• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Scena

Wszystkie kategorie
Kalendarza imprez
Aktualnie brak w repertuarze trójmiejskich teatrów

Teczki - spektakl gościnny

kasy:
58 351-01-01

"Teczki" to poruszająca historia inwigilacji Teatru Ósmego Dnia, jego twórców i aktorów, przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.Spektakl oparty na wydobytych z archiwum IPN dokumentach, obrazujących działania operacyjne SB w stosunku do Ewy Wójciak, Tadeusza Janiszewskiego, Marcina Kęszyckiego, Adama Borowskiego, zakończone przymusową emigracją zespołu w latach 80.

Poza spowitym surrealistyczną mgłą klimatem przywoływanych czasów i iście kafkowskim sztafażem wspomnianych scen, ze spektaklu wyłaniają się nieomal egzystencjalne pytania: o zaufanie, sens przyjaźni, rolę państwa w życiu jednostek, sens lustracji i znaczenie historii dla współczesnego funkcjonowania.

Naszym zamiarem jest zrealizowanie pewnego eksperymentu teatralno-dokumentalnego, zainspirowanego odkryciem naszych własnych, indywidualnych, prywatnych dossier w zasobach akt byłej Służby Bezpieczeństwa. Są to poważne zasoby - dziesiątki akt, setki stron, kwestionariusze, charakterystyki, "analizy teatrologiczne"... Poruszająca historia śledzenia, tropienia i w końcu stawiania w stan oskarżenia... myśli, duchowych burz, intelektualnych buntów, moralnych rozterek.

Chcemy pokazać młodych ludzi, marzących, rozpalonych artystów, którzy szukają kształtu i granic wypowiedzi, którzy czytając wielką literaturę nie potrafią znaleźć dystansu do najważniejszych, stawianych przez nią pytań, którzy cierpią naprawdę z powodu zła świata. I tych, funkcjonariuszy systemu, którzy pełni pogardy, a co najmniej poczucia wyższości - bo w końcu stojący po stronie władzy, tej "która wie" - rozszyfrowują po swojemu metafory, konstruują kwestionariusze, zastępcze akty oskarżenia o przestępstwa kryminalne, szyfrogramy, raporty i opisy "zagrożenia".

Dziś patrzymy na to z dystansem, wydaje się, że znaleźliśmy wyjście z totalitarnego labiryntu, ale jego wspomnienie wciąż budzi grozę, czasem śmiech, czasem brzmi jak przestroga. - Teatr Ósmego Dnia

Dodatkowe informacje
Wybór tekstów: Ewa Wójciak i Katarzyna Madoń-Mitzner
Realizacja: zespół Teatru Ósmego Dnia
Aranżacja przestrzeni: Jacek Chmaj
Występują: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki

Teatr Ósmego Dnia
Najwybitniejszy teatr alternatywny Polski powojennej. Formacja współczesna, szukająca ciągle własnych sensów i znaków. W tym roku świętował będzie 60 lat istnienia.

Teatr założony przez Lecha Raczaka oraz Tomasza Szymańskiego powstał w 1964 roku jako teatr studencki. Od 1968 kierowany był przez Lecha Raczaka - aktora i reżysera. Eksperymenty artystyczne prowadziły od fascynacji Grotowskim i formułą teatru ubogiego, do wypracowania własnej metody aktorskiej improwizacji i kreacji zbiorowej. Od końca lat siedemdziesiątych Teatr Ósmego Dnia działał jako alternatywny teatr zawodowy, jego spektakle były niezwykle ostrymi, ironicznymi komentarzami na temat PRL-u. Od 1985 roku część zespołu działała za granicą, część w Polsce (od stanu wojennego teatr występował głównie w kościołach). Od lipca 1986 roku do lutego 1989 roku teatr działał wyłącznie za granicą (od 1988 roku w pełnym składzie). Stałą bazę znalazł dzięki pomocy Teatru Nucleo we Włoszech, tworząc wówczas m.in. przedstawienia uliczne prezentowane w całej Europie. W 1990 roku zespół wrócił do Polski, w 1991 roku odbyła się premiera "Ziemi niczyjej".

Z Teatrem współpracowali Stanisław Barańczak (kierownik literacki zespołu) i Jan A. P. Kaczmarek, który kierował w nim Orkiestrą Ósmego Dnia.

Teatr Ósmego Dnia prowadzi także działania edukacyjne na wielu płaszczyznach i spotkania z autorami książek, które poruszają trudne, bywa, że i kontrowersyjne, ale społecznie aktualne i istotne tematy.

Teatr Ósmego Dnia od lat przygląda się światu i przyjmując wobec niego postawę wiecznej nieufności, stawia pytania o reguły nim rządzące. Skupia wokół siebie artystów odczuwających potrzebę by świat współtworzyć, oceniać, doskonalić, mówić o zmianach, jakie w nim zachodzą.
Jest Teatrem obywatelskim, demokratycznym, społecznie zaangażowanym, aktywnie włączającym się w debatę publiczną. Miejscem spotkań różnych pokoleń, środowisk - również zagrożonych wykluczeniem.
Jest zarówno przestrzenia przeżyć artystycznych, jak i ważnych debat i sporów intelektualnych, pytań o kondycję współczesnego człowieka, spotkań z wybitnymi postaciami, artystami różnych pokoleń i różnych dziedzin.

Opinie

Pod patronatem

Nadchodzące premiery