłużony dla Gdańska i Województwa.

W 2012 i 2020 roku otrzymał Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego dla twórców kultury oraz w 2012 Stypendium Kulturalne Miasta Gdańska.

Jacek M. Kozłowski jest fotografem, autorem wielu wystaw i publikacji. Bierze udział w audycjach radiowych oraz prowadził cykl Pięć minut przed północą dla I Programu P R.. Kieruje Okręgiem Gdańskim  Związku Polskich Artystów Fotografików oraz zarządza Fundacją Heiwa.

Organizatorem spotkania jest Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Gdański oraz Oliwski Ratusz Kultury.

Opinie

Sprawdź się

Pierwsza nazwa Muzeum Miasta Gdyni to: