• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport
stat
Impreza już się odbyła

Spitslove

Co robili artyści w polskiej stacji polarnej na Spitsbergenie? Co na co dzień robią tam naukowcy? Co powstało z współpracy jednych z drugimi? Jeśli te pytania spędzają Ci sen z powiek to koniecznie odwiedź Dwie Zmiany 18 maja,by zobaczyć wernisaż wystawy Spitlove.

22 lipca 2023 - 25 lutego 2024, godz. 10:00 - 17:00

Gdańsk,
bilety 1-20 zł
O projekcie:
W latach 2014 - 2017 Instytut Oceanologii PAN w Sopocie wraz z partnerami norweskimi podjął badania wpływu na organizmy morskie, szybko zachodzących zmian w Oceanie Arktycznym, które generowane są globalnym ociepleniem. Projekt wymagał poboru prób i wykonania wielu analiz w rejonach polarnych a w szczególności w okolicach arktycznej wyspy Spitsbergen. To pociągało za sobą organizacje wielu ekspedycji naukowych, które odbywały się na statkach mniejszych bądź większych.

Często wyprawy te bazowały na stacjach lądowych. W wyprawy było zaangażowane wielu entuzjastycznych naukowców. Do poboru prób używano wielu narzędzi włączając w to czerpacze, dragi ale również płetwonurków. Próbami były często próbki wody ale przede wszystkim wiele pięknych organizmów morskich. Pobrane próby z wód Oceanu Arktycznego były następnie transportowane do laboratoriów gdzie były poddawane dalszym szczegółowym analizom.

Projekt poza generowaniem ważnej wiedzy dla szeroko pojętego społeczeństwa o otaczającej nas rzeczywistości starał się tą wiedzę jak najefektywniej przekazać temuż społeczeństwu. W tym celu powstał mariaż pomiędzy naukowcami i artystami. Grupa artystów uczestniczyła w kilku ekspedycjach polarnych towarzysząc pracy naukowców. Owocem tej współpracy są dzieła sztuki, które starają się ukazać pracę naukowców i piękno naturalnego środowiska arktycznego językiem sztuki. Powstałe dzieła sztuki to różne media przekazu włączając w to obrazy, zdjęcia czy też film

Opinie

Sprawdź się

Który z ważnych polityków epoki PRL wstrzymał w latach 50. odbudowę Teatru Wybrzeże w Gdańsku?