• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Wielki Mały Mistrz. Ryciny Heinricha Aldegrevera

Jakob Kabrun zgromadził niemal dziewięć tysięcy rycin i rysunków, które - dzięki najwybitniejszym przykładom reprezentującym poszczególne szkoły i kierunki artystyczne od XV wieku do czasów mu współczesnych - stanowią swoisty przewodnik po historii grafiki. Ważne miejsce w tym zespole rycin stanowiły prace Albrechta Dürera i Małych Mistrzów. W tym roku - zgodnie z przedwojenną tradycją wzbogacania tej wyjątkowej kolekcji o kolejne dzieła - Muzeum Narodowe w Gdańsku kupiło do swoich zbiorów pięć miedziorytów Heinricha Aldegrevera z kolekcji Aleksandra Belamina.

21 września - 8 października 2023, godz. 18.00

Wstęp wolny
Przygotowanemu z tej okazji pokazowi rycin Heinricha Aldegrevera (1502 Padeborn - 1555 Soest) nadano tytuł "Wielki Mały Mistrz". Artysta jest bowiem kojarzony z tzw. Małymi Mistrzami - grupą niemieckich twórców działających w 1. połowie XVI wieku pod wpływem graficznej twórczości Albrechta Dürera, którzy tworzyli niewielkie ryciny, często o tematyce związanej z ówczesną sytuacją społeczno-polityczną.

Heinrich Aldegrever większość życia mieszkał i pracował w Soest, jego twórczość graficzna obejmuje około 300 rycin. Poza dziełami biblijnymi, mitologicznymi i obyczajowymi tworzył także ornamenty służące złotnikom. Niewielkie ryciny, wykonane z wielką drobiazgowością i precyzją, są obecnie prawdziwą rzadkością na rynku, znajdują się w największych i najcenniejszych zbiorach na świecie.

Drugim bohaterem tej ekspozycji jest Jakob Kabrun (1759-1814) - jedna z najważniejszych postaci dla naszego muzeum. Ten gdański kupiec i dyplomata, którego 260. rocznica urodzin przypada w tym roku, zainicjował powstanie Teatru Miejskiego i Akademii Handlowej, był także wykształconym i świadomym kolekcjonerem. Jego bogaty zbiór sztuki, ofiarowany testamentem miastu w 1814 roku, stał się przyczynkiem do podjęcia przez władze miasta decyzji o stworzeniu w Gdańsku pierwszego Muzeum Miejskiego (Stadtmuseum Danzig). Obecne Muzeum Narodowe w Gdańsku jest spadkobiercą tego cennego zbioru rycin, rysunków i obrazów, który na skutek wojny przetrwał niestety tylko w części.

Opinie

Sprawdź się

Jaką premierą teatralną zainaugurowano działanie obecnego gmachu Teatru Muzycznego w Gdyni?