Wiadomości

stat

Trójmiejskie dotacje na kulturę. Gdańsk, Gdynia i Sopot rozdały granty

Festiwal SpaceFest co roku znajduje się w czołówce na liście inicjatyw wspieranych w programie grantowym Gdańska. W tym roku Stowarzyszenie Nasiono dostało na tę imprezę 80 tys. zł.
Festiwal SpaceFest co roku znajduje się w czołówce na liście inicjatyw wspieranych w programie grantowym Gdańska. W tym roku Stowarzyszenie Nasiono dostało na tę imprezę 80 tys. zł. fot. Dominik Staniszewski / trojmiasto.pl

Nieco więcej środków niż rok temu w swoich programach grantowych na kulturę przeznaczyły samorządy Gdańska, Gdyni i Sopotu. Inicjatywy organizacji pozarządowych na 2018 roku wsparte zostaną w Trójmieście łącznię kwotą 3 mln 870 tys. zł. Sprawdź, kto otrzyma najwięcej w poszczególnych miastach.Dotacje na kulturę w Trójmieście są:

za małe, wiele inicjatyw otrzymuje za małe środki w stosunku do potrzeb 58%
wystarczające, przecież wciąż dużo się dzieje 13%
za duże, środki należy ograniczyć do minimum, kultura sama powinna na siebie zarabiać 29%
zakończona Łącznie głosów: 72
GDAŃSK

Gdańsk zwiększył dofinansowanie na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego o 300 tys. zł w stosunku do ubiegłego roku. Tym razem granty na kulturę Gdańska wynoszą więc 2 mln 540 tys. zł. W I otwartym konkursie ofert rozdysponowano środki o łącznej wysokości 1 mln 751 tys. zł. Z pozostałej kwoty aż 600 000 zł zostanie przeznaczonych na drugą edycję otwartego konkursu ofert przeprowadzonego jeszcze w tym roku. Dodatkowo 189 000 zł zostanie przekazane na dofinansowania w ramach tzw. małych grantów, czyli dofinansowania projektów kulturalnych w trybie pozakonkursowym. Spośród 201 zgłoszonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 93 z nich. Wśród nich nie ma projektów wieloletnich (m.in. Acuts Humanus, Parada Niepodległości, widowisko "Sąd", Soundrive Fest, Interference Festival, Gdańsk Doc Film Festiwal czy Fląder Festival).


Z największego dofinansowania cieszyli się w Stowarzyszeniu Artystycznym "Legalna Muzyka" - ich nowa inicjatywa Octopus Film Festival zyskał najwięcej - 135 tys. zł. Niemal 100 tys. zł trafiło do Fundacji "Kultura ponad kulturą" na projekt "Miasto-Pamięć-Dialog" (98 tys. zł). Na liście najwyżej dotowanych są również Stowarzyszenie Nasiono i jego ósma odsłona Festiwalu SpaceFest (80 tys. zł) oraz Fundacja Kultury Zbliżenia na IV Festiwal Kultury Żydowskiej "Zbliżenia" (także 80 tys. zł). Dofinansowanie na poziomie 50 tys. zł otrzymał 7. Euro Chamber Music Festiwal (wniosek Stowarzyszenia Artystów Zdolnych do Wszystkiego) oraz Festiwal Open House Gdańsk (wniosek Fundacji Pura).

Cieszy dofinansowanie dla projektów poświęconych osobom niepełnosprawnym. Aż 50 tys. zł trafiło do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku na działalność Orkiestry Vita Activa i ECEKON - współtwórcy kultury. Ponadto Stowarzyszenie to otrzymało 25,5 tys. zł na działalność zespołu Remont Pomp i Teatru Razem.

Największe środki na granty kulturalne tradycyjnie przeznacza Gdańsk, którego zaangażowanie środków na ten cel jest niemal dwukrotnie większa niż kwota dofinansowania Gdyni i Sopotu razem wziętych.
Największe środki na granty kulturalne tradycyjnie przeznacza Gdańsk, którego zaangażowanie środków na ten cel jest niemal dwukrotnie większa niż kwota dofinansowania Gdyni i Sopotu razem wziętych. mat. trojmiasto.pl
Dofinansowano trzy projekty Kolonii Artystów - OPEN, czyli Otwarte Projekty Eksperymentów Narracyjnych (40 tys. zł), projekt "Mieszkańcy" (35 tys. zł) oraz "Wieszajmy artystów każdego dnia" - cykl wernisaży i wystaw odbywających się dzień po dniu (16 tys. zł), w sumie więc fundacja ta pozyskała z gdańskich grantów przeszło 90 tys. zł. Wsparto również trzy projekty Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa na łączną kwotę blisko 50 tys. zł, każdy o profilu filmowym: Kino na Szekspirowskim (18 tys. zł), "Filmowa czerwcówka w dzielnicach" (18 tys. zł) oraz Filmowe Podsumowanie Roku 2018 (12 tys. zł).

Po 45 tys. zł otrzymali: Stowarzyszenie Neoarte na VII Festiwal Neoarte - Syntezator Sztuki oraz Fundacja Cinemania na "Kino w trampkach" - Festiwal Filmowy w Gdańsku. Trzy projekty Fundacji Silva Rerum zasilono dokładnie 40 tys. zł - środki rozdysponowano następująco: Capella Angelica - Muzyka Aniołów Mariackich 2018 - 20 tys. zł, projekt "Wszystko, co wiemy" - 12 tys. zł i koncerty kameralne na instrumentach historycznych "Europa +/- 1700" - 8 tys. zł.

SOPOT


W I konkursie ofert w dziedzinie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji rozdano przeszło 100 tys. zł więcej niż rok temu, czyli przeszło 842 tys. zł (pozostała kwota, czyli 22 600 zł, zostanie rozdysponowana w II konkursie, do którego nabór wniosków ruszy w połowie kwietnia). Jak co roku, budżet grantów w Sopocie zasila funkcjonowanie Dworku Sierakowskich jako centrum kultury dla mieszkańców Sopotu. Na ten cel Towarzystwo Przyjaciół Sopotu otrzymało 300 tys. zł. Drugie miejsce na liście najwyżej dotowanych instytucji pozarządowych w Sopocie zajął Teatr BOTO, wsparty kwotą 105 tys. zł. Fundacja Teatru Boto otrzymała zwiększone środki na VII Festiwal Teatru Dokumentalnego i Rezydencję Artystyczną Sopot Non-Fiction 2018 - 71 tys. zł (wobec 55 tys. zł, jakie przeznaczono rok wcześniej). Kwotą 34 tys. zł wsparto również II odsłonę Sopockich Konsekwencji Teatralnych, czyli festiwalu małych form teatralnych, prezentowanych na scenie Teatru BOTO przez kilka miesięcy w weekendy.

Stowarzyszenie Dance (Sic!) Association, które prowadzą artyści związani z Sopockim Teatrem Tańca (na zdjęciu), jest jednym z największych beneficjentów sopockiego programu grantowego - otrzymało 95 tys. zł.
Stowarzyszenie Dance (Sic!) Association, które prowadzą artyści związani z Sopockim Teatrem Tańca (na zdjęciu), jest jednym z największych beneficjentów sopockiego programu grantowego - otrzymało 95 tys. zł. fot. Lucyna Pęsik / trojmiasto.pl
Narzekać nie mogą też w Stowarzyszeniu Dance (Sic!) Association, prowadzonym przez artystów związanych z Sopockim Teatrem Tańca. Na szóstą odsłonę projektu "Spotkania ze Sztuką Tańca" przeznaczono 95 tys. zł (o 5 tys. zł więcej niż rok wcześniej). Bez zmian pozostała za to wysokość dofinansowania do Sopot Film Festiwalu - najważniejszej filmowej imprezy lata w Trójmieście. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa pozyskało 85 tys. zł (wnioskowano o 120 tys. zł). Kwota 70 tys. zł trafiła natomiast do Fundacji Teatru Atelier im. Agnieszki Osieckiej na jubileuszowe, 25. Lato Teatralne w Teatrze Atelier (podobnie jak w poprzednich latach w budżecie podlegającej miasto Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART zabezpieczono środki na organizowany w trakcie Lata Teatralnego Festiwal Kultury Żydowskiej w wysokości 170 tys. zł).

45 tys. zł trafiło do Fundacji Mundus Cantat, organizującej Międzynarodowy Festiwal Chóralny Mundus Cantat 2018 (na jego 14 edycję miasto przeznaczyło 40 tys. zł, kolejne 5 tys. zł przeznaczono na Chóralne Warsztaty Mistrzowski Mundus Cantat). Kwotę 40 tys. zł przekazano również Fundacji Between.Pomiędzy na IX edycję Festiwalu Literatury i Teatru Between.Pomiędzy. Dofinansowano również dwa projekty Fundacji Sopocki Teatr Muzyczny Baabus Musicalis - jego bieżące funkcjonowanie (kwotą 15 tys. zł, z 68 tys. zł, o jakie wnioskowano) oraz nową inicjatywę - Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dziecięcych (10 tys. zł). Natomiast 20 tys. zł przekazano na Open Source Art. Festiwal 2018 Fundacji Kolonia Artystów (wnioskowano aż o 219 tys. zł, jednak impreza dotowana jest również z budżetu podlegającej miastu Państwowej Galerii Sztuki kwotą 60 tys. zł).

GDYNIA

Najżyczliwiej w Gdyni potraktowano Teatr Gdynia Główna, który pozyskał 120 tys. zł na Festiwal "Pociąg do miasta" oraz na zajęcia edukacyjne.
Najżyczliwiej w Gdyni potraktowano Teatr Gdynia Główna, który pozyskał 120 tys. zł na Festiwal "Pociąg do miasta" oraz na zajęcia edukacyjne. fot. Agnieszka Potocka / trojmiasto.pl
Gdynia, podobnie jak Gdańsk i Sopot, zwiększyła dofinansowanie dla inicjatyw NGO, choć na granty kulturalne wciąż przeznacza najmniej w Trójmieście, tym razem 465 tys zł. Największym beneficjentem Otwartego Konkursu Ofert w Gdyni jest Fundacja Klinika Kultury, prowadząca Teatr Gdynia Główna, którą zasilono kwotą 120 tys. zł. Aż 95 tys. zł przekazano na organizację letniego Festiwalu "Pociąg do Miasta" 2018 - Stacja Niepodległa. Dalsze 25 tys. zł zasili tę instytucję na "Akcję/Edukacja 2018", czyli edukację kulturalną w Teatrze Gdynia Główna. Z kolei 50 tys. zł trafi na konto Fundacji Pura, która organizuje Festiwal Open House Gdynia, w bieżącym roku przypada jego IV edycja.


Jak co roku urzędnicy przyjaznym okiem patrzą na projekty Fundacji Filmowej w Gdyni, która organizuje Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Fundacja Filmowa w Gdyni pozyskała środki na mniejsze inicjatywy - "Bajkę w Centrum" (22 tys. zł), kolejną, jedenastą już odsłonę Przeglądu Amatorskich Filmów Uczniowskich Albatrosy (16 tys. 600 zł) oraz na prezentację "Mistrzów kina europejskiego w Gdyńskim Centrum Kultury" (10 tys. zł), czyli w sumie przeszło 45,5 tys. zł.

Wsparciem rzędu 42 tys. zł pochwalić się może Fundacja Blues Club. Przeszło połowę tej kwoty (22 tys. zł) przeznaczono na organizację koncertów bluesowych i jazzowych, zaś resztę (20 tys. zł) na popularne w Blues Clubie Jan session bluesowe i jazzowe. 38 tys. zł trafi do Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych na projekt "Renault NN - historia miasta, historia motoryzacji". Zabezpieczono również środki na Kino Letnie w Orłowie 2018, tradycyjnie prezentowane na Scenie Letniej w Orłowie. Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa otrzymało na ten cel 30 tys. zł. Taką kwotę w sumie pozyskało również Towarzystwo Miłośników Gdyni - 20 tys. zł przekazano na "Głosy Tradycji w Gdyni", zaś 10 tys. zł na rozbudowę portalu "Rocznika Gdyńskiego".

Opinie (19) 1 zablokowana

Dodaj opinię

Dodaj opinię

Odpowiedz

STOP Hejt! Przemyśl swoją opinię

Regulamin dodawania opinii

zamknij

Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

13

grudnia

Remcon 2019 Gdynia, SP 31

16

grudnia

Kabaret Neo-Nówka Gdańsk, Filharmonia Bałtycka

16

grudnia

Dziadek do Orzechów - Narod... Gdynia, Gdynia Arena

Rozrywka

Quiz w pubie dla miłośników serialu "Przyjaciele"
Quiz miłośników serialu "Przyjaciele"

Kulinaria

Makłowicz, Popielarz i Dymek uczą gotować w Trójmieście
Gotowanie z szefem kuchni w Trójmieście
Romans tradycji z nowoczesnością. Otwarcie restauracji Monastico
Otwarcie restauracji Monastico

Planuj z nami tydzień

Sprawdź się

Najdłużej panującym dyrektorem teatru instytucjonalnego w Trójmieście jest...